kinik 150

Giá bán đặc biệt Giấy nhám đĩa tròn kinik 150mm các loại, đĩa nhám tròn kinik 150mm các loại được sử dụng trong xây dựng

 • Nhám đĩa kinik 150mm cát 16

  Nhám đĩa kinik 150mm cát 16

  Mã sản phẩm NDK 150x16

  nhám đĩa kinik 150mm cát 16, nhám tròn kinik 150mm cát 16, đĩa nhám kinik 150mm cát 16

  Giá bán sỉ 17640 VND

  Giá bán lẻ 19320 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám đĩa kinik 150mm cát 24

  Nhám đĩa kinik 150mm cát 24

  Mã sản phẩm NDK 150x24

  nhám đĩa kinik 150mm cát 24, nhám tròn kinik 150mm cát 24, đĩa nhám kinik 150mm cát 24

  Giá bán sỉ 17640 VND

  Giá bán lẻ 19320 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám đĩa kinik 150mm cát 36

  Nhám đĩa kinik 150mm cát 36

  Mã sản phẩm NDK 150x36

  nhám đĩa kinik 150mm cát 36, nhám tròn kinik 150mm cát 36, đĩa nhám kinik 150mm cát 36

  Giá bán sỉ 17640 VND

  Giá bán lẻ 19320 VND

  Xem giỏ hàng

 • Nhám đĩa kinik 150mm cát 46

  Nhám đĩa kinik 150mm cát 46

  Mã sản phẩm NDK 150x46

  nhám đĩa kinik 150mm cát 46, nhám tròn kinik 150mm cát 46, đĩa nhám kinik 150mm cát 46

  Giá bán sỉ 17640 VND

  Giá bán lẻ 19320 VND

  Xem giỏ hàng