đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

giấy nhám vải ó đỏ 150mm dài 50m

Bán lẻ cấp 1 giấy nhám vải đánh bóng khổ 150mm con ó đỏ dài 50m, giấy nhám cuộn khổ 150mm con ó đỏ Với giá bán cho nhà phân phối