ó đỏ Trung Quốc

Tổng kinh doanh chuyên nghành giấy nhám vải khổ 150mm Trung Quốc dài 45m các loại, giấy nhám cuộn khổ 150mm Trung Quốc dài 45m các loại Chính hãng

 • Nhám Cuộn ó đỏ P40

  Nhám Cuộn ó đỏ P40

  Mã sản phẩm NCOD TQ 150x45x40

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 40, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 40

  Giá bán sỉ 456750 VND

  Giá bán lẻ 500250 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám cuộn ó đỏ P60

  Nhám cuộn ó đỏ P60

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x60

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 60, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 60

  Giá bán sỉ 446250 VND

  Giá bán lẻ 488750 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám Cuộn ó đỏ P80

  Nhám Cuộn ó đỏ P80

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x80

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 80, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 80

  Giá bán sỉ 420000 VND

  Giá bán lẻ 460000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám Cuộn ó đỏ P100

  Nhám Cuộn ó đỏ P100

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x100

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 100, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 100

  Giá bán sỉ 409500 VND

  Giá bán lẻ 448500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám Cuộn ó đỏ P120

  Nhám Cuộn ó đỏ P120

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x120

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 120, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 120

  Giá bán sỉ 409500 VND

  Giá bán lẻ 448500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám Cuộn ó đỏ P150

  Nhám Cuộn ó đỏ P150

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x150

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 150, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 150

  Giá bán sỉ 409500 VND

  Giá bán lẻ 448500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám Cuộn ó đỏ P180

  Nhám Cuộn ó đỏ P180

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x180

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 180, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 180

  Giá bán sỉ 409500 VND

  Giá bán lẻ 448500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám Cuộn ó đỏ P220

  Nhám Cuộn ó đỏ P220

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x220

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 220, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 220

  Giá bán sỉ 409500 VND

  Giá bán lẻ 448500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám Cuộn ó đỏ P240

  Nhám Cuộn ó đỏ P240

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x240

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 240, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 240

  Giá bán sỉ 409500 VND

  Giá bán lẻ 448500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám Cuộn ó đỏ P320

  Nhám Cuộn ó đỏ P320

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x320

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 320, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 320

  Giá bán sỉ 409500 VND

  Giá bán lẻ 448500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám Cuộn ó đỏ P400

  Nhám Cuộn ó đỏ P400

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x400

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 400, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 400

  Giá bán sỉ 452500 VND

  Giá bán lẻ 495650 VND

  Xem giỏ hàng