thước dây cuốn thép

Thước kéo thép, Thước cuốn thép, Thước cuộn thép, Giá thước dây