ó xanh

Tổng sản xuất lẻ giấy nhám vải khổ 150mm con ó xanh dài 45m các loại, giấy nhám cuộn khổ 150mm con ó xanh dài 45m các loại cho xây dựng

 • Nhám vải ó xanh P36

  Nhám vải ó xanh P36

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x36

  nhám vải 150mm ó xanh AA 36, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 36

  Giá bán sỉ 1198155 VND

  Giá bán lẻ 1312265 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P40

  Nhám vải ó xanh P40

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x40

  nhám vải 150mm ó xanh AA 40, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 40

  Giá bán sỉ 1449000 VND

  Giá bán lẻ 1587000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P60

  Nhám vải ó xanh P60

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x60

  nhám vải 150mm ó xanh AA 60, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 60

  Giá bán sỉ 1346100 VND

  Giá bán lẻ 1474300 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P80

  Nhám vải ó xanh P80

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x80

  nhám vải 150mm ó xanh AA 80, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 80

  Giá bán sỉ 1292550 VND

  Giá bán lẻ 1415650 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P100

  Nhám vải ó xanh P100

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x100

  nhám vải 150mm ó xanh AA 100, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 100

  Giá bán sỉ 1260000 VND

  Giá bán lẻ 1380000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P120

  Nhám vải ó xanh P120

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x120

  nhám vải 150mm ó xanh AA 120, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 120

  Giá bán sỉ 1260000 VND

  Giá bán lẻ 1380000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P150

  Nhám vải ó xanh P150

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x150

  nhám vải 150mm ó xanh AA 150, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 150

  Giá bán sỉ 1260000 VND

  Giá bán lẻ 1380000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P180

  Nhám vải ó xanh P180

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x180

  nhám vải 150mm ó xanh AA 180, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 180

  Giá bán sỉ 126000 VND

  Giá bán lẻ 138000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P220

  Nhám vải ó xanh P220

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x220

  nhám vải 150mm ó xanh AA 220, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 220

  Giá bán sỉ 126000 VND

  Giá bán lẻ 138000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P240

  Nhám vải ó xanh P240

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x240

  nhám vải 150mm ó xanh AA 240, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 240

  Giá bán sỉ 1260000 VND

  Giá bán lẻ 1380000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P320

  Nhám vải ó xanh P320

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x320

  nhám vải 150mm ó xanh AA 320, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 320

  Giá bán sỉ 1260000 VND

  Giá bán lẻ 1380000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám vải ó xanh P400

  Nhám vải ó xanh P400

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x400

  nhám vải 150mm ó xanh AA 400, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 400

  Giá bán sỉ 1260000 VND

  Giá bán lẻ 1380000 VND

  Xem giỏ hàng