Mũi khoan col Nachi

Vui lòng tải bảng giá mới nhất trên web Chosikimbien.com
 • Mũi khoan col Nachi M14

  Mũi khoan col Nachi M14

  Mã sản phẩm ColNa14

  Mũi khoan col Nachi 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, mũi khoan đuôi col Nachi 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Lưỡi khoan sắt Nachi 14mm - M14 - 14 ly - phi 14

  Giá bán sỉ : 638400 VND

  Giá bán lẻ : 699200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M14.5

  Mũi khoan col Nachi M14.5

  Mã sản phẩm ColNa1405

  Mũi khoan col Nachi 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14, Mũi khoan sắt Nachi 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14, Lưỡi khoan kim loại Nachi 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14

  Giá bán sỉ : 730800 VND

  Giá bán lẻ : 800400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M15

  Mũi khoan col Nachi M15

  Mã sản phẩm ColNa15

  Mũi khoan col Nachi 15mm - M15 - 15 ly - phi 15, Mũi khoan kim loại Nachi 15mm - M15 - 15 ly - phi 15, Lưỡi khoan hợp kim Nachi 15mm - M15 - 15 ly - phi 15

  Giá bán sỉ : 751800 VND

  Giá bán lẻ : 823400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M15.5

  Mũi khoan col Nachi M15.5

  Mã sản phẩm ColNa1505

  Mũi khoan col Nachi 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15, Mũi khoan hợp kim Nachi 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15, Lưỡi khoan Inox Nachi 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15

  Giá bán sỉ : 785400 VND

  Giá bán lẻ : 860200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M16

  Mũi khoan col Nachi M16

  Mã sản phẩm ColNa16

  Mũi khoan col Nachi 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Mũi khoan Inox Nachi 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Lưỡi khoan Hss Nachi 16mm - M16 - 16 ly - phi 16

  Giá bán sỉ : 836850 VND

  Giá bán lẻ : 916550 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M16.5

  Mũi khoan col Nachi M16.5

  Mã sản phẩm ColNa1605

  Mũi khoan col Nachi 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16, Mũi khoan Hss Nachi 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16, Lưỡi khoan thép Nachi 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16

  Giá bán sỉ : 885150 VND

  Giá bán lẻ : 969450 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M17

  Mũi khoan col Nachi M17

  Mã sản phẩm ColNa17

  Mũi khoan col Nachi 17mm - M17 - 17 ly - phi 17, Mũi khoan thép Nachi 17mm - M17 - 17 ly - phi 17, Lưỡi khoan côn Nachi 17mm - M17 - 17 ly - phi 17

  Giá bán sỉ : 934500 VND

  Giá bán lẻ : 1023500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M17.5

  Mũi khoan col Nachi M17.5

  Mã sản phẩm ColNa1705

  Mũi khoan col Nachi 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17, mũi khoan côn Nachi 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17, Lưỡi khoan đầu côn Nachi 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17

  Giá bán sỉ : 983850 VND

  Giá bán lẻ : 1077550 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M18

  Mũi khoan col Nachi M18

  Mã sản phẩm ColNa18

  Mũi khoan col Nachi 18mm - M18 - 18 ly - phi 18, mũi khoan đầu côn Nachi 18mm - M18 - 18 ly - phi 18, Lưỡi khoan chuôi côn Nachi 18mm - M18 - 18 ly - phi 18

  Giá bán sỉ : 1031100 VND

  Giá bán lẻ : 1129300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M18.5

  Mũi khoan col Nachi M18.5

  Mã sản phẩm ColNa1805

  Mũi khoan col Nachi 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18, mũi khoan chuôi côn Nachi 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18, Lưỡi khoan đuôi côn Nachi 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18

  Giá bán sỉ : 1081500 VND

  Giá bán lẻ : 1184500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M19

  Mũi khoan col Nachi M19

  Mã sản phẩm ColNa19

  Mũi khoan col Nachi 19mm - M19 - 19 ly - phi 19, mũi khoan đuôi côn Nachi 19mm - M19 - 19 ly - phi 19, Lưỡi khoan đầu col Nachi 19mm - M19 - 19 ly - phi 19

  Giá bán sỉ : 1134000 VND

  Giá bán lẻ : 1242000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M19.5

  Mũi khoan col Nachi M19.5

  Mã sản phẩm ColNa1905

  Mũi khoan col Nachi 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19, mũi khoan đầu col Nachi 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19, Lưỡi khoan chuôi col Nachi 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19

  Giá bán sỉ : 1178100 VND

  Giá bán lẻ : 1290300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M20

  Mũi khoan col Nachi M20

  Mã sản phẩm ColNa20

  Mũi khoan col Nachi 20mm - M20 - 20 ly - phi 20, mũi khoan chuôi col Nachi 20mm - M20 - 20 ly - phi 20, Lưỡi khoan côn Nachi 20mm - M20 - 20 ly - phi 20

  Giá bán sỉ : 1232700 VND

  Giá bán lẻ : 1350100 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M20.5

  Mũi khoan côn Nachi M20.5

  Mã sản phẩm ColNa2005

  Mũi khoan côn Nachi 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20, mũi khoan col Nachi 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20, Lưỡi khoan đầu côn Nachi 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20

  Giá bán sỉ : 1281000 VND

  Giá bán lẻ : 1403000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M21

  Mũi khoan côn Nachi M21

  Mã sản phẩm ColNa21

  Mũi khoan côn Nachi 21mm - M21 - 21 ly - phi 21, mũi khoan đầu côn Nachi 21mm - M21 - 21 ly - phi 21, Lưỡi khoan chuôi côn Nachi 21mm - M21 - 21 ly - phi 21

  Giá bán sỉ : 1325100 VND

  Giá bán lẻ : 1451300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M21.5

  Mũi khoan côn Nachi M21.5

  Mã sản phẩm ColNa2105

  Mũi khoan côn Nachi 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21, mũi khoan chuôi côn Nachi 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21, Lưỡi khoan đuôi côn Nachi 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21

  Giá bán sỉ : 1374450 VND

  Giá bán lẻ : 1505350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M22

  Mũi khoan côn Nachi M22

  Mã sản phẩm ColNa22

  Mũi khoan côn Nachi 22mm - M22 - 22 ly - phi 22, mũi khoan đuôi côn Nachi 22mm - M22 - 22 ly - phi 22, Lưỡi khoan đầu col Nachi 22mm - M22 - 22 ly - phi 22

  Giá bán sỉ : 1425900 VND

  Giá bán lẻ : 1561700 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M22.5

  Mũi khoan côn Nachi M22.5

  Mã sản phẩm ColNa2205

  Mũi khoan côn Nachi 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22, mũi khoan đầu col Nachi 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22, Lưỡi khoan chuôi col Nachi 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22

  Giá bán sỉ : 1479450 VND

  Giá bán lẻ : 1620350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M23

  Mũi khoan côn Nachi M23

  Mã sản phẩm ColNa23

  Mũi khoan côn Nachi 23mm - M23 - 23 ly - phi 23, mũi khoan chuôi col Nachi 23mm - M23 - 23 ly - phi 23, Lưỡi khoan đuôi col Nachi 23mm - M23 - 23 ly - phi 23

  Giá bán sỉ : 1536150 VND

  Giá bán lẻ : 1682450 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M23.5

  Mũi khoan côn Nachi M23.5

  Mã sản phẩm ColNa2305

  Mũi khoan côn Nachi 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23, mũi khoan đuôi col Nachi 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23, Lưỡi khoan sắt Nachi 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23

  Giá bán sỉ : 1650600 VND

  Giá bán lẻ : 1807800 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M24

  Mũi khoan côn Nachi M24

  Mã sản phẩm ColNa24

  Mũi khoan côn Nachi 24mm - M24 - 24 ly - phi 24, Mũi khoan sắt Nachi 24mm - M24 - 24 ly - phi 24, Lưỡi khoan kim loại Nachi 24mm - M24 - 24 ly - phi 24

  Giá bán sỉ : 1715700 VND

  Giá bán lẻ : 1879100 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M24.5

  Mũi khoan côn Nachi M24.5

  Mã sản phẩm ColNa2405

  Mũi khoan côn Nachi 24mm5 - M24 - 24 ly 5 - phi 24, Mũi khoan kim loại Nachi 24mm5 - M24 - 24 ly 5 - phi 24, Lưỡi khoan hợp kim Nachi 24mm5 - M24 - 24 ly 5 - phi 24

  Giá bán sỉ : 1782900 VND

  Giá bán lẻ : 1952700 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M25

  Mũi khoan côn Nachi M25

  Mã sản phẩm ColNa25

  Mũi khoan côn Nachi 25mm - M25 - 25 ly - phi 25, Mũi khoan hợp kim Nachi 25mm - M25 - 25 ly - phi 25, Lưỡi khoan col Nachi 25mm - M25 - 25 ly - phi 25

  Giá bán sỉ : 1844850 VND

  Giá bán lẻ : 2020550 VND

  ...xem chi tiết