Mũi khoan gài

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;
 • Mũi khoan gài Nurit 6x110

  Mũi khoan gài Nurit 6x110

  Mã sản phẩm GNR61T1

  Mũi khoan gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 110mm, Mũi khoan bê tông gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 110mm, Mũi khoan đầu gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 110mm

  Giá bán sỉ : 4935 VND

  Giá bán lẻ : 5405 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 6x110

  Mũi khoan gài DCA 6x110

  Mã sản phẩm GDCA61T1

  Mũi khoan gài DCA 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 110mm, Mũi khoan Ceramic DCA 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 110mm, Mũi khoan Granite DCA 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 110mm

  Giá bán sỉ : 13000 VND

  Giá bán lẻ : 14300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 8x110

  Mũi khoan gài DCA 8x110

  Mã sản phẩm GDCA81T1

  Mũi khoan gài DCA 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 110mm, Mũi khoan Granite DCA 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 110mm, Mũi khoan cẩm thạch DCA 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 110mm

  Giá bán sỉ : 14000 VND

  Giá bán lẻ : 15400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 8x110

  Mũi khoan gài Nurit 8x110

  Mã sản phẩm GNR81T1

  Mũi khoan gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 110mm, Mũi khoan đầu gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 110mm, Mũi khoan đuôi gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 110mm

  Giá bán sỉ : 5460 VND

  Giá bán lẻ : 5980 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 10x110

  Mũi khoan gài Nurit 10x110

  Mã sản phẩm GNR101T1

  Mũi khoan gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 110mm, Mũi khoan đuôi gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 110mm, Mũi khoan chuôi gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 110mm

  Giá bán sỉ : 6405 VND

  Giá bán lẻ : 7015 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 6x160

  Mũi khoan gài DCA 6x160

  Mã sản phẩm GDCA61T6

  Mũi khoan gài DCA 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 160mm, Mũi khoan cẩm thạch DCA 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 160mm, Mũi khoan hoa cương DCA 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 14000 VND

  Giá bán lẻ : 15400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 8x160

  Mũi khoan gài DCA 8x160

  Mã sản phẩm GDCA81T6

  Mũi khoan gài DCA 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 160mm, Mũi khoan hoa cương DCA 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 160mm, Mũi khoan SDS DCA 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 14000 VND

  Giá bán lẻ : 15400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 12x110

  Mũi khoan gài Nurit 12x110

  Mã sản phẩm GNR121t1

  Mũi khoan gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 110mm, Mũi khoan chuôi gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 110mm, Mũi khoan bê tông đầu gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 110mm

  Giá bán sỉ : 7560 VND

  Giá bán lẻ : 8280 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 6x160

  Mũi khoan gài Nurit 6x160

  Mã sản phẩm GNT61T6

  Mũi khoan gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 160mm, Mũi khoan bê tông đầu gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 160mm, Mũi khoan bê tông đuôi gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 10x160

  Mũi khoan gài DCA 10x160

  Mã sản phẩm GDCA101T6

  Mũi khoan gài DCA 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 160mm, Mũi khoan SDS DCA 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 160mm, Mũi khoan Plus DCA 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 16000 VND

  Giá bán lẻ : 17600 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 12x160

  Mũi khoan gài DCA 12x160

  Mã sản phẩm GDCA121T6

  Mũi khoan gài DCA 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 160mm, Mũi khoan Plus DCA 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 160mm, Mũi khoan tháp DCA 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 17000 VND

  Giá bán lẻ : 18700 VND

  ...xem chi tiết

 • báo giá Mũi khoan gài Nurit 8x160

  báo giá Mũi khoan gài Nurit 8x160

  Mã sản phẩm GNT81T6

  Mũi khoan gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 160mm, Mũi khoan bê tông đuôi gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 160mm, Mũi khoan bê tông chuôi gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 5985 VND

  Giá bán lẻ : 6555 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 10x160

  Mũi khoan gài Nurit 10x160

  Mã sản phẩm GNR101T6

  Mũi khoan gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 160mm, Mũi khoan bê tông chuôi gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 160mm, Mũi khoan gạch Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 6825 VND

  Giá bán lẻ : 7475 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 14x160

  Mũi khoan gài DCA 14x160

  Mã sản phẩm GDCA141T6

  Mũi khoan gài DCA 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 160mm, Mũi khoan tháp DCA 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 160mm, Mũi khoan 2 cạnh DCA 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23100 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 16x160

  Mũi khoan gài DCA 16x160

  Mã sản phẩm GDCA161T6

  Mũi khoan gài DCA 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 160mm, Mũi khoan 2 cạnh DCA 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 160mm, Mũi khoan 4 cạnh DCA 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 24000 VND

  Giá bán lẻ : 26400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 12x160

  Mũi khoan gài Nurit 12x160

  Mã sản phẩm GNR121T6

  Mũi khoan gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 160mm, Mũi khoan gạch Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 160mm, Mũi khoan tường Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 6510 VND

  Giá bán lẻ : 7130 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 14x160

  Mũi khoan gài Nurit 14x160

  Mã sản phẩm GNR141T6

  Mũi khoan gài Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 160mm, Mũi khoan tường Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 160mm, Mũi khoan đá Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 9135 VND

  Giá bán lẻ : 10005 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 8x210

  Mũi khoan gài DCA 8x210

  Mã sản phẩm GDCA82T1

  Mũi khoan gài DCA 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 210mm, Mũi khoan 4 cạnh DCA 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 210mm, Mũi khoan xuyên tường DCA 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 20000 VND

  Giá bán lẻ : 22000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 10x210

  Mũi khoan gài DCA 10x210

  Mã sản phẩm GDCA102T1

  Mũi khoan gài DCA 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 210mm, Mũi khoan xuyên tường DCA 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 210mm, Mũi khoan bê tông 2 cạnh DCA 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 20000 VND

  Giá bán lẻ : 22000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 16x160

  Mũi khoan gài Nurit 16x160

  Mã sản phẩm GNR161T6

  Mũi khoan gài Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 160mm, Mũi khoan đá Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 160mm, Mũi khoan Ceramic Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 160mm

  Giá bán sỉ : 10080 VND

  Giá bán lẻ : 11040 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 6x210

  Mũi khoan gài Nurit 6x210

  Mã sản phẩm GNR62T1

  Mũi khoan gài Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 210mm, Mũi khoan Ceramic Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 210mm, Mũi khoan Granite Nurit 6mm | M6 | 6 ly | phi 6 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 6825 VND

  Giá bán lẻ : 7475 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 12x210

  Mũi khoan gài DCA 12x210

  Mã sản phẩm GDCA122T1

  Mũi khoan gài DCA 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 210mm, Mũi khoan bê tông 2 cạnh DCA 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 210mm, Mũi khoan bê tông 4 cạnh DCA 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 22000 VND

  Giá bán lẻ : 24200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 14x210

  Mũi khoan gài DCA 14x210

  Mã sản phẩm GDCA142T1

  Mũi khoan gài DCA 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 210mm, Mũi khoan bê tông 4 cạnh DCA 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 210mm, Mũi khoan bê tông SDS DCA 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 27000 VND

  Giá bán lẻ : 29700 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 8x210

  Mũi khoan gài Nurit 8x210

  Mã sản phẩm GNR82T1

  Mũi khoan gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 210mm, Mũi khoan Granite Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 210mm, Mũi khoan cẩm thạch Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 7770 VND

  Giá bán lẻ : 8510 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 10x210

  Mũi khoan gài Nurit 10x210

  Mã sản phẩm GNT102T1

  Mũi khoan gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 210mm, Mũi khoan cẩm thạch Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 210mm, Mũi khoan hoa cương Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 8715 VND

  Giá bán lẻ : 9545 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 16x210

  Mũi khoan gài DCA 16x210

  Mã sản phẩm GDCA162T1

  Mũi khoan gài DCA 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 210mm, Mũi khoan bê tông SDS DCA 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 210mm, Mũi khoan bê tông Plus DCA 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 32000 VND

  Giá bán lẻ : 35200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 18x210

  Mũi khoan gài DCA 18x210

  Mã sản phẩm GDCA182T1

  Mũi khoan gài DCA 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 210mm, Mũi khoan bê tông Plus DCA 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 210mm, Mũi khoan bê tông xuyên tường DCA 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 38000 VND

  Giá bán lẻ : 41800 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 12x210

  Mũi khoan gài Nurit 12x210

  Mã sản phẩm GNR122T1

  Mũi khoan gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 210mm, Mũi khoan hoa cương Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 210mm, Mũi khoan SDS Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 9135 VND

  Giá bán lẻ : 10005 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 14x210

  Mũi khoan gài Nurit 14x210

  Mã sản phẩm GNR142T1

  Mũi khoan gài Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 210mm, Mũi khoan SDS Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 210mm, Mũi khoan Plus Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 13965 VND

  Giá bán lẻ : 15295 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 20x210

  Mũi khoan gài DCA 20x210

  Mã sản phẩm GDCA202T1

  Mũi khoan gài DCA 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 210mm, Mũi khoan bê tông xuyên tường DCA 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 210mm, Mũi khoan bê tông DCA 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 49000 VND

  Giá bán lẻ : 53900 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 22x210

  Mũi khoan gài DCA 22x210

  Mã sản phẩm GDCA222T1

  Mũi khoan gài DCA 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 210mm, Mũi khoan bê tông DCA 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 210mm, Mũi khoan gài bê tông DCA 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 60000 VND

  Giá bán lẻ : 66000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 16x210

  Mũi khoan gài Nurit 16x210

  Mã sản phẩm GBR162t1

  Mũi khoan gài Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 210mm, Mũi khoan Plus Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 210mm, Mũi khoan tháp Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 13650 VND

  Giá bán lẻ : 14950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 18x210

  Mũi khoan gài Nurit 18x210

  Mã sản phẩm GNT182T1

  Mũi khoan gài Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 210mm, Mũi khoan tháp Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 210mm, Mũi khoan 2 cạnh Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 18270 VND

  Giá bán lẻ : 20010 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 25x210

  Mũi khoan gài DCA 25x210

  Mã sản phẩm GDCA252T1

  Mũi khoan gài DCA 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 210mm, Mũi khoan gài bê tông DCA 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 210mm, Mũi khoan bê tông gài DCA 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 80000 VND

  Giá bán lẻ : 88000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 10x350

  Mũi khoan gài DCA 10x350

  Mã sản phẩm GDCA103T5

  Mũi khoan gài DCA 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 350mm, Mũi khoan bê tông gài DCA 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 350mm, Mũi khoan đầu gài DCA 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 350mm

  Giá bán sỉ : 31000 VND

  Giá bán lẻ : 34100 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 20x210

  Mũi khoan gài Nurit 20x210

  Mã sản phẩm GNR202T1

  Mũi khoan gài Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 210mm, Mũi khoan 2 cạnh Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 210mm, Mũi khoan 4 cạnh Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 210mm

  Giá bán sỉ : 21315 VND

  Giá bán lẻ : 23345 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 8x260

  Mũi khoan gài Nurit 8x260

  Mã sản phẩm GNR82T6

  Mũi khoan gài Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 260mm, Mũi khoan 4 cạnh Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 260mm, Mũi khoan xuyên tường Nurit 8mm | M8 | 8 ly | phi 8 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 12600 VND

  Giá bán lẻ : 13800 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 12x350

  Mũi khoan gài DCA 12x350

  Mã sản phẩm GDCA123T5

  Mũi khoan gài DCA 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 350mm, Mũi khoan đầu gài DCA 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 350mm, Mũi khoan đuôi gài DCA 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 350mm

  Giá bán sỉ : 33000 VND

  Giá bán lẻ : 36300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 14x350

  Mũi khoan gài DCA 14x350

  Mã sản phẩm GDCA143T5

  Mũi khoan gài DCA 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 350mm, Mũi khoan đuôi gài DCA 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 350mm, Mũi khoan chuôi gài DCA 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 350mm

  Giá bán sỉ : 35000 VND

  Giá bán lẻ : 38500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 10x260

  Mũi khoan gài Nurit 10x260

  Mã sản phẩm GNR102T6

  Mũi khoan gài Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 260mm, Mũi khoan xuyên tường Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 260mm, Mũi khoan bê tông 2 cạnh Nurit 10mm | M10 | 10 ly | phi 10 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 13020 VND

  Giá bán lẻ : 14260 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 12x260

  Mũi khoan gài Nurit 12x260

  Mã sản phẩm GNR122T6

  Mũi khoan gài Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 260mm, Mũi khoan bê tông 2 cạnh Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 260mm, Mũi khoan bê tông 4 cạnh Nurit 12mm | M12 | 12 ly | phi 12 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 7035 VND

  Giá bán lẻ : 7705 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DcA 16x350

  Mũi khoan gài DcA 16x350

  Mã sản phẩm GDCA163T5

  Mũi khoan gài DCA 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 350mm, Mũi khoan chuôi gài DCA 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 350mm, Mũi khoan bê tông đầu gài DCA 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 350mm

  Giá bán sỉ : 50000 VND

  Giá bán lẻ : 55000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 18x350

  Mũi khoan gài DCA 18x350

  Mã sản phẩm GDCA183T5

  Mũi khoan gài DCA 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 350mm, Mũi khoan bê tông đầu gài DCA 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 350mm, Mũi khoan bê tông đuôi gài DCA 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 350mm

  Giá bán sỉ : 51000 VND

  Giá bán lẻ : 56100 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 14x260

  Mũi khoan gài Nurit 14x260

  Mã sản phẩm GNR142T6

  Mũi khoan gài Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 260mm, Mũi khoan bê tông 4 cạnh Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 260mm, Mũi khoan bê tông SDS Nurit 14mm | M14 | 14 ly | phi 14 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 15120 VND

  Giá bán lẻ : 16560 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 16x260

  Mũi khoan gài Nurit 16x260

  Mã sản phẩm GNR162T6

  Mũi khoan gài Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 260mm, Mũi khoan bê tông SDS Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 260mm, Mũi khoan bê tông Plus Nurit 16mm | M16 | 16 ly | phi 16 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 18400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 20x350

  Mũi khoan gài DCA 20x350

  Mã sản phẩm GDCA203T5

  Mũi khoan gài DCA 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 350mm, Mũi khoan bê tông đuôi gài DCA 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 350mm, Mũi khoan bê tông chuôi gài DCA 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 350mm

  Giá bán sỉ : 64000 VND

  Giá bán lẻ : 70400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 22x350

  Mũi khoan gài DCA 22x350

  Mã sản phẩm GDCA223T5

  Mũi khoan gài DCA 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 350mm, Mũi khoan bê tông chuôi gài DCA 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 350mm, Mũi khoan gạch DCA 22mm | M22 | 22 ly | phi 22 dài 350mm

  Giá bán sỉ : 83000 VND

  Giá bán lẻ : 91300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 18x260

  Mũi khoan gài Nurit 18x260

  Mã sản phẩm GNR182T6

  Mũi khoan gài Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 260mm, Mũi khoan bê tông Plus Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 260mm, Mũi khoan bê tông xuyên tường Nurit 18mm | M18 | 18 ly | phi 18 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 22470 VND

  Giá bán lẻ : 24610 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Nurit 20x260

  Mũi khoan gài Nurit 20x260

  Mã sản phẩm GNR202T6

  Mũi khoan gài Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 260mm, Mũi khoan bê tông xuyên tường Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 260mm, Mũi khoan bê tông Nurit 20mm | M20 | 20 ly | phi 20 dài 260mm

  Giá bán sỉ : 25620 VND

  Giá bán lẻ : 28060 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài DCA 25x350

  Mũi khoan gài DCA 25x350

  Mã sản phẩm GDCA253T5

  Mũi khoan gài DCA 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 350mm, Mũi khoan gạch DCA 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 350mm, Mũi khoan tường DCA 25mm | M25 | 25 ly | phi 25 dài 350mm

  Giá bán sỉ : 97000 VND

  Giá bán lẻ : 106700 VND

  ...xem chi tiết