chosikimbien.com với giá đá cắt - lưỡi cắt - đĩa cắt sắt thép inox kim loại hợp kim gạch đá tường bê tông cẩm thạch ceramic granite dành cho cửa hàng

Giấy Nhám bánh xe 250x25 nhật

Xuất khẩu chính nghạch Giấy nhám bánh xe 250mm nhật NRT Nurito các loại, bánh nhám xếp 250mm nhật các loại Chuyên dùng

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P40

  Nhám bánh xe NRT 250mm P40

  Mã sản phẩm NBX 250x40

  nhám bánh xe 250mm nhật P40, bánh nhám xếp 250mm nhật P40, giấy nhám xếp 250mm nhật P40

  Giá bán sỉ : 102795 VND

  Giá bán lẻ : 112585 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P60

  Nhám bánh xe NRT 250mm P60

  Mã sản phẩm NBX 250x60

  nhám bánh xe 250mm nhật P60, bánh nhám xếp 250mm nhật P60, giấy nhám xếp 250mm nhật P60

  Giá bán sỉ : 102795 VND

  Giá bán lẻ : 112585 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P80

  Nhám bánh xe NRT 250mm P80

  Mã sản phẩm NBX 250x80

  nhám bánh xe 250mm nhật P80, bánh nhám xếp 250mm nhật P80, giấy nhám xếp 250mm nhật P80

  Giá bán sỉ : 113400 VND

  Giá bán lẻ : 124200 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P100

  Nhám bánh xe NRT 250mm P100

  Mã sản phẩm NBX 250x100

  nhám bánh xe 250mm nhật P100, bánh nhám xếp 250mm nhật P100, giấy nhám xếp 250mm nhật P100

  Giá bán sỉ : 113400 VND

  Giá bán lẻ : 124200 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P120

  Nhám bánh xe NRT 250mm P120

  Mã sản phẩm NBX 250x120

  nhám bánh xe 250mm nhật P120, bánh nhám xếp 250mm nhật P120, giấy nhám xếp 250mm nhật P120

  Giá bán sỉ : 113400 VND

  Giá bán lẻ : 124200 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P150

  Nhám bánh xe NRT 250mm P150

  Mã sản phẩm NBX 250x150

  nhám bánh xe 250mm nhật P150, bánh nhám xếp 250mm nhật P150, giấy nhám xếp 250mm nhật P150

  Giá bán sỉ : 130200 VND

  Giá bán lẻ : 142600 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P180

  Nhám bánh xe NRT 250mm P180

  Mã sản phẩm NBX 250x180

  nhám bánh xe 250mm nhật P180, bánh nhám xếp 250mm nhật P180, giấy nhám xếp 250mm nhật P180

  Giá bán sỉ : 130200 VND

  Giá bán lẻ : 142600 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P240

  Nhám bánh xe NRT 250mm P240

  Mã sản phẩm NBX 250x240

  nhám bánh xe 250mm nhật P240, bánh nhám xếp 250mm nhật P240, giấy nhám xếp 250mm nhật P240

  Giá bán sỉ : 135450 VND

  Giá bán lẻ : 148350 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P320

  Nhám bánh xe NRT 250mm P320

  Mã sản phẩm NBX 250x320

  nhám bánh xe 250mm nhật P320, bánh nhám xếp 250mm nhật P320, giấy nhám xếp 250mm nhật P320

  Giá bán sỉ : 140700 VND

  Giá bán lẻ : 154100 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P400

  Nhám bánh xe NRT 250mm P400

  Mã sản phẩm NBX 250x400

  nhám bánh xe 250mm nhật P400, bánh nhám xếp 250mm nhật P400, giấy nhám xếp 250mm nhật P400

  Giá bán sỉ : 140700 VND

  Giá bán lẻ : 154100 VND

  ...xem giá bán