Trắng

Chuyên mua bán chuyên nghành nỉ đánh bóng trắng, bánh Nỉ trắng các loại Với giá bán siêu rẻ

 • Nỉ trắng cá sấu 100mm

  Nỉ trắng cá sấu 100mm

  Mã sản phẩm NDBT cá sấu 100m

  Nỉ trắng cá sấu 100mm, nỉ đánh bóng trắng cá sấu 100mm, bánh nỉ trắng cá sấu 100mm

  Giá bán sỉ 7980 VND

  Giá bán lẻ 8740 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ trắng cá sấu 100mm dầy

  Nỉ trắng cá sấu 100mm dầy

  Mã sản phẩm NDBT cá sấu 100d

  Nỉ trắng cá sấu D100, nỉ đánh bóng trắng cá sấu D100, bánh nỉ trắng cá sấu D100

  Giá bán sỉ 9345 VND

  Giá bán lẻ 10235 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ trắng cá sấu 120mm

  Nỉ trắng cá sấu 120mm

  Mã sản phẩm NDBT cá sấu 120m

  Nỉ trắng cá sấu 120mm, nỉ đánh bóng trắng cá sấu 120mm, bánh nỉ trắng cá sấu 120mm

  Giá bán sỉ 15960 VND

  Giá bán lẻ 17480 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ trắng cá sấu 120mm dầy

  Nỉ trắng cá sấu 120mm dầy

  Mã sản phẩm NDBT cá sấu 120d

  Nỉ trắng cá sấu D120, nỉ đánh bóng trắng cá sấu D120, bánh nỉ trắng cá sấu D120

  Giá bán sỉ 18795 VND

  Giá bán lẻ 20585 VND

  Xem giỏ hàng