Mũi khoan bê tông

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;
 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M3 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M3 dài 1T

  Mã sản phẩm TL31T

  Mũi khoan gạch Thắng lợi dài 100mm 3mm - M3 - 3 ly - phi 3, Lưỡi khoan tường Thắng lợi dài 100mm 3mm - M3 - 3 ly - phi 3, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 100mm 3mm - M3 - 3 ly - phi 3

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M5 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M5 dài 2T

  Mã sản phẩm TL52T

  Mũi khoan đá Thắng lợi dài 200mm 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Lưỡi khoan Ceramic Thắng lợi dài 200mm 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 200mm 5mm - M5 - 5 ly - phi 5

  Giá bán sỉ : 8190 VND

  Giá bán lẻ : 8970 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M5 dài 3T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M5 dài 3T

  Mã sản phẩm TL53T

  Mũi khoan đá Thắng lợi dài 300mm 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Lưỡi khoan Ceramic Thắng lợi dài 300mm 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 300mm 5mm - M5 - 5 ly - phi 5

  Giá bán sỉ : 9975 VND

  Giá bán lẻ : 10925 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M4

  Mũi khoan bê tông Pháp M4

  Mã sản phẩm Phap4

  Mũi khoan bê tông đầu trụ Pháp 4mm - M4 - 4 ly - phi 4, Lưỡi khoan bê tông đuôi tròn Pháp 4mm - M4 - 4 ly - phi 4, Mũi khoan bê tông Pháp 4mm - M4 - 4 ly - phi 4

  Giá bán sỉ : 14280 VND

  Giá bán lẻ : 15640 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M6 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Total M6 dài 1T

  Mã sản phẩm TT61T

  Mũi khoan đá Total dài 100mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Lưỡi khoan Ceramic Total dài 100mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Mũi khoan bê tông Total dài 100mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6

  Giá bán sỉ : 13650 VND

  Giá bán lẻ : 14950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông rẻ M5

  Mũi khoan bê tông rẻ M5

  Mã sản phẩm Re5

  Mũi khoan đá Pháp rẻ 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Lưỡi khoan Ceramic Pháp rẻ 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Mũi khoan bê tông Pháp rẻ 5mm - M5 - 5 ly - phi 5

  Giá bán sỉ : 2940 VND

  Giá bán lẻ : 3220 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Rẻ M6

  Mũi khoan bê tông Rẻ M6

  Mã sản phẩm Re6

  Mũi khoan Ceramic Pháp rẻ 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Lưỡi khoan Granite Pháp rẻ 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Mũi khoan bê tông Pháp rẻ 6mm - M6 - 6 ly - phi 6

  Giá bán sỉ : 2940 VND

  Giá bán lẻ : 3220 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M6 dài 1T5

  Mũi khoan bê tông Total M6 dài 1T5

  Mã sản phẩm TT61T5

  Mũi khoan Ceramic Total dài 150mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Lưỡi khoan Granite Total dài 150mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Mũi khoan bê tông Total dài 150mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6

  Giá bán sỉ : 17850 VND

  Giá bán lẻ : 19550 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M5

  Mũi khoan bê tông Pháp M5

  Mã sản phẩm Phap5

  Mũi khoan bê tông đuôi tròn Pháp 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Lưỡi khoan bê tông chuôi tròn Pháp 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Mũi khoan bê tông Pháp 5mm - M5 - 5 ly - phi 5

  Giá bán sỉ : 14805 VND

  Giá bán lẻ : 16215 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M6 dài 3T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M6 dài 3T

  Mã sản phẩm TL63T

  Mũi khoan Ceramic Thắng lợi dài 300mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Lưỡi khoan Granite Thắng lợi dài 300mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 300mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6

  Giá bán sỉ : 11760 VND

  Giá bán lẻ : 12880 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M6 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M6 dài 2T

  Mã sản phẩm TL62T

  Mũi khoan Ceramic Thắng lợi dài 200mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Lưỡi khoan Granite Thắng lợi dài 200mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 200mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6

  Giá bán sỉ : 8190 VND

  Giá bán lẻ : 8970 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M4 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M4 dài 1T

  Mã sản phẩm TL41T

  Mũi khoan tường Thắng lợi dài 100mm 4mm - M4 - 4 ly - phi 4, Lưỡi khoan đá Thắng lợi dài 100mm 4mm - M4 - 4 ly - phi 4, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 100mm 4mm - M4 - 4 ly - phi 4

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M5 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M5 dài 1T

  Mã sản phẩm TL51T

  Mũi khoan đá Thắng lợi dài 100mm 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Lưỡi khoan Ceramic Thắng lợi dài 100mm 5mm - M5 - 5 ly - phi 5, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 100mm 5mm - M5 - 5 ly - phi 5

  Giá bán sỉ : 4095 VND

  Giá bán lẻ : 4485 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M7 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M7 dài 2T

  Mã sản phẩm TL72T

  Mũi khoan Granite Thắng lợi dài 200mm 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Lưỡi khoan cẩm thạch Thắng lợi dài 200mm 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 200mm 7mm - M7 - 7 ly - phi 7

  Giá bán sỉ : 10290 VND

  Giá bán lẻ : 11270 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M7 dài 3T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M7 dài 3T

  Mã sản phẩm TL73T

  Mũi khoan Granite Thắng lợi dài 300mm 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Lưỡi khoan cẩm thạch Thắng lợi dài 300mm 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 300mm 7mm - M7 - 7 ly - phi 7

  Giá bán sỉ : 12915 VND

  Giá bán lẻ : 14145 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M6

  Mũi khoan bê tông Pháp M6

  Mã sản phẩm Phap6

  Mũi khoan bê tông chuôi tròn Pháp 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Lưỡi khoan bê tông đầu tròn Pháp 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Mũi khoan bê tông Pháp 6mm - M6 - 6 ly - phi 6

  Giá bán sỉ : 17115 VND

  Giá bán lẻ : 18745 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M8 dài 1T2

  Mũi khoan bê tông Total M8 dài 1T2

  Mã sản phẩm TT81T2

  Mũi khoan Granite Total dài 120mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan cẩm thạch Total dài 120mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Total dài 120mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 18400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông rẻ M7

  Mũi khoan bê tông rẻ M7

  Mã sản phẩm Re7

  Mũi khoan Granite Pháp rẻ 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Lưỡi khoan cẩm thạch Pháp rẻ 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Mũi khoan bê tông Pháp rẻ 7mm - M7 - 7 ly - phi 7

  Giá bán sỉ : 3255 VND

  Giá bán lẻ : 3565 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Rẻ M8

  Mũi khoan bê tông Rẻ M8

  Mã sản phẩm Re8

  Mũi khoan cẩm thạch Pháp rẻ 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan hoa cương Pháp rẻ 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Pháp rẻ 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 3255 VND

  Giá bán lẻ : 3565 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M8 dài 1T5

  Mũi khoan bê tông Total M8 dài 1T5

  Mã sản phẩm TT81T5

  Mũi khoan cẩm thạch Total dài 150mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan hoa cương Total dài 150mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Total dài 150mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M7

  Mũi khoan bê tông Pháp M7

  Mã sản phẩm Phap7

  Mũi khoan bê tông đầu tròn Pháp 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Lưỡi khoan gạch Pháp 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Mũi khoan bê tông Pháp 7mm - M7 - 7 ly - phi 7

  Giá bán sỉ : 20055 VND

  Giá bán lẻ : 21965 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M8 dài 3T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M8 dài 3T

  Mã sản phẩm TL83T

  Mũi khoan cẩm thạch Thắng lợi dài 300mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan hoa cương Thắng lợi dài 300mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 300mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 15225 VND

  Giá bán lẻ : 16675 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M8 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M8 dài 2T

  Mã sản phẩm TL82T

  Mũi khoan cẩm thạch Thắng lợi dài 200mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan hoa cương Thắng lợi dài 200mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 200mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 11130 VND

  Giá bán lẻ : 12190 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M6 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M6 dài 1T

  Mã sản phẩm TL61T

  Mũi khoan Ceramic Thắng lợi dài 100mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Lưỡi khoan Granite Thắng lợi dài 100mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 100mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6

  Giá bán sỉ : 4620 VND

  Giá bán lẻ : 5060 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M7 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M7 dài 1T

  Mã sản phẩm TL71T

  Mũi khoan Granite Thắng lợi dài 100mm 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Lưỡi khoan cẩm thạch Thắng lợi dài 100mm 7mm - M7 - 7 ly - phi 7, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 100mm 7mm - M7 - 7 ly - phi 7

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M9 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M9 dài 2T

  Mã sản phẩm TL92T

  Mũi khoan hoa cương Thắng lợi dài 200mm 9mm - M9 - 9 ly - phi 9, Lưỡi khoan bê tông đuôi trụ Thắng lợi dài 200mm 9mm - M9 - 9 ly - phi 9, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 200mm 9mm - M9 - 9 ly - phi 9

  Giá bán sỉ : 14070 VND

  Giá bán lẻ : 15410 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M9 dài 3T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M9 dài 3T

  Mã sản phẩm TL93T

  Mũi khoan hoa cương Thắng lợi dài 300mm 9mm - M9 - 9 ly - phi 9, Lưỡi khoan bê tông đuôi trụ Thắng lợi dài 300mm 9mm - M9 - 9 ly - phi 9, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 300mm 9mm - M9 - 9 ly - phi 9

  Giá bán sỉ : 17640 VND

  Giá bán lẻ : 19320 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M8

  Mũi khoan bê tông Pháp M8

  Mã sản phẩm Phap8

  Mũi khoan gạch Pháp 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan tường Pháp 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Pháp 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 22785 VND

  Giá bán lẻ : 24955 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M8 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Total M8 dài 2T

  Mã sản phẩm TT82T

  Mũi khoan hoa cương Total dài 200mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan bê tông đuôi trụ Total dài 200mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Total dài 200mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 27300 VND

  Giá bán lẻ : 29900 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Rẻ M10

  Mũi khoan bê tông Rẻ M10

  Mã sản phẩm Re10

  Mũi khoan hoa cương Pháp rẻ 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan bê tông đuôi trụ Pháp rẻ 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Pháp rẻ 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 5145 VND

  Giá bán lẻ : 5635 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Rẻ M12

  Mũi khoan bê tông Rẻ M12

  Mã sản phẩm Re12

  Mũi khoan bê tông đuôi trụ Pháp rẻ 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Lưỡi khoan bê tông chuôi trụ Pháp rẻ 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Mũi khoan bê tông Pháp rẻ 12mm - M12 - 12 ly - phi 12

  Giá bán sỉ : 5355 VND

  Giá bán lẻ : 5865 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M10 dài 1T2

  Mũi khoan bê tông Total M10 dài 1T2

  Mã sản phẩm TT101T2

  Mũi khoan bê tông đuôi trụ Total dài 120mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan bê tông chuôi trụ Total dài 120mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Total dài 120mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 24150 VND

  Giá bán lẻ : 26450 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M10

  Mũi khoan bê tông Pháp M10

  Mã sản phẩm Phap10

  Mũi khoan tường Pháp 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan đá Pháp 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Pháp 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 33285 VND

  Giá bán lẻ : 36455 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M10 dài 3T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M10 dài 3T

  Mã sản phẩm TL103T

  Mũi khoan bê tông đuôi trụ Thắng lợi dài 300mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan bê tông chuôi trụ Thắng lợi dài 300mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 300mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 17640 VND

  Giá bán lẻ : 19320 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M10 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M10 dài 2T

  Mã sản phẩm TL102T

  Mũi khoan bê tông đuôi trụ Thắng lợi dài 200mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan bê tông chuôi trụ Thắng lợi dài 200mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 200mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 14070 VND

  Giá bán lẻ : 15410 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M8 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M8 dài 1T

  Mã sản phẩm TL81T

  Mũi khoan cẩm thạch Thắng lợi dài 100mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan hoa cương Thắng lợi dài 100mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 100mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 7560 VND

  Giá bán lẻ : 8280 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M9 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M9 dài 1T

  Mã sản phẩm TL91T

  Mũi khoan hoa cương Thắng lợi dài 100mm 9mm - M9 - 9 ly - phi 9, Lưỡi khoan bê tông đuôi trụ Thắng lợi dài 100mm 9mm - M9 - 9 ly - phi 9, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 100mm 9mm - M9 - 9 ly - phi 9

  Giá bán sỉ : 10290 VND

  Giá bán lẻ : 11270 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M11 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M11 dài 2T

  Mã sản phẩm TL112T

  Mũi khoan bê tông chuôi trụ Thắng lợi dài 200mm 11mm - M11 - 11 ly - phi 11, Lưỡi khoan bê tông đầu trụ Thắng lợi dài 200mm 11mm - M11 - 11 ly - phi 11, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 200mm 11mm - M11 - 11 ly - phi 11

  Giá bán sỉ : 18795 VND

  Giá bán lẻ : 20585 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M11 dài 3T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M11 dài 3T

  Mã sản phẩm TL113T

  Mũi khoan bê tông chuôi trụ Thắng lợi dài 300mm 11mm - M11 - 11 ly - phi 11, Lưỡi khoan bê tông đầu trụ Thắng lợi dài 300mm 11mm - M11 - 11 ly - phi 11, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 300mm 11mm - M11 - 11 ly - phi 11

  Giá bán sỉ : 23520 VND

  Giá bán lẻ : 25760 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M12

  Mũi khoan bê tông Pháp M12

  Mã sản phẩm Phap12

  Mũi khoan đá Pháp 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Lưỡi khoan Ceramic Pháp 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Mũi khoan bê tông Pháp 12mm - M12 - 12 ly - phi 12

  Giá bán sỉ : 42840 VND

  Giá bán lẻ : 46920 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M10 1T5

  Mũi khoan bê tông Total M10 1T5

  Mã sản phẩm TT101T5

  Mũi khoan bê tông chuôi trụ Total dài 150mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan bê tông đầu trụ Total dài 150mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Total dài 150mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 25200 VND

  Giá bán lẻ : 27600 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M10 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Total M10 dài 2T

  Mã sản phẩm TT102T

  Mũi khoan bê tông đầu trụ Total dài 200mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan bê tông đuôi tròn Total dài 200mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Total dài 200mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 30450 VND

  Giá bán lẻ : 33350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M14

  Mũi khoan bê tông Pháp M14

  Mã sản phẩm Phap14

  Mũi khoan Ceramic Pháp 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Lưỡi khoan Granite Pháp 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Mũi khoan bê tông Pháp 14mm - M14 - 14 ly - phi 14

  Giá bán sỉ : 72450 VND

  Giá bán lẻ : 79350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M12 dài 3T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M12 dài 3T

  Mã sản phẩm TL123T

  Mũi khoan bê tông đầu trụ Thắng lợi dài 300mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Lưỡi khoan bê tông đuôi tròn Thắng lợi dài 300mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 300mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12

  Giá bán sỉ : 23520 VND

  Giá bán lẻ : 25760 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M12 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M12 dài 2T

  Mã sản phẩm TL122T

  Mũi khoan bê tông đầu trụ Thắng lợi dài 200mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Lưỡi khoan bê tông đuôi tròn Thắng lợi dài 200mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 200mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12

  Giá bán sỉ : 18795 VND

  Giá bán lẻ : 20585 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M10 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M10 dài 1T

  Mã sản phẩm TL101T

  Mũi khoan bê tông đuôi trụ Thắng lợi dài 100mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan bê tông chuôi trụ Thắng lợi dài 100mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 100mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 10290 VND

  Giá bán lẻ : 11270 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thượng hải M11 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Thượng hải M11 dài 1T

  Mã sản phẩm TH111T

  Mũi khoan bê tông chuôi trụ Thắng lợi dài 100mm 11mm - M11 - 11 ly - phi 11, Lưỡi khoan bê tông đầu trụ Thắng lợi dài 100mm 11mm - M11 - 11 ly - phi 11, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 100mm 11mm - M11 - 11 ly - phi 11

  Giá bán sỉ : 14070 VND

  Giá bán lẻ : 15410 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M13 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M13 dài 2T

  Mã sản phẩm TL132T

  Mũi khoan bê tông đuôi tròn Thắng lợi dài 200mm 13mm - M13 - 13 ly - phi 13, Lưỡi khoan bê tông chuôi tròn Thắng lợi dài 200mm 13mm - M13 - 13 ly - phi 13, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 200mm 13mm - M13 - 13 ly - phi 13

  Giá bán sỉ : 23520 VND

  Giá bán lẻ : 25760 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Thắng lợi M13 dài 3T

  Mũi khoan bê tông Thắng lợi M13 dài 3T

  Mã sản phẩm TL133T

  Mũi khoan bê tông đuôi tròn Thắng lợi dài 300mm 13mm - M13 - 13 ly - phi 13, Lưỡi khoan bê tông chuôi tròn Thắng lợi dài 300mm 13mm - M13 - 13 ly - phi 13, Mũi khoan bê tông Thắng lợi dài 300mm 13mm - M13 - 13 ly - phi 13

  Giá bán sỉ : 26985 VND

  Giá bán lẻ : 29555 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Pháp M16

  Mũi khoan bê tông Pháp M16

  Mã sản phẩm Phap16

  Mũi khoan Granite Pháp 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Lưỡi khoan cẩm thạch Pháp 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Mũi khoan bê tông Pháp 16mm - M16 - 16 ly - phi 16

  Giá bán sỉ : 86835 VND

  Giá bán lẻ : 95105 VND

  ...xem chi tiết