Mũi khoan sắt Trung quốc Dài 200mm

Chosikimbien với cần mua lưỡi khoan HSS lưỡi khoan sắt Trung quốc cây khoan sắt Trung quốc Mũi khoan sắt Trung quốc các loại dài 200mm 2T Dùng để khoan sắt thép kim loại để Buôn bán

 • Mũi khoan đầu tròn TQ M2x200

  Mũi khoan đầu tròn TQ M2x200

  Mã sản phẩm MKS200x2

  Mũi khoan đầu tròn Trung quốc, Lưỡi khoan chuôi tròn Trung quốc, Khoan đuôi trụ Trung quốc, phân phối lưỡi khoan HSS

  Giá bán sỉ : 7035 VND

  Giá bán lẻ : 7705 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan chuôi tròn TQ M2.5x200

  Mũi khoan chuôi tròn TQ M2.5x200

  Mã sản phẩm MKS200x2ly5

  Mũi khoan chuôi tròn Trung quốc, Lưỡi khoan đuôi trụ Trung quốc, Khoan đầu trụ Trung quốc, cần bán lưỡi khoan HSS

  Giá bán sỉ : 7770 VND

  Giá bán lẻ : 8510 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đuôi trụ TQ M3x200

  Mũi khoan đuôi trụ TQ M3x200

  Mã sản phẩm MKS200x3ly

  Mũi khoan đuôi trụ Trung quốc, Lưỡi khoan đầu trụ Trung quốc, Khoan chuôi trụ Trung quốc, lưỡi khoan HSS Rẻ nhất

  Giá bán sỉ : 7980 VND

  Giá bán lẻ : 8740 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đầu trụ TQ M3.2x200

  Mũi khoan đầu trụ TQ M3.2x200

  Mã sản phẩm MKS200x3ly2

  Mũi khoan đầu trụ Trung quốc, Lưỡi khoan chuôi trụ Trung quốc, Khoan sắt đen Trung quốc, lưỡi khoan HSS tốt nhất

  Giá bán sỉ : 9345 VND

  Giá bán lẻ : 10235 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan chuôi trụ TQ M3.5x200

  Mũi khoan chuôi trụ TQ M3.5x200

  Mã sản phẩm MKS200x3ly5

  Mũi khoan chuôi trụ Trung quốc, Lưỡi khoan sắt đen Trung quốc, Khoan sắt trắng Trung quốc, bán buôn lưỡi khoan HSS

  Giá bán sỉ : 9345 VND

  Giá bán lẻ : 10235 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt đen TQ M4x200

  Mũi khoan sắt đen TQ M4x200

  Mã sản phẩm MKS200x4ly

  Lưỡi khoan đầu tròn, Mũi khoan bê tông chuôi lục giác, Mũi khoan sắt M4 4mm 4ly, cần mua mũi khoan thép

  Giá bán sỉ : 10290 VND

  Giá bán lẻ : 11270 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt trắng TQ M4.2x200

  Mũi khoan sắt trắng TQ M4.2x200

  Mã sản phẩm MKS200x4ly2

  Mũi khoan sắt trắng Trung quốc, Lưỡi khoan sắt vàng Trung quốc, Khoan Inox đen Trung quốc, sản phẩm lưỡi khoan HSS

  Giá bán sỉ : 11445 VND

  Giá bán lẻ : 12535 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt vàng TQ M4.5x200

  Mũi khoan sắt vàng TQ M4.5x200

  Mã sản phẩm MKS200x4ly5

  Mũi khoan sắt vàng Trung quốc, Lưỡi khoan Inox đen Trung quốc, Khoan Inox trắng Trung quốc, các loại lưỡi khoan HSS

  Giá bán sỉ : 12180 VND

  Giá bán lẻ : 13340 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Inox đen TQ M5x200

  Mũi khoan Inox đen TQ M5x200

  Mã sản phẩm MKS200x5ly

  Mũi khoan Inox đen Trung quốc, Lưỡi khoan Inox trắng Trung quốc, Khoan Inox vàng Trung quốc, Giá lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 13230 VND

  Giá bán lẻ : 14490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Inox trắng TQ M5.2x200

  Mũi khoan Inox trắng TQ M5.2x200

  Mã sản phẩm MKS200x5ly2

  Mũi khoan Inox trắng Trung quốc, Lưỡi khoan Inox vàng Trung quốc, Khoan hợp kim đen Trung quốc, Bán sỉ lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 15435 VND

  Giá bán lẻ : 16905 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Inox vàng TQ M5.5x200

  Mũi khoan Inox vàng TQ M5.5x200

  Mã sản phẩm MKS200x5ly5

  Mũi khoan Inox vàng Trung quốc, Lưỡi khoan hợp kim đen Trung quốc, Khoan hợp kim trắng Trung quốc, giá bán lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 15435 VND

  Giá bán lẻ : 16905 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan hợp kim đen TQ M6x200

  Mũi khoan hợp kim đen TQ M6x200

  Mã sản phẩm MKS200x6ly

  Mũi khoan hợp kim đen Trung quốc, Lưỡi khoan hợp kim trắng Trung quốc, Khoan hợp kim vàng Trung quốc, nơi bán lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 17640 VND

  Giá bán lẻ : 19320 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan hợp kim trắng TQ M6.5x200

  Mũi khoan hợp kim trắng TQ M6.5x200

  Mã sản phẩm MKS200x6ly5

  Mũi khoan hợp kim trắng Trung quốc, Lưỡi khoan hợp kim vàng Trung quốc, Khoan HSS đen Trung quốc, chỗ bán lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 19845 VND

  Giá bán lẻ : 21735 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan hợp kim vàng TQ M7x200

  Mũi khoan hợp kim vàng TQ M7x200

  Mã sản phẩm MKS200x7ly

  Mũi khoan hợp kim vàng Trung quốc, Lưỡi khoan HSS đen Trung quốc, Khoan HSS trắng Trung quốc, cửa hàng lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan HSS đen TQ M7.5x200

  Mũi khoan HSS đen TQ M7.5x200

  Mã sản phẩm MKS200x7ly5

  Mũi khoan HSS đen Trung quốc, Lưỡi khoan HSS trắng Trung quốc, Khoan HSS vàng Trung quốc, Đại lý lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan HSS trắng TQ M8x200

  Mũi khoan HSS trắng TQ M8x200

  Mã sản phẩm MKS200x8ly

  Mũi khoan HSS trắng Trung quốc, Lưỡi khoan HSS vàng Trung quốc, Khoan thép đen Trung quốc, báo giá lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 24570 VND

  Giá bán lẻ : 26910 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan HSS vàng TQ M8.5x200

  Mũi khoan HSS vàng TQ M8.5x200

  Mã sản phẩm MKS200x8ly5

  Mũi khoan HSS vàng Trung quốc, Lưỡi khoan thép đen Trung quốc, Khoan thép trắng Trung quốc, bảng giá lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 28140 VND

  Giá bán lẻ : 30820 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép đen TQ M9x200

  Mũi khoan thép đen TQ M9x200

  Mã sản phẩm MKS200x9ly

  Mũi khoan thép đen Trung quốc, Lưỡi khoan thép trắng Trung quốc, Khoan thép vàng Trung quốc, cung cấp lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 29505 VND

  Giá bán lẻ : 32315 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép trắng TQ M9.5x200

  Mũi khoan thép trắng TQ M9.5x200

  Mã sản phẩm MKS200x9ly5

  Mũi khoan thép trắng Trung quốc, Lưỡi khoan thép vàng Trung quốc, Khoan sắt Trung quốc, Bán lẻ lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép vàng TQ 10x200

  Mũi khoan thép vàng TQ 10x200

  Mã sản phẩm MKS200x10ly

  Mũi khoan thép vàng Trung quốc, Lưỡi khoan sắt Trung quốc, Khoan kim loại Trung quốc, mua bán lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 35280 VND

  Giá bán lẻ : 38640 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt TQ 10.5x200

  Mũi khoan sắt TQ 10.5x200

  Mã sản phẩm MKS200x10ly5

  Mũi khoan sắt Trung quốc, Lưỡi khoan kim loại Trung quốc, Khoan hợp kim Trung quốc, kinh doanh lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 37275 VND

  Giá bán lẻ : 40825 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan kim loại TQ 11x200

  Mũi khoan kim loại TQ 11x200

  Mã sản phẩm MKS200x11ly

  Mũi khoan kim loại Trung quốc, Lưỡi khoan hợp kim Trung quốc, Khoan Inox Trung quốc, cần mua lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 36430 VND

  Giá bán lẻ : 39905 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan hợp kim TQ 12x200

  Mũi khoan hợp kim TQ 12x200

  Mã sản phẩm MKS200x12ly

  Mũi khoan hợp kim Trung quốc, Lưỡi khoan Inox Trung quốc, Khoan Hss Trung quốc, phân phối lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 42420 VND

  Giá bán lẻ : 46460 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Inox TQ 13x200

  Mũi khoan Inox TQ 13x200

  Mã sản phẩm MKS200x13ly

  Mũi khoan Inox Trung quốc, Lưỡi khoan Hss Trung quốc, Khoan thép Trung quốc, cần bán lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 49665 VND

  Giá bán lẻ : 54395 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Hss TQ 14x200

  Mũi khoan Hss TQ 14x200

  Mã sản phẩm MKS200x14ly

  Mũi khoan Hss Trung quốc, Lưỡi khoan thép Trung quốc, Khoan đuôi tròn Trung quốc, lưỡi khoan thép Rẻ nhất

  Giá bán sỉ : 59535 VND

  Giá bán lẻ : 65205 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép TQ 15x200

  Mũi khoan thép TQ 15x200

  Mã sản phẩm MKS200x15ly

  Mũi khoan thép Trung quốc, Lưỡi khoan đuôi tròn Trung quốc, Khoan đầu tròn Trung quốc, lưỡi khoan thép tốt nhất

  Giá bán sỉ : 79380 VND

  Giá bán lẻ : 86940 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đuôi tròn TQ 16x200

  Mũi khoan đuôi tròn TQ 16x200

  Mã sản phẩm MKS200x16ly

  Mũi khoan đuôi tròn Trung quốc, Lưỡi khoan đầu tròn Trung quốc, Khoan chuôi tròn Trung quốc, bán buôn lưỡi khoan thép

  Giá bán sỉ : 80220 VND

  Giá bán lẻ : 87860 VND

  ...xem chi tiết