Nhám vái 150x50

Bảng giá cấp 1 giấy nhám vải đánh bóng khổ 150mm dài 50m, giấy nhám cuộn khổ 150mm dài 50m Tốt nhất