Mũi khoan gài Nurit

Vui lòng tải bảng giá mới nhất trên web Chosikimbien.com
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;
 • Mũi khoan gài Nurit 6x110

  Mũi khoan gài Nurit 6x110

  Mã sản phẩm GNR61T1

  Mũi khoan gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 110mm, Mũi khoan bê tông gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 110mm, Mũi khoan đầu gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 110mm

  Giá bán sỉ : 4935 VND

  Giá bán lẻ : 5405 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 8x110

  Mũi khoan gài Nurit 8x110

  Mã sản phẩm GNR81T1

  Mũi khoan gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 110mm, Mũi khoan đầu gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 110mm, Mũi khoan đuôi gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 110mm

  Giá bán sỉ : 5460 VND

  Giá bán lẻ : 5980 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 10x110

  Mũi khoan gài Nurit 10x110

  Mã sản phẩm GNR101T1

  Mũi khoan gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 110mm, Mũi khoan đuôi gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 110mm, Mũi khoan chuôi gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 110mm

  Giá bán sỉ : 6405 VND

  Giá bán lẻ : 7015 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 12x110

  Mũi khoan gài Nurit 12x110

  Mã sản phẩm GNR121t1

  Mũi khoan gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 110mm, Mũi khoan chuôi gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 110mm, Mũi khoan bê tông đầu gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 110mm

  Giá bán sỉ : 7560 VND

  Giá bán lẻ : 8280 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 6x160

  Mũi khoan gài Nurit 6x160

  Mã sản phẩm GNT61T6

  Mũi khoan gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 160mm, Mũi khoan bê tông đầu gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 160mm, Mũi khoan bê tông đuôi gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem chi tiết

 • báo giá Mũi khoan gài Nurit 8x160

  báo giá Mũi khoan gài Nurit 8x160

  Mã sản phẩm GNT81T6

  Mũi khoan gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 160mm, Mũi khoan bê tông đuôi gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 160mm, Mũi khoan bê tông chuôi gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 5985 VND

  Giá bán lẻ : 6555 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 10x160

  Mũi khoan gài Nurit 10x160

  Mã sản phẩm GNR101T6

  Mũi khoan gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 160mm, Mũi khoan bê tông chuôi gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 160mm, Mũi khoan gạch Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 6825 VND

  Giá bán lẻ : 7475 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 12x160

  Mũi khoan gài Nurit 12x160

  Mã sản phẩm GNR121T6

  Mũi khoan gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 160mm, Mũi khoan gạch Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 160mm, Mũi khoan tường Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 6510 VND

  Giá bán lẻ : 7130 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 14x160

  Mũi khoan gài Nurit 14x160

  Mã sản phẩm GNR141T6

  Mũi khoan gài Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 160mm, Mũi khoan tường Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 160mm, Mũi khoan đá Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 9135 VND

  Giá bán lẻ : 10005 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 16x160

  Mũi khoan gài Nurit 16x160

  Mã sản phẩm GNR161T6

  Mũi khoan gài Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 160mm, Mũi khoan đá Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 160mm, Mũi khoan Ceramic Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 10080 VND

  Giá bán lẻ : 11040 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 6x210

  Mũi khoan gài Nurit 6x210

  Mã sản phẩm GNR62T1

  Mũi khoan gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 210mm, Mũi khoan Ceramic Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 210mm, Mũi khoan Granite Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 6825 VND

  Giá bán lẻ : 7475 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 8x210

  Mũi khoan gài Nurit 8x210

  Mã sản phẩm GNR82T1

  Mũi khoan gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 210mm, Mũi khoan Granite Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 210mm, Mũi khoan cẩm thạch Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 7770 VND

  Giá bán lẻ : 8510 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 10x210

  Mũi khoan gài Nurit 10x210

  Mã sản phẩm GNT102T1

  Mũi khoan gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 210mm, Mũi khoan cẩm thạch Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 210mm, Mũi khoan hoa cương Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 8715 VND

  Giá bán lẻ : 9545 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 12x210

  Mũi khoan gài Nurit 12x210

  Mã sản phẩm GNR122T1

  Mũi khoan gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 210mm, Mũi khoan hoa cương Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 210mm, Mũi khoan SDS Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 9135 VND

  Giá bán lẻ : 10005 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 14x210

  Mũi khoan gài Nurit 14x210

  Mã sản phẩm GNR142T1

  Mũi khoan gài Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 210mm, Mũi khoan SDS Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 210mm, Mũi khoan Plus Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 13965 VND

  Giá bán lẻ : 15295 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 16x210

  Mũi khoan gài Nurit 16x210

  Mã sản phẩm GBR162t1

  Mũi khoan gài Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 210mm, Mũi khoan Plus Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 210mm, Mũi khoan tháp Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 13650 VND

  Giá bán lẻ : 14950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 18x210

  Mũi khoan gài Nurit 18x210

  Mã sản phẩm GNT182T1

  Mũi khoan gài Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 210mm, Mũi khoan tháp Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 210mm, Mũi khoan 2 cạnh Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 18270 VND

  Giá bán lẻ : 20010 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 20x210

  Mũi khoan gài Nurit 20x210

  Mã sản phẩm GNR202T1

  Mũi khoan gài Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 210mm, Mũi khoan 2 cạnh Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 210mm, Mũi khoan 4 cạnh Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 21315 VND

  Giá bán lẻ : 23345 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 8x260

  Mũi khoan gài Nurit 8x260

  Mã sản phẩm GNR82T6

  Mũi khoan gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 260mm, Mũi khoan 4 cạnh Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 260mm, Mũi khoan xuyên tường Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 12600 VND

  Giá bán lẻ : 13800 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 10x260

  Mũi khoan gài Nurit 10x260

  Mã sản phẩm GNR102T6

  Mũi khoan gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 260mm, Mũi khoan xuyên tường Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 260mm, Mũi khoan bê tông 2 cạnh Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 13020 VND

  Giá bán lẻ : 14260 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 12x260

  Mũi khoan gài Nurit 12x260

  Mã sản phẩm GNR122T6

  Mũi khoan gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 260mm, Mũi khoan bê tông 2 cạnh Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 260mm, Mũi khoan bê tông 4 cạnh Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 7035 VND

  Giá bán lẻ : 7705 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 14x260

  Mũi khoan gài Nurit 14x260

  Mã sản phẩm GNR142T6

  Mũi khoan gài Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 260mm, Mũi khoan bê tông 4 cạnh Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 260mm, Mũi khoan bê tông SDS Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 15120 VND

  Giá bán lẻ : 16560 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 16x260

  Mũi khoan gài Nurit 16x260

  Mã sản phẩm GNR162T6

  Mũi khoan gài Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 260mm, Mũi khoan bê tông SDS Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 260mm, Mũi khoan bê tông Plus Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 18400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 18x260

  Mũi khoan gài Nurit 18x260

  Mã sản phẩm GNR182T6

  Mũi khoan gài Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 260mm, Mũi khoan bê tông Plus Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 260mm, Mũi khoan bê tông xuyên tường Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 22470 VND

  Giá bán lẻ : 24610 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 20x260

  Mũi khoan gài Nurit 20x260

  Mã sản phẩm GNR202T6

  Mũi khoan gài Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 260mm, Mũi khoan bê tông xuyên tường Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 260mm, Mũi khoan bê tông Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 25620 VND

  Giá bán lẻ : 28060 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 22x260

  Mũi khoan gài Nurit 22x260

  Mã sản phẩm GNR222T6

  Mũi khoan gài Nurit 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 260mm, Mũi khoan bê tông Nurit 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 260mm, Mũi khoan gài bê tông Nurit 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 30660 VND

  Giá bán lẻ : 33580 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 25x260

  Mũi khoan gài Nurit 25x260

  Mã sản phẩm GNR252T6

  Mũi khoan gài Nurit 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 260mm, Mũi khoan gài bê tông Nurit 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 260mm, Mũi khoan bê tông gài Nurit 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 35385 VND

  Giá bán lẻ : 38755 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 8x310

  Mũi khoan gài Nurit 8x310

  Mã sản phẩm GNR83T1

  Mũi khoan gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 310mm, Mũi khoan bê tông gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 310mm, Mũi khoan đầu gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 310mm

  Giá bán sỉ : 12180 VND

  Giá bán lẻ : 13340 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 10x310

  Mũi khoan gài Nurit 10x310

  Mã sản phẩm GNR103T1

  Mũi khoan gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 310mm, Mũi khoan đầu gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 310mm, Mũi khoan đuôi gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 310mm

  Giá bán sỉ : 13125 VND

  Giá bán lẻ : 14375 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 12x310

  Mũi khoan gài Nurit 12x310

  Mã sản phẩm GNR123T1

  Mũi khoan gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 310mm, Mũi khoan đuôi gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 310mm, Mũi khoan chuôi gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 310mm

  Giá bán sỉ : 13650 VND

  Giá bán lẻ : 14950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 14x310

  Mũi khoan gài Nurit 14x310

  Mã sản phẩm GNR143T1

  Mũi khoan gài Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 310mm, Mũi khoan chuôi gài Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 310mm, Mũi khoan bê tông đầu gài Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 310mm

  Giá bán sỉ : 16485 VND

  Giá bán lẻ : 18055 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 16x310

  Mũi khoan gài Nurit 16x310

  Mã sản phẩm GNR163T1

  Mũi khoan gài Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 310mm, Mũi khoan bê tông đầu gài Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 310mm, Mũi khoan bê tông đuôi gài Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 310mm

  Giá bán sỉ : 18375 VND

  Giá bán lẻ : 20125 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 18x310

  Mũi khoan gài Nurit 18x310

  Mã sản phẩm GNR183T1

  Mũi khoan gài Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 310mm, Mũi khoan bê tông đuôi gài Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 310mm, Mũi khoan bê tông chuôi gài Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 310mm

  Giá bán sỉ : 25380 VND

  Giá bán lẻ : 28290 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 20x310

  Mũi khoan gài Nurit 20x310

  Mã sản phẩm GNR203T1

  Mũi khoan gài Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 310mm, Mũi khoan bê tông chuôi gài Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 310mm, Mũi khoan gạch Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 310mm

  Giá bán sỉ : 27615 VND

  Giá bán lẻ : 30245 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 22x310

  Mũi khoan gài Nurit 22x310

  Mã sản phẩm GNT223T1

  Mũi khoan gài Nurit 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 310mm, Mũi khoan gạch Nurit 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 310mm, Mũi khoan tường Nurit 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 310mm

  Giá bán sỉ : 33180 VND

  Giá bán lẻ : 36340 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 25x310

  Mũi khoan gài Nurit 25x310

  Mã sản phẩm GNR253T1

  Mũi khoan gài Nurit 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 310mm, Mũi khoan tường Nurit 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 310mm, Mũi khoan đá Nurit 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 310mm

  Giá bán sỉ : 38325 VND

  Giá bán lẻ : 41975 VND

  ...xem chi tiết