Bảng giá Thước các loại

Bảng giá: thước kéo.

Bảng giá: Thước thủy - lá - eke.

Bảng giá: thước kẹp.

Lưu ý: Bảng giá trên có thể thay đổi mà không báo trước.