mũi khoan côn Nurit

Vui lòng tải bảng giá mới nhất trên web Chosikimbien.com
 • Mũi khoan côn Nurit M14

  Mũi khoan côn Nurit M14

  Mã sản phẩm ColNR14

  Mũi khoan côn Nurit 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, mũi khoan chuôi côn Nurit 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Lưỡi khoan đuôi côn Nurit 14mm - M14 - 14 ly - phi 14

  Giá bán sỉ : 34230 VND

  Giá bán lẻ : 37490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M14.5

  Mũi khoan côn Nurit M14.5

  Mã sản phẩm NR1405

  Mũi khoan côn Nurit 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14, mũi khoan đuôi côn Nurit 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14, Lưỡi khoan đầu col Nurit 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14

  Giá bán sỉ : 34230 VND

  Giá bán lẻ : 37490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M15

  Mũi khoan côn Nurit M15

  Mã sản phẩm NR15

  Mũi khoan côn Nurit 15mm - M15 - 15 ly - phi 15, mũi khoan đầu col Nurit 15mm - M15 - 15 ly - phi 15, Lưỡi khoan chuôi col Nurit 15mm - M15 - 15 ly - phi 15

  Giá bán sỉ : 34230 VND

  Giá bán lẻ : 37490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M15.5

  Mũi khoan côn Nurit M15.5

  Mã sản phẩm NR1505

  Mũi khoan côn Nurit 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15, mũi khoan chuôi col Nurit 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15, Lưỡi khoan đuôi col Nurit 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15

  Giá bán sỉ : 34230 VND

  Giá bán lẻ : 37490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M16

  Mũi khoan côn Nurit M16

  Mã sản phẩm NR16

  Mũi khoan côn Nurit 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, mũi khoan đuôi col Nurit 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Lưỡi khoan sắt Nurit 16mm - M16 - 16 ly - phi 16

  Giá bán sỉ : 39585 VND

  Giá bán lẻ : 43355 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M16.5

  Mũi khoan côn Nurit M16.5

  Mã sản phẩm NR1605

  Mũi khoan côn Nurit 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16, Mũi khoan sắt Nurit 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16, Lưỡi khoan kim loại Nurit 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16

  Giá bán sỉ : 45570 VND

  Giá bán lẻ : 49910 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M17

  Mũi khoan côn Nurit M17

  Mã sản phẩm NR17

  Mũi khoan côn Nurit 17mm - M17 - 17 ly - phi 17, Mũi khoan kim loại Nurit 17mm - M17 - 17 ly - phi 17, Lưỡi khoan hợp kim Nurit 17mm - M17 - 17 ly - phi 17

  Giá bán sỉ : 45570 VND

  Giá bán lẻ : 49910 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M17.5

  Mũi khoan côn Nurit M17.5

  Mã sản phẩm NR1705

  Mũi khoan côn Nurit 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17, Mũi khoan hợp kim Nurit 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17, Lưỡi khoan Inox Nurit 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17

  Giá bán sỉ : 48510 VND

  Giá bán lẻ : 53130 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M18

  Mũi khoan côn Nurit M18

  Mã sản phẩm NR18

  Mũi khoan côn Nurit 18mm - M18 - 18 ly - phi 18, Mũi khoan Inox Nurit 18mm - M18 - 18 ly - phi 18, Lưỡi khoan Hss Nurit 18mm - M18 - 18 ly - phi 18

  Giá bán sỉ : 48510 VND

  Giá bán lẻ : 53130 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M18.5

  Mũi khoan côn Nurit M18.5

  Mã sản phẩm NR1805

  Mũi khoan côn Nurit 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18, Mũi khoan Hss Nurit 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18, Lưỡi khoan thép Nurit 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18

  Giá bán sỉ : 55230 VND

  Giá bán lẻ : 60490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M19

  Mũi khoan côn Nurit M19

  Mã sản phẩm NR19

  Mũi khoan côn Nurit 19mm - M19 - 19 ly - phi 19, Mũi khoan thép Nurit 19mm - M19 - 19 ly - phi 19, Lưỡi khoan col Nurit 19mm - M19 - 19 ly - phi 19

  Giá bán sỉ : 55230 VND

  Giá bán lẻ : 60490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M19.5

  Mũi khoan côn Nurit M19.5

  Mã sản phẩm NR1905

  Mũi khoan côn Nurit 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19, mũi khoan col Nurit 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19, Lưỡi khoan đầu côn Nurit 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19

  Giá bán sỉ : 60840 VND

  Giá bán lẻ : 66240 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M20

  Mũi khoan côn Nurit M20

  Mã sản phẩm NR20

  Mũi khoan côn Nurit 20mm - M20 - 20 ly - phi 20, mũi khoan đầu côn Nurit 20mm - M20 - 20 ly - phi 20, Lưỡi khoan chuôi côn Nurit 20mm - M20 - 20 ly - phi 20

  Giá bán sỉ : 60480 VND

  Giá bán lẻ : 66240 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M20.5

  Mũi khoan côn Nurit M20.5

  Mã sản phẩm NR2005

  Mũi khoan côn Nurit 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20, mũi khoan chuôi côn Nurit 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20, Lưỡi khoan đuôi côn Nurit 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20

  Giá bán sỉ : 72765 VND

  Giá bán lẻ : 79695 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M21

  Mũi khoan côn Nurit M21

  Mã sản phẩm NR21

  Mũi khoan côn Nurit 21mm - M21 - 21 ly - phi 21, mũi khoan đuôi côn Nurit 21mm - M21 - 21 ly - phi 21, Lưỡi khoan đầu col Nurit 21mm - M21 - 21 ly - phi 21

  Giá bán sỉ : 72765 VND

  Giá bán lẻ : 79695 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M21.5

  Mũi khoan côn Nurit M21.5

  Mã sản phẩm NR2105

  Mũi khoan côn Nurit 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21, mũi khoan đầu col Nurit 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21, Lưỡi khoan chuôi col Nurit 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21

  Giá bán sỉ : 75810 VND

  Giá bán lẻ : 83030 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M22

  Mũi khoan côn Nurit M22

  Mã sản phẩm NR22

  Mũi khoan côn Nurit 22mm - M22 - 22 ly - phi 22, mũi khoan chuôi col Nurit 22mm - M22 - 22 ly - phi 22, Lưỡi khoan col Nurit 22mm - M22 - 22 ly - phi 22

  Giá bán sỉ : 75810 VND

  Giá bán lẻ : 83030 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M22.5

  Mũi khoan col Nurit M22.5

  Mã sản phẩm NR2205

  Mũi khoan col Nurit 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22, mũi khoan côn Nurit 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22, Lưỡi khoan đầu côn Nurit 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22

  Giá bán sỉ : 85995 VND

  Giá bán lẻ : 94185 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M23

  Mũi khoan col Nurit M23

  Mã sản phẩm NR23

  Mũi khoan col Nurit 23mm - M23 - 23 ly - phi 23, mũi khoan đầu côn Nurit 23mm - M23 - 23 ly - phi 23, Lưỡi khoan chuôi côn Nurit 23mm - M23 - 23 ly - phi 23

  Giá bán sỉ : 85995 VND

  Giá bán lẻ : 94185 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M23.5

  Mũi khoan col Nurit M23.5

  Mã sản phẩm NR2305

  Mũi khoan col Nurit 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23, mũi khoan chuôi côn Nurit 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23, Lưỡi khoan đuôi côn Nurit 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23

  Giá bán sỉ : 100380 VND

  Giá bán lẻ : 109940 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M24

  Mũi khoan col Nurit M24

  Mã sản phẩm NR24

  Mũi khoan col Nurit 24mm - M24 - 24 ly - phi 24, mũi khoan đuôi côn Nurit 24mm - M24 - 24 ly - phi 24, Lưỡi khoan đầu col Nurit 24mm - M24 - 24 ly - phi 24

  Giá bán sỉ : 100380 VND

  Giá bán lẻ : 109940 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M24.5

  Mũi khoan col Nurit M24.5

  Mã sản phẩm NR2405

  Mũi khoan col Nurit 24mm5 - M24 - 24 ly 5 - phi 24, mũi khoan đầu col Nurit 24mm5 - M24 - 24 ly 5 - phi 24, Lưỡi khoan chuôi col Nurit 24mm5 - M24 - 24 ly 5 - phi 24

  Giá bán sỉ : 104055 VND

  Giá bán lẻ : 113965 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M25

  Mũi khoan col Nurit M25

  Mã sản phẩm NR25

  Mũi khoan col Nurit 25mm - M25 - 25 ly - phi 25, mũi khoan chuôi col Nurit 25mm - M25 - 25 ly - phi 25, Lưỡi khoan đuôi col Nurit 25mm - M25 - 25 ly - phi 25

  Giá bán sỉ : 104055 VND

  Giá bán lẻ : 113965 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M25.5

  Mũi khoan col Nurit M25.5

  Mã sản phẩm NR2505

  Mũi khoan col Nurit 25mm5 - M25 - 25 ly 5 - phi 25, mũi khoan đuôi col Nurit 25mm5 - M25 - 25 ly 5 - phi 25, Lưỡi khoan sắt Nurit 25mm5 - M25 - 25 ly 5 - phi 25

  Giá bán sỉ : 125265 VND

  Giá bán lẻ : 137195 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M26

  Mũi khoan col Nurit M26

  Mã sản phẩm NR26

  Mũi khoan col Nurit 26mm - M26, 26 ly - phi 26, Mũi khoan sắt Nurit 26mm - M26, 26 ly - phi 26, Lưỡi khoan kim loại Nurit 26mm - M2626 ly - phi 26

  Giá bán sỉ : 125265 VND

  Giá bán lẻ : 137195 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M26.5

  Mũi khoan col Nurit M26.5

  Mã sản phẩm NR2605

  Mũi khoan col Nurit 26mm5 - M26 - 26 ly 5 - phi 26, Mũi khoan kim loại Nurit 26mm5 - M26 - 26 ly 5 - phi 26, Lưỡi khoan hợp kim Nurit 26mm5 - M26 - 26 ly 5 - phi 26

  Giá bán sỉ : 130515 VND

  Giá bán lẻ : 142945 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M27

  Mũi khoan col Nurit M27

  Mã sản phẩm NR27

  Mũi khoan col Nurit 27mm - M27 - 27 ly - phi 27, Mũi khoan hợp kim Nurit 27mm - M27 - 27 ly - phi 27, Lưỡi khoan Inox Nurit 27mm - M27 - 27 ly - phi 27

  Giá bán sỉ : 130515 VND

  Giá bán lẻ : 142945 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M27.5

  Mũi khoan col Nurit M27.5

  Mã sản phẩm NR2705

  Mũi khoan col Nurit 27mm5 - M27 - 27 ly 5 - phi 27, Mũi khoan Inox Nurit 27mm5 - M27 - 27 ly 5 - phi 27, Lưỡi khoan Hss Nurit 27mm5 - M27 - 27 ly 5 - phi 27

  Giá bán sỉ : 135345 VND

  Giá bán lẻ : 148235 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M28

  Mũi khoan col Nurit M28

  Mã sản phẩm NR28

  Mũi khoan col Nurit 28mm - M28 - 28 ly - phi 28, Mũi khoan Hss Nurit 28mm - M28 - 28 ly - phi 28, Lưỡi khoan thép Nurit 28mm - M28 - 28 ly - phi 28

  Giá bán sỉ : 135345 VND

  Giá bán lẻ : 148235 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M28.5

  Mũi khoan col Nurit M28.5

  Mã sản phẩm NR2805

  Mũi khoan col Nurit 28mm5 - M28 - 28 ly 5 - phi 28, Mũi khoan thép Nurit 28mm5 - M28 - 28 ly 5 - phi 28, Lưỡi khoan côn Nurit 28mm5 - M28 - 28 ly 5 - phi 28

  Giá bán sỉ : 151830 VND

  Giá bán lẻ : 166290 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M29

  Mũi khoan col Nurit M29

  Mã sản phẩm NR29

  Mũi khoan col Nurit 29mm - M29 - 29 ly - phi 29, mũi khoan côn Nurit 29mm - M29 - 29 ly - phi 29, Lưỡi khoan đầu côn Nurit 29mm - M29 - 29 ly - phi 29

  Giá bán sỉ : 151830 VND

  Giá bán lẻ : 166290 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M29.5

  Mũi khoan col Nurit M29.5

  Mã sản phẩm NR2905

  Mũi khoan col Nurit 29mm5 - M29 - 29 ly 5 - phi 29, mũi khoan đầu côn Nurit 29mm5 - M29 - 29 ly 5 - phi 29, Lưỡi khoan chuôi côn Nurit 29mm5 - M29 - 29 ly 5 - phi 29

  Giá bán sỉ : 184170 VND

  Giá bán lẻ : 201710 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M30

  Mũi khoan col Nurit M30

  Mã sản phẩm NR30

  Mũi khoan col Nurit 30mm - M30 - 30 ly - phi 30, mũi khoan chuôi côn Nurit 30mm - M30 - 30 ly - phi 30, Lưỡi khoan đuôi côn Nurit 30mm - M30 - 30 ly - phi 30

  Giá bán sỉ : 184170 VND

  Giá bán lẻ : 201710 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M31

  Mũi khoan col Nurit M31

  Mã sản phẩm NR31

  Mũi khoan col Nurit 31mm - M31 - 31 ly - phi 31, mũi khoan đuôi côn Nurit 31mm - M31 - 31 ly - phi 31, Lưỡi khoan đầu col Nurit 31mm - M31 - 31 ly - phi 31

  Giá bán sỉ : 205380 VND

  Giá bán lẻ : 224940 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M32

  Mũi khoan col Nurit M32

  Mã sản phẩm NR32

  Mũi khoan col Nurit 31mm5 - M31 - 31 ly 5 - phi 31, mũi khoan đầu col Nurit 31mm5 - M31 - 31 ly 5 - phi 31, Lưỡi khoan chuôi col Nurit 31mm5 - M31 - 31 ly 5 - phi 31

  Giá bán sỉ : 215040 VND

  Giá bán lẻ : 235520 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M33

  Mũi khoan col Nurit M33

  Mã sản phẩm NR33

  Mũi khoan col Nurit 33mm - M33 - 33 ly - phi 33, mũi khoan chuôi col Nurit 33mm - M33 - 33 ly - phi 33, Lưỡi khoan côn Nurit 33mm - M33 - 33 ly - phi 33

  Giá bán sỉ : 257460 VND

  Giá bán lẻ : 281980 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M34

  Mũi khoan côn Nurit M34

  Mã sản phẩm NR34

  Mũi khoan côn Nurit 34mm - M34 - 34 ly - phi 34, mũi khoan col Nurit 34mm - M34 - 34 ly - phi 34, Lưỡi khoan đầu côn Nurit 34mm - M34 - 34 ly - phi 34

  Giá bán sỉ : 271215 VND

  Giá bán lẻ : 297045 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M35

  Mũi khoan côn Nurit M35

  Mã sản phẩm NR35

  Mũi khoan côn Nurit 35mm - M35 - 35 ly - phi 35, mũi khoan đầu côn Nurit 35mm - M35 - 35 ly - phi 35, Lưỡi khoan chuôi côn Nurit 35mm - M35 - 35 ly - phi 35

  Giá bán sỉ : 276465 VND

  Giá bán lẻ : 302795 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M35

  Mũi khoan côn Nurit M35

  Mã sản phẩm NR35

  Mũi khoan côn Nurit 35mm - M35 - 35 ly - phi 35, mũi khoan đầu côn Nurit 35mm - M35 - 35 ly - phi 35, Lưỡi khoan chuôi côn Nurit 35mm - M35 - 35 ly - phi 35

  Giá bán sỉ : 276465 VND

  Giá bán lẻ : 302795 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M36

  Mũi khoan côn Nurit M36

  Mã sản phẩm NR36

  Mũi khoan côn Nurit 36mm - M36 - 36 ly - phi 36, mũi khoan chuôi côn Nurit 36mm - M36 - 36 ly - phi 36, Lưỡi khoan đuôi côn Nurit 36mm - M36 - 36 ly - phi 36

  Giá bán sỉ : 286965 VND

  Giá bán lẻ : 314295 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M38

  Mũi khoan côn Nurit M38

  Mã sản phẩm NR38

  Mũi khoan côn Nurit 38mm - M38 - 38 ly - phi 38, mũi khoan đuôi côn Nurit 38mm - M38 - 38 ly - phi 38, Lưỡi khoan đầu col Nurit 38mm - M38 - 38 ly - phi 38

  Giá bán sỉ : 358365 VND

  Giá bán lẻ : 392495 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M40

  Mũi khoan côn Nurit M40

  Mã sản phẩm NR40

  Mũi khoan côn Nurit 40mm - M40 - 40 ly - phi 40, mũi khoan đầu col Nurit 40mm - M40 - 40 ly - phi 40, Lưỡi khoan chuôi col Nurit 40mm - M40 - 40 ly - phi 40

  Giá bán sỉ : 384825 VND

  Giá bán lẻ : 421475 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M42

  Mũi khoan côn Nurit M42

  Mã sản phẩm NR42

  Mũi khoan côn Nurit 42mm - M42 - 42 ly - phi 42, mũi khoan chuôi col Nurit 42mm - M42 - 42 ly - phi 42, Lưỡi khoan đuôi col Nurit 42mm - M42 - 42 ly - phi 42

  Giá bán sỉ : 396060 VND

  Giá bán lẻ : 433780 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M45

  Mũi khoan côn Nurit M45

  Mã sản phẩm NR45

  Mũi khoan côn Nurit 45mm - M45 - 45 ly - phi 45, mũi khoan đuôi col Nurit 45mm - M45 - 45 ly - phi 45, Lưỡi khoan sắt Nurit 45mm - M45 - 45 ly - phi 45

  Giá bán sỉ : 575925 VND

  Giá bán lẻ : 630775 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M50

  Mũi khoan côn Nurit M50

  Mã sản phẩm NR50

  Mũi khoan côn Nurit 50mm - M50 - 50 ly - phi 50, Mũi khoan sắt Nurit 50mm - M50 - 50 ly - phi 50, Lưỡi khoan kim loại Nurit 50mm - M50 - 50 ly - phi 50

  Giá bán sỉ : 618450 VND

  Giá bán lẻ : 677350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M53

  Mũi khoan côn Nurit M53

  Mã sản phẩm NR53

  Mũi khoan côn Nurit 53mm - M53 - 53 ly - phi 53, Mũi khoan kim loại Nurit 53mm - M53 - 53 ly - phi 53, Lưỡi khoan hợp kim Nurit 53mm - M53 - 53 ly - phi 53

  Giá bán sỉ : 787500 VND

  Giá bán lẻ : 862500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M55

  Mũi khoan côn Nurit M55

  Mã sản phẩm NR55

  Mũi khoan côn Nurit 55mm - M55 - 55 ly - phi 55, Mũi khoan hợp kim Nurit 55mm - M55 - 55 ly - phi 55, Lưỡi khoan Inox Nurit 55mm - M55 - 55 ly - phi 55

  Giá bán sỉ : 824040 VND

  Giá bán lẻ : 902520 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M58

  Mũi khoan côn Nurit M58

  Mã sản phẩm NR58

  Mũi khoan côn Nurit 58mm - M58 - 58 ly - phi 58, Mũi khoan Inox Nurit 58mm - M58 - 58 ly - phi 58, Lưỡi khoan Hss Nurit 58mm - M58 - 58 ly - phi 58

  Giá bán sỉ : 994350 VND

  Giá bán lẻ : 1089050 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M60

  Mũi khoan côn Nurit M60

  Mã sản phẩm NR60

  Mũi khoan côn Nurit 60mm - M60 - 60 ly - phi 60, Mũi khoan Hss Nurit 60mm - M60 - 60 ly - phi 60, Lưỡi khoan thép Nurit 60mm - M60 - 60 ly - phi 60

  Giá bán sỉ : 994350 VND

  Giá bán lẻ : 1089050 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M80

  Mũi khoan côn Nurit M80

  Mã sản phẩm NR80

  Mũi khoan côn Pháp FR 135 các loại, mũi khoan col Pháp FR 135 các loại, Lưỡi khoan đầu côn Pháp FR 135 các loại

  Giá bán sỉ : 3134250 VND

  Giá bán lẻ : 3432750 VND

  ...xem chi tiết