Thước thủy

Thước thủy, Thước livo, Thước nivo, Giá thước thủy