Giấy nhám - Nỉ đánh bóng

Giá bán Giấy nhám xếp tờ đĩa tròn vải tăng bánh xe, nỉ đánh bóng su xám trắng bánh chà bóng các loại dành cho Nhập khẩu tiểu nghạch

 • Nỉ su Dongsing 50

  Nỉ su Dongsing 50

  Mã sản phẩm NSD 50 Tốt

  Nỉ su Dongsing 50, nỉ đánh bóng Dongsing 50, bánh nỉ Dongsing 50

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 100

  Nỉ su Dongsing 100

  Mã sản phẩm NSD 100 Tốt

  Nỉ su Dongsing 100, nỉ đánh bóng Dongsing 100, bánh nỉ Dongsing 100

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 30

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 30

  Mã sản phẩm NSD 30

  Nỉ su số 30, nỉ đánh bóng su số 30, bánh nỉ su số 30

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 50

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 50

  Mã sản phẩm NSD 50

  Nỉ su số 50, nỉ đánh bóng su số 50, bánh nỉ su số 50

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 150

  Nỉ su Dongsing 150

  Mã sản phẩm NSD 150 Tốt

  Nỉ su Dongsing 150, nỉ đánh bóng Dongsing 150, bánh nỉ Dongsing 150

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 50 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 50 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 50 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 50, nỉ đánh bóng mỏng 50, bánh nỉ mỏng 50

  Giá bán sỉ : 59850 VND

  Giá bán lẻ : 65550 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 50 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 50 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 50 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 50, nỉ đánh bóng dầy 50, bánh nỉ dầy 50

  Giá bán sỉ : 103950 VND

  Giá bán lẻ : 113850 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 100 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 100 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 100 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 100, nỉ đánh bóng dầy 100, bánh nỉ dầy 100

  Giá bán sỉ : 103950 VND

  Giá bán lẻ : 113850 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 100 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 100 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 100 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 100, nỉ đánh bóng mỏng 100, bánh nỉ mỏng 100

  Giá bán sỉ : 59850 VND

  Giá bán lẻ : 65550 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 200

  Nỉ su Dongsing 200

  Mã sản phẩm NSD 200 Tốt

  Nỉ su Dongsing 200, nỉ đánh bóng Dongsing 200, bánh nỉ Dongsing 200

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 100

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 100

  Mã sản phẩm NSD 100

  Nỉ su 100, nỉ đánh bóng su 100, bánh nỉ su 100

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải ó xanh P36

  Nhám vải ó xanh P36

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x36

  nhám vải 150mm ó xanh AA 36, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 36

  Giá bán sỉ : 1198155 VND

  Giá bán lẻ : 1312265 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải con Nai P36

  Nhám vải con Nai P36

  Mã sản phẩm NVCN 150x45x36

  nhám vải 150mm con nai cát 36, nhám cuộn 150mm con nai cát 36

  Giá bán sỉ : 948150 VND

  Giá bán lẻ : 1038450 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải ó xanh P40

  Nhám vải ó xanh P40

  Mã sản phẩm NVCO xanh 150x45x40

  nhám vải 150mm ó xanh AA 40, nhám cuộn 150mm ó xanh AA 40

  Giá bán sỉ : 1449000 VND

  Giá bán lẻ : 1587000 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải con Nai P40

  Nhám vải con Nai P40

  Mã sản phẩm NVCN 150x45x40

  nhám vải 150mm con nai cát 40, nhám cuộn 150mm con nai cát 40

  Giá bán sỉ : 854700 VND

  Giá bán lẻ : 936100 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải ó đỏ cát 40

  Nhám vải ó đỏ cát 40

  Mã sản phẩm NVCOD 150x50x40

  nhám vải 150 ó đỏ AA 40, nhám cuộn 150 ó đỏ AA 40

  Giá bán sỉ : 1048950 VND

  Giá bán lẻ : 1148850 VND

  ...xem chi tiết

 • nhám xếp Nhật 20x10

  nhám xếp Nhật 20x10

  Mã sản phẩm GNXCL NRT 20x10

  nhám xếp nhật 20x10, nhám cán 6 ly nhật 20x10, nhám cà lem nhật 20x10

  Giá bán sỉ : 7035 VND

  Giá bán lẻ : 7705 VND

  ...xem chi tiết

 • nhám xếp Kingdom 20x10

  nhám xếp Kingdom 20x10

  Mã sản phẩm GNXCL Kingdom 20x10

  nhám cán 6 ly kingdong 20x10, nhám cà lem kingdong 20x10, nhám xếp kingdong 20x10

  Giá bán sỉ : 7035 VND

  Giá bán lẻ : 7705 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám xếp cánh buồm P40

  Nhám xếp cánh buồm P40

  Mã sản phẩm NXCBM cát 40

  nhám xếp cánh buồm P40, đĩa nhám xếp cánh buồm P40

  Giá bán sỉ : 3990 VND

  Giá bán lẻ : 4370 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám xếp cánh buồm dầy P40

  Nhám xếp cánh buồm dầy P40

  Mã sản phẩm NXCBD 40

  nhám xếp 100mm Cánh buồm P40, đĩa nhám xếp 100mm Cánh buồm P40

  Giá bán sỉ : 3150 VND

  Giá bán lẻ : 3450 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám xếp kingdom P40

  Nhám xếp kingdom P40

  Mã sản phẩm NXKD 40

  nhám xếp M100 Kingdom cát 40, đĩa nhám xếp M100 Kingdom cát 40

  Giá bán sỉ : 8925 VND

  Giá bán lẻ : 9775 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám xếp Nhật P40

  Nhám xếp Nhật P40

  Mã sản phẩm NXND 40

  nhám xếp 100mm Nhật cát 40, đĩa nhám xếp 100mm Nhật cát 40

  Giá bán sỉ : 8610 VND

  Giá bán lẻ : 9430 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải ó đỏ cát 40

  Nhám vải ó đỏ cát 40

  Mã sản phẩm NVCOD 100x45x40

  nhám vải 100 ó đỏ AA 40, nhám cuộn 100 ó đỏ AA 40

  Giá bán sỉ : 304500 VND

  Giá bán lẻ : 333500 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải tê giác P36

  Nhám vải tê giác P36

  Mã sản phẩm NVTG 150x40x36

  nhám vải 150 Tê giác AA 36, nhám cuộn 150 Tê giác AA 36

  Giá bán sỉ : 706650 VND

  Giá bán lẻ : 793950 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám Cuộn ó đỏ P40

  Nhám Cuộn ó đỏ P40

  Mã sản phẩm NCOD TQ 150x45x40

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 40, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 40

  Giá bán sỉ : 456750 VND

  Giá bán lẻ : 500250 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 150

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 150

  Mã sản phẩm NSD 150

  Nỉ su 150, nỉ đánh bóng su 150, bánh nỉ su 150

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 300

  Nỉ su Dongsing 300

  Mã sản phẩm NSD 300 Tốt

  Nỉ su Dongsing 300, nỉ đánh bóng Dongsing 300, bánh nỉ Dongsing 300

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 150 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 150 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 150 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 150, nỉ đánh bóng mỏng 150, bánh nỉ mỏng 150

  Giá bán sỉ : 59850 VND

  Giá bán lẻ : 65550 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 150 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 150 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 150 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 150, nỉ đánh bóng dầy 150, bánh nỉ dầy 150

  Giá bán sỉ : 103950 VND

  Giá bán lẻ : 113850 VND

  ...xem chi tiết

 • đế nỉ nhôm 100mm

  đế nỉ nhôm 100mm

  Mã sản phẩm DNN 100

  đế đánh bóng nhôm 100mm, đế nỉ nhôm 100mm, đế bánh nỉ nhôm 100mm

  Giá bán sỉ : 9555 VND

  Giá bán lẻ : 10465 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải Hàn Quốc P40

  Nhám vải Hàn Quốc P40

  Mã sản phẩm 150x45 HQ-40

  nhám vải 150mm Hàn Quốc cát 40, nhám cuộn 150mm Hàn Quốc cát 40

  Giá bán sỉ : 1071000 VND

  Giá bán lẻ : 1173000 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải Hàn Quốc P60

  Nhám vải Hàn Quốc P60

  Mã sản phẩm 150x45 HQ-60

  nhám vải 150mm Hàn Quốc cát 60, nhám cuộn 150mm Hàn Quốc cát 60

  Giá bán sỉ : 1027950 VND

  Giá bán lẻ : 1125850 VND

  ...xem chi tiết

 • đế nỉ nhôm 120mm

  đế nỉ nhôm 120mm

  Mã sản phẩm Đế nỉ nhôm 120mm

  đế đánh bóng nhôm 120mm, đế nỉ nhôm 120mm, đế bánh nỉ nhôm 120mm

  Giá bán sỉ : 19320 VND

  Giá bán lẻ : 21160 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 200 dầy 13ly

  Nỉ su Dongsing 200 dầy 13ly

  Mã sản phẩm NSD 200 dầy 13ly

  Nỉ su dầy 200, nỉ đánh bóng dầy 200, bánh nỉ dầy 200

  Giá bán sỉ : 103950 VND

  Giá bán lẻ : 113850 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 200 dầy 7ly

  Nỉ su Dongsing 200 dầy 7ly

  Mã sản phẩm NSD 200 dầy 7ly

  Nỉ su mỏng 200, nỉ đánh bóng mỏng 200, bánh nỉ mỏng 200

  Giá bán sỉ : 59850 VND

  Giá bán lẻ : 65550 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su Dongsing 400

  Nỉ su Dongsing 400

  Mã sản phẩm NSD 400 Tốt

  Nỉ su Dongsing 400, nỉ đánh bóng Dongsing 400, bánh nỉ Dongsing 400

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Nỉ su đánh bóng Dongsing 200

  Nỉ su đánh bóng Dongsing 200

  Mã sản phẩm NSD 200

  Nỉ su 200, nỉ đánh bóng su 200, bánh nỉ su 200

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám bánh xe Nhật 150x25 P40

  Nhám bánh xe Nhật 150x25 P40

  Mã sản phẩm NBX 150x40

  nhám bánh xe 150mm nhật P40, bánh nhám xếp 150mm nhật P40, giấy nhám xếp 150mm nhật P40

  Giá bán sỉ : 56805 VND

  Giá bán lẻ : 62215 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám bánh xe Nhật 200x25 P40

  Nhám bánh xe Nhật 200x25 P40

  Mã sản phẩm NBX 200x40

  nhám bánh xe Nhật 200mm P40, bánh nhám xếp Nhật 200mm P40, giấy nhám xếp Nhật 200mm P40

  Giá bán sỉ : 65310 VND

  Giá bán lẻ : 71530 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám bánh xe NRT 200x50 P40

  Nhám bánh xe NRT 200x50 P40

  Mã sản phẩm NBX 200x50x40

  nhám bánh xe NRT 4" P40, bánh nhám xếp NRT 4" P40, giấy nhám xếp NRT 4" P40

  Giá bán sỉ : 118650 VND

  Giá bán lẻ : 129950 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám bánh xe NRT 250mm P40

  Nhám bánh xe NRT 250mm P40

  Mã sản phẩm NBX 250x40

  nhám bánh xe 250mm nhật P40, bánh nhám xếp 250mm nhật P40, giấy nhám xếp 250mm nhật P40

  Giá bán sỉ : 102795 VND

  Giá bán lẻ : 112585 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám bánh xe NRT 250x50 P40

  Nhám bánh xe NRT 250x50 P40

  Mã sản phẩm NBX 250x50x40

  nhám bánh xe 5" nhật cát 40, bánh nhám xếp 5" nhật cát 40, giấy nhám xếp 5" nhật cát 40

  Giá bán sỉ : 194250 VND

  Giá bán lẻ : 212750 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám bánh xe NRT 300x25 P40

  Nhám bánh xe NRT 300x25 P40

  Mã sản phẩm NBX 300x40

  nhám bánh xe Nhật 300mm P40, bánh nhám xếp Nhật 300mm P40, giấy nhám xếp Nhật 300mm P40

  Giá bán sỉ : 156450 VND

  Giá bán lẻ : 171350 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám bánh xe NRT 300x50 P40

  Nhám bánh xe NRT 300x50 P40

  Mã sản phẩm NBX 300x50x40

  nhám bánh xe Nhật 6" cát 40, bánh nhám xếp Nhật 6" cát 40, giấy nhám xếp Nhật 6" cát 40

  Giá bán sỉ : 301350 VND

  Giá bán lẻ : 330050 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám cuộn ó đỏ P60

  Nhám cuộn ó đỏ P60

  Mã sản phẩm NVOD TQ 150x45x60

  nhám vải 150mm ó đỏ AA 60, nhám cuộn 150mm ó đỏ AA 60

  Giá bán sỉ : 446250 VND

  Giá bán lẻ : 488750 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải tê giác P40

  Nhám vải tê giác P40

  Mã sản phẩm NVTG 150x4x40

  nhám vải 150 Tê giác AA 40, nhám cuộn 150 Tê giác AA 40

  Giá bán sỉ : 706650 VND

  Giá bán lẻ : 793950 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám vải ó đỏ cát 60

  Nhám vải ó đỏ cát 60

  Mã sản phẩm NVCOD 100x45x60

  nhám vải 100 ó đỏ AA 60, nhám cuộn 100 ó đỏ AA 60

  Giá bán sỉ : 294000 VND

  Giá bán lẻ : 322000 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám xếp Nhật P60

  Nhám xếp Nhật P60

  Mã sản phẩm NXND 60

  nhám xếp 100mm Nhật cát 60, đĩa nhám xếp 100mm Nhật cát 60

  Giá bán sỉ : 8400 VND

  Giá bán lẻ : 9200 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám xếp kingdom P60

  Nhám xếp kingdom P60

  Mã sản phẩm NXKD 60

  nhám xếp M100 Kingdom cát 60, đĩa nhám xếp M100 Kingdom cát 60

  Giá bán sỉ : 8925 VND

  Giá bán lẻ : 9775 VND

  ...xem chi tiết

 • Nhám xếp cánh buồm dầy P60

  Nhám xếp cánh buồm dầy P60

  Mã sản phẩm NXCBD 60

  nhám xếp 100mm Cánh buồm P60, đĩa nhám xếp 100mm Cánh buồm P60

  Giá bán sỉ : 3150 VND

  Giá bán lẻ : 3450 VND

  ...xem chi tiết