Asaki

Thước kéo Asaki, Thước cuộn Asaki, thước cuốn Asaki, Giá thước kéo thép