Nỉ Đỏ

Cung cấp độc quyền nỉ đánh bóng đỏ các loại, bánh nỉ đỏ các loại Với giá Chuyên cung cấp Độc quyền

 • Nỉ đỏ 100mm

  Nỉ đỏ 100mm

  Mã sản phẩm ND 100M

  Nỉ đỏ 100mm, nỉ đánh bóng đỏ 100mm, bánh nỉ đỏ 100mm

  Giá bán sỉ 7350 VND

  Giá bán lẻ 8050 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ đỏ 100mm dầy

  Nỉ đỏ 100mm dầy

  Mã sản phẩm ND 100D

  Nỉ đỏ D100, nỉ đánh bóng đỏ D100, bánh nỉ đỏ D100

  Giá bán sỉ 9345 VND

  Giá bán lẻ 10235 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ đỏ 120mm

  Nỉ đỏ 120mm

  Mã sản phẩm ND 120

  Nỉ đỏ 120mm, nỉ đánh bóng đỏ 120mm, bánh nỉ đỏ 120mm

  Giá bán sỉ 7980 VND

  Giá bán lẻ 8740 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ đỏ 120mm có giấy nhám

  Nỉ đỏ 120mm có giấy nhám

  Mã sản phẩm ND 120 có nhám

  Nỉ đỏ D120, nỉ đánh bóng đỏ D120, bánh nỉ đỏ D120

  Giá bán sỉ 8925 VND

  Giá bán lẻ 9775 VND

  Xem giỏ hàng