Nhật

Nhập khẩu Thước lá Nhật các loại Dụng cụ chuyên dùng trong xây dựng, Xuất khẩu Thước cơ khí Nhật các loại được gia công chính xác trên các thiết bị chuyên dùng, Tổng đại lý Thước đo khe hở Nhật các loại Giá bán ưu đãi cho các đại lý