Tô Vít

Tô vít, tu vít, tuốc nơ vít, tô vít 2 đầu, tô vít đóng, tô vít vặn, tô vít đầu bake, tô vít đầu chữ thập, tô vít đầu bằng, tô vít đầu dẹp, tô vít thử điện, bút thử điện, bộ tô vít, tô vít cách điện, tô vít chống trượt