Mũi khoan bê tông Pháp

Vui lòng tải bảng giá mới nhất trên web Chosikimbien.com
 • Mũi khoan bê tông Pháp M4

  Mũi khoan bê tông Pháp M4

  Mã sản phẩm Phap4

  Mũi khoan bê tông đầu trụ Pháp 4mm - M4 - 4 ly - phi 4, Lưỡi khoan bê tông đuôi tròn Pháp 4mm - M4 - 4 ly - phi 4, Mũi khoan bê tông Pháp 4mm - M4 - 4 ly - phi 4

  Giá bán sỉ : 14280 VND

  Giá bán lẻ : 15640 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M5

  Mũi khoan bê tông Pháp M5

  Mã sản phẩm Phap5

  Mũi khoan bê tông đuôi tròn Pháp 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Lưỡi khoan bê tông chuôi tròn Pháp 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Mũi khoan bê tông Pháp 5mm - M5 - 5 ly - phi 5

  Giá bán sỉ : 14805 VND

  Giá bán lẻ : 16215 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M6

  Mũi khoan bê tông Pháp M6

  Mã sản phẩm Phap6

  Mũi khoan bê tông chuôi tròn Pháp 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Lưỡi khoan bê tông đầu tròn Pháp 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Mũi khoan bê tông Pháp 6mm - M6 - 6 ly - phi 6

  Giá bán sỉ : 17115 VND

  Giá bán lẻ : 18745 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M7

  Mũi khoan bê tông Pháp M7

  Mã sản phẩm Phap7

  Mũi khoan bê tông đầu tròn Pháp 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Lưỡi khoan gạch Pháp 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Mũi khoan bê tông Pháp 7mm - M7 - 7 ly - phi 7

  Giá bán sỉ : 20055 VND

  Giá bán lẻ : 21965 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M8

  Mũi khoan bê tông Pháp M8

  Mã sản phẩm Phap8

  Mũi khoan gạch Pháp 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan tường Pháp 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Pháp 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 22785 VND

  Giá bán lẻ : 24955 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M10

  Mũi khoan bê tông Pháp M10

  Mã sản phẩm Phap10

  Mũi khoan tường Pháp 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan đá Pháp 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Pháp 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 33285 VND

  Giá bán lẻ : 36455 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M12

  Mũi khoan bê tông Pháp M12

  Mã sản phẩm Phap12

  Mũi khoan đá Pháp 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Lưỡi khoan Ceramic Pháp 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Mũi khoan bê tông Pháp 12mm - M12 - 12 ly - phi 12

  Giá bán sỉ : 42840 VND

  Giá bán lẻ : 46920 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M14

  Mũi khoan bê tông Pháp M14

  Mã sản phẩm Phap14

  Mũi khoan Ceramic Pháp 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Lưỡi khoan Granite Pháp 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Mũi khoan bê tông Pháp 14mm - M14 - 14 ly - phi 14

  Giá bán sỉ : 72450 VND

  Giá bán lẻ : 79350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M16

  Mũi khoan bê tông Pháp M16

  Mã sản phẩm Phap16

  Mũi khoan Granite Pháp 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Lưỡi khoan cẩm thạch Pháp 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Mũi khoan bê tông Pháp 16mm - M16 - 16 ly - phi 16

  Giá bán sỉ : 86835 VND

  Giá bán lẻ : 95105 VND

  ...xem chi tiết