DFJ

Xuất khẩu sỉ thước kéo DFJ các loại Với giá bán cho công trình, Tổng đại lý lẻ Thước cuộn DFJ các loại Với giá bán cho cửa hàng, Tổng phân phối chính hãng thước cuốn DFJ các loại Với Giá bán cho đại lý

 • Thước kéo DFJ 10m

  Thước kéo DFJ 10m

  Mã sản phẩm TKDFJ10

  thước kéo 2 mặt, Thước cuộn DFJ, thước kéo 10m, các loại thước kéo

  Giá bán 46200 VND

  Giá khuyến mãi 50600 VND

  Xem giỏ hàng

 • Thước kéo DFJ 7m5

  Thước kéo DFJ 7m5

  Mã sản phẩm TKDFJ7

  thước kéo lỗ ban, thước cuộn 2 mặt, thước kéo 7m, sản phẩm thước kéo

  Giá bán 33600 VND

  Giá khuyến mãi 36800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Thước kéo DFJ 5m

  Thước kéo DFJ 5m

  Mã sản phẩm TKDFJ5

  thước kéo thép, thước cuộn lỗ ban, thước kéo 5m, buôn bán thước kéo

  Giá bán 16275 VND

  Giá khuyến mãi 17825 VND

  Xem giỏ hàng

 • Thước kéo DFJ 3m

  Thước kéo DFJ 3m

  Mã sản phẩm TKDFJ3

  Thước kéo DFJ, thước cuộn thép, thước kéo 3m, bán buôn thước kéo

  Giá bán 12600 VND

  Giá khuyến mãi 13800 VND

  Xem giỏ hàng