thước dây có tay cầm

thước dây tay cầm, thước cuốn tay cầm, thước cuộn tay cầm, Giá thước cuốn có tay cầm