đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

nỉ đánh bóng Xám không đế xốp mỏng

Chuyên sản xuất đặc biệt nỉ đánh bóng Xám không đế xốp mỏng, bánh Nỉ xám không đế mỏng Với giá Buôn bán chuyên nghành

 • Nỉ xám không đế 38mm

  Nỉ xám không đế 38mm

  Mã sản phẩm NXKD phi 38

  Nỉ xám không đế 38mm, nỉ đánh bóng xám không đế 38mm, bánh nỉ xám không đế 38mm

  Giá bán sỉ : 2993 VND

  Giá bán lẻ : 3278 VND

  ...xem giá bán

 • Nỉ xám không đế 100mm

  Nỉ xám không đế 100mm

  Mã sản phẩm NXKD 100

  Nỉ xám không đế 100mm, nỉ đánh bóng xám không đế 100mm, bánh nỉ xám không đế 100mm

  Giá bán sỉ : 5565 VND

  Giá bán lẻ : 6095 VND

  ...xem giá bán

 • Nỉ xám không đế 120mm

  Nỉ xám không đế 120mm

  Mã sản phẩm NXKD 120

  Nỉ xám không đế 120mm, nỉ đánh bóng xám không đế 120mm, bánh nỉ xám không đế 120mm

  Giá bán sỉ : 11025 VND

  Giá bán lẻ : 12075 VND

  ...xem giá bán

 • Nỉ xám không đế 150mm

  Nỉ xám không đế 150mm

  Mã sản phẩm NXKD 150

  Nỉ xám không đế 150mm, nỉ đánh bóng xám không đế 150mm, bánh nỉ xám không đế 150mm

  Giá bán sỉ : 19320 VND

  Giá bán lẻ : 21160 VND

  ...xem giá bán

 • Nỉ xám không đế 200mm

  Nỉ xám không đế 200mm

  Mã sản phẩm NXKD 200mm

  Nỉ xám không đế 200mm, nỉ đánh bóng xám không đế 200mm, bánh nỉ xám không đế 200mm

  Giá bán sỉ : 32025 VND

  Giá bán lẻ : 35075 VND

  ...xem giá bán

 • Nỉ xám không đế 250mm

  Nỉ xám không đế 250mm

  Mã sản phẩm NXKD 250

  Nỉ xám không đế 250mm, nỉ đánh bóng xám không đế 250mm, bánh nỉ xám không đế 250mm

  Giá bán sỉ : 51870 VND

  Giá bán lẻ : 56810 VND

  ...xem giá bán

 • Nỉ xám không đế 300mm

  Nỉ xám không đế 300mm

  Mã sản phẩm NXKD 300

  Nỉ xám không đế 300mm, nỉ đánh bóng xám không đế 300mm, bánh nỉ xám không đế 300mm

  Giá bán sỉ : 75075 VND

  Giá bán lẻ : 82225 VND

  ...xem giá bán