Nỉ đánh bóng

Mua bán lẻ Chính hãng nỉ đánh bóng, bánh nỉ các loại, đế nỉ dán Với giá Chuyên phân phối sỉ

 • Nỉ su Dongsing 50

  Nỉ su Dongsing 50

  Mã sản phẩm NSD 50 Tốt

  Nỉ su Dongsing 50, nỉ đánh bóng Dongsing 50, bánh nỉ Dongsing 50

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 100

  Nỉ su Dongsing 100

  Mã sản phẩm NSD 100 Tốt

  Nỉ su Dongsing 100, nỉ đánh bóng Dongsing 100, bánh nỉ Dongsing 100

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 30

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 30

  Mã sản phẩm NSD 30

  Nỉ su số 30, nỉ đánh bóng su số 30, bánh nỉ su số 30

  Giá bán sỉ 21000 VND

  Giá bán lẻ 23000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 50

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 50

  Mã sản phẩm NSD 50

  Nỉ su số 50, nỉ đánh bóng su số 50, bánh nỉ su số 50

  Giá bán sỉ 21000 VND

  Giá bán lẻ 23000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 150

  Nỉ su Dongsing 150

  Mã sản phẩm NSD 150 Tốt

  Nỉ su Dongsing 150, nỉ đánh bóng Dongsing 150, bánh nỉ Dongsing 150

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 50 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 50 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 50 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 50, nỉ đánh bóng mỏng 50, bánh nỉ mỏng 50

  Giá bán sỉ 59850 VND

  Giá bán lẻ 65550 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 50 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 50 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 50 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 50, nỉ đánh bóng dầy 50, bánh nỉ dầy 50

  Giá bán sỉ 103950 VND

  Giá bán lẻ 113850 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 100 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 100 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 100 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 100, nỉ đánh bóng dầy 100, bánh nỉ dầy 100

  Giá bán sỉ 103950 VND

  Giá bán lẻ 113850 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 100 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 100 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 100 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 100, nỉ đánh bóng mỏng 100, bánh nỉ mỏng 100

  Giá bán sỉ 59850 VND

  Giá bán lẻ 65550 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 200

  Nỉ su Dongsing 200

  Mã sản phẩm NSD 200 Tốt

  Nỉ su Dongsing 200, nỉ đánh bóng Dongsing 200, bánh nỉ Dongsing 200

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 100

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 100

  Mã sản phẩm NSD 100

  Nỉ su 100, nỉ đánh bóng su 100, bánh nỉ su 100

  Giá bán sỉ 21000 VND

  Giá bán lẻ 23000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 150

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 150

  Mã sản phẩm NSD 150

  Nỉ su 150, nỉ đánh bóng su 150, bánh nỉ su 150

  Giá bán sỉ 21000 VND

  Giá bán lẻ 23000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 300

  Nỉ su Dongsing 300

  Mã sản phẩm NSD 300 Tốt

  Nỉ su Dongsing 300, nỉ đánh bóng Dongsing 300, bánh nỉ Dongsing 300

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 150 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 150 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 150 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 150, nỉ đánh bóng mỏng 150, bánh nỉ mỏng 150

  Giá bán sỉ 59850 VND

  Giá bán lẻ 65550 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 150 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 150 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 150 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 150, nỉ đánh bóng dầy 150, bánh nỉ dầy 150

  Giá bán sỉ 103950 VND

  Giá bán lẻ 113850 VND

  Xem giỏ hàng

 • đế nỉ nhôm 100mm

  đế nỉ nhôm 100mm

  Mã sản phẩm DNN 100

  đế đánh bóng nhôm 100mm, đế nỉ nhôm 100mm, đế bánh nỉ nhôm 100mm

  Giá bán sỉ 9555 VND

  Giá bán lẻ 10465 VND

  Xem giỏ hàng

 • đế nỉ nhôm 120mm

  đế nỉ nhôm 120mm

  Mã sản phẩm Đế nỉ nhôm 120mm

  đế đánh bóng nhôm 120mm, đế nỉ nhôm 120mm, đế bánh nỉ nhôm 120mm

  Giá bán sỉ 19320 VND

  Giá bán lẻ 21160 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 200 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 200 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 200 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 200, nỉ đánh bóng dầy 200, bánh nỉ dầy 200

  Giá bán sỉ 103950 VND

  Giá bán lẻ 113850 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 200 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 200 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 200 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 200, nỉ đánh bóng mỏng 200, bánh nỉ mỏng 200

  Giá bán sỉ 59850 VND

  Giá bán lẻ 65550 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 400

  Nỉ su Dongsing 400

  Mã sản phẩm NSD 400 Tốt

  Nỉ su Dongsing 400, nỉ đánh bóng Dongsing 400, bánh nỉ Dongsing 400

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 200

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 200

  Mã sản phẩm NSD 200

  Nỉ su 200, nỉ đánh bóng su 200, bánh nỉ su 200

  Giá bán sỉ 21000 VND

  Giá bán lẻ 23000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 300

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 300

  Mã sản phẩm NSD 300

  Nỉ su 300, nỉ đánh bóng su 300, bánh nỉ su 300

  Giá bán sỉ 21000 VND

  Giá bán lẻ 23000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 500

  Nỉ su Dongsing 500

  Mã sản phẩm NSD 500 Tốt

  Nỉ su Dongsing 500, nỉ đánh bóng Dongsing 500, bánh nỉ Dongsing 500

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 300 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 300 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 300 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 300, nỉ đánh bóng mỏng 300, bánh nỉ mỏng 300

  Giá bán sỉ 59850 VND

  Giá bán lẻ 65550 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 300 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 300 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 300 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 300, nỉ đánh bóng dầy 300, bánh nỉ dầy 300

  Giá bán sỉ 103950 VND

  Giá bán lẻ 113850 VND

  Xem giỏ hàng

 • đế nỉ xốp vàng 100mm

  đế nỉ xốp vàng 100mm

  Mã sản phẩm DNTQ 100

  đế nỉ 100mm, đế đánh bóng 100mm, đế bánh nỉ 100mm

  Giá bán sỉ 5040 VND

  Giá bán lẻ 5520 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đế nỉ xốp 100mm lỗ nhỏ

  Đế nỉ xốp 100mm lỗ nhỏ

  Mã sản phẩm DNLN 100

  đế nỉ D100, đế đánh bóng D100, đế bánh nỉ D100

  Giá bán sỉ 2625 VND

  Giá bán lẻ 2875 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 400 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 400 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 400 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 400, nỉ đánh bóng dầy 400, bánh nỉ dầy 400

  Giá bán sỉ 103950 VND

  Giá bán lẻ 113850 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 600

  Nỉ su Dongsing 600

  Mã sản phẩm NSD 600 Tốt

  Nỉ su Dongsing 600, nỉ đánh bóng Dongsing 600, bánh nỉ Dongsing 600

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 400 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 400 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 400 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 400, nỉ đánh bóng mỏng 400, bánh nỉ mỏng 400

  Giá bán sỉ 59850 VND

  Giá bán lẻ 65550 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 400

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 400

  Mã sản phẩm NSD 400

  Nỉ su 400, nỉ đánh bóng su 400, bánh nỉ su 400

  Giá bán sỉ 21000 VND

  Giá bán lẻ 23000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 500

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 500

  Mã sản phẩm NSD 500

  Nỉ su 500, nỉ đánh bóng su 500, bánh nỉ su 500

  Giá bán sỉ 21000 VND

  Giá bán lẻ 23000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 800

  Nỉ su Dongsing 800

  Mã sản phẩm NSD 800 Tốt

  Nỉ su Dongsing 800, nỉ đánh bóng Dongsing 800, bánh nỉ Dongsing 800

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 500 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 500 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 500 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 500, nỉ đánh bóng mỏng 500, bánh nỉ mỏng 500

  Giá bán sỉ 59850 VND

  Giá bán lẻ 65550 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ xám không đế 38mm

  Nỉ xám không đế 38mm

  Mã sản phẩm NXKD phi 38

  Nỉ xám không đế 38mm, nỉ đánh bóng xám không đế 38mm, bánh nỉ xám không đế 38mm

  Giá bán sỉ 2993 VND

  Giá bán lẻ 3278 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 500 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 500 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 500 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 500, nỉ đánh bóng dầy 500, bánh nỉ dầy 500

  Giá bán sỉ 103950 VND

  Giá bán lẻ 113850 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đế nỉ xốp 100mm lỗ lớn

  Đế nỉ xốp 100mm lỗ lớn

  Mã sản phẩm DNLL 100

  đế nỉ 4 inch, đế đánh bóng 4 inch, đế bánh nỉ 4 inch

  Giá bán sỉ 3465 VND

  Giá bán lẻ 3795 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đế nỉ xốp 120mm lỗ nhỏ

  Đế nỉ xốp 120mm lỗ nhỏ

  Mã sản phẩm DNLN 120

  đế nỉ 120mm, đế đánh bóng 120mm, đế bánh nỉ 120mm

  Giá bán sỉ 5355 VND

  Giá bán lẻ 5865 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 600 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 600 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 600 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 600, nỉ đánh bóng dầy 600, bánh nỉ dầy 600

  Giá bán sỉ 103950 VND

  Giá bán lẻ 113850 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ xám không đế 100mm dầy

  Nỉ xám không đế 100mm dầy

  Mã sản phẩm NXKD 100D

  Nỉ xám không đế D100, nỉ đánh bóng xám không đế D100, bánh nỉ xám không đế D100

  Giá bán sỉ 11025 VND

  Giá bán lẻ 12075 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ xám Bồ câu 100mm

  Nỉ xám Bồ câu 100mm

  Mã sản phẩm NDBX Bồ câu 100

  Nỉ xám bồ câu 100mm, nỉ đánh bóng xám bồ câu 100mm, bánh nỉ xám bồ câu 100mm

  Giá bán sỉ 5775 VND

  Giá bán lẻ 6325 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ xám không đế 100mm

  Nỉ xám không đế 100mm

  Mã sản phẩm NXKD 100

  Nỉ xám không đế 100mm, nỉ đánh bóng xám không đế 100mm, bánh nỉ xám không đế 100mm

  Giá bán sỉ 5565 VND

  Giá bán lẻ 6095 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 600 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 600 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 600 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 600, nỉ đánh bóng mỏng 600, bánh nỉ mỏng 600

  Giá bán sỉ 59850 VND

  Giá bán lẻ 65550 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 1000

  Nỉ su Dongsing 1000

  Mã sản phẩm NSD 1000 Tốt

  Nỉ su Dongsing 1000, nỉ đánh bóng Dongsing 1000, bánh nỉ Dongsing 1000

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 600

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 600

  Mã sản phẩm NSD 600

  Nỉ su 600, nỉ đánh bóng su 600, bánh nỉ su 600

  Giá bán sỉ 21000 VND

  Giá bán lẻ 23000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 1500

  Nỉ su Dongsing 1500

  Mã sản phẩm NSD 1500 Tốt

  Nỉ su Dongsing 1500, nỉ đánh bóng Dongsing 1500, bánh nỉ Dongsing 1500

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ su Dongsing 800 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 800 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 800 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 800, nỉ đánh bóng mỏng 800, bánh nỉ mỏng 800

  Giá bán sỉ 59850 VND

  Giá bán lẻ 65550 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ xám không đế 120mm

  Nỉ xám không đế 120mm

  Mã sản phẩm NXKD 120

  Nỉ xám không đế 120mm, nỉ đánh bóng xám không đế 120mm, bánh nỉ xám không đế 120mm

  Giá bán sỉ 11025 VND

  Giá bán lẻ 12075 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ xám cá sấu 100mm

  Nỉ xám cá sấu 100mm

  Mã sản phẩm NDBX cá sấu 100

  Nỉ xám cá sấu 100mm, nỉ đánh bóng xám cá sấu 100mm, bánh nỉ xám cá sấu 100mm

  Giá bán sỉ 6300 VND

  Giá bán lẻ 6900 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nỉ xám không đế 120mm dầy

  Nỉ xám không đế 120mm dầy

  Mã sản phẩm NXKD 120D

  Nỉ xám không đế D120, nỉ đánh bóng xám không đế D120, bánh nỉ xám không đế D120

  Giá bán sỉ 22050 VND

  Giá bán lẻ 24150 VND

  Xem giỏ hàng