Mũi khoan đa năng King Blue chuôi lục giác

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;
 • Mũi khoan đa năng King Blue M6 2 cạnh

  Mũi khoan đa năng King Blue M6 2 cạnh

  Mã sản phẩm DNK6x2

  Mũi khoan đa năng King Blue 6mm - M6 - Phi 6 2 cạnh chuôi lục giác, Mũi khoan hợp kim King Blue 6mm - M6 - Phi 6 2 cạnh chuôi lục giác, Lưỡi khoan Inox King Blue 6mm - M6 - Phi 6 2 cạnh chuôi lục giác

  Giá bán sỉ : 11500 VND

  Giá bán lẻ : 12650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đa năng King Blue M8 2 cạnh

  Mũi khoan đa năng King Blue M8 2 cạnh

  Mã sản phẩm DNK8x2

  Mũi khoan đa năng King Blue 8mm - M8 - phi 8 2 cạnh chuôi lục giác, Mũi khoan Inox King Blue 8mm - M8 - phi 8 2 cạnh chuôi lục giác, Lưỡi khoan Hss King Blue 8mm - M8 - phi 8 2 cạnh chuôi lục giác

  Giá bán sỉ : 15000 VND

  Giá bán lẻ : 16500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đa năng King Blue M10 2 cạnh

  Mũi khoan đa năng King Blue M10 2 cạnh

  Mã sản phẩm DNK10x2

  Mũi khoan đa năng King Blue 10mm - M10 - phi 10 2 cạnh chuôi lục giác, Mũi khoan Hss King Blue 10mm - M10 - phi 10 2 cạnh chuôi lục giác, Lưỡi khoan thép King Blue 10mm - M10 - phi 10 2 cạnh chuôi lục giác

  Giá bán sỉ : 18500 VND

  Giá bán lẻ : 20350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đa năng King Blue M12 2 cạnh

  Mũi khoan đa năng King Blue M12 2 cạnh

  Mã sản phẩm DNK12x2

  Mũi khoan đa năng King Blue 12mm - M12 - phi 12 2 cạnh chuôi lục giác, Mũi khoan thép King Blue 12mm - M12 - phi 12 2 cạnh chuôi lục giác, Lưỡi khoan 2 cạnh King Blue 12mm - M12 - phi 12 2 cạnh chuôi lục giác

  Giá bán sỉ : 23000 VND

  Giá bán lẻ : 25300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đa năng King Blue M6 4 cạnh

  Mũi khoan đa năng King Blue M6 4 cạnh

  Mã sản phẩm DNK6x4

  Mũi khoan đa năng King Blue 6mm - M6 - Phi 6 2 cạnh chuôi lục giác, Mũi khoan 4 cạnh King Blue 6mm - M6 - Phi 6 2 cạnh chuôi lục giác, Lưỡi khoan gạch King Blue 6mm - M6 - Phi 6 2 cạnh chuôi lục giác

  Giá bán sỉ : 15000 VND

  Giá bán lẻ : 16500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đa năng King Blue M8 4 cạnh

  Mũi khoan đa năng King Blue M8 4 cạnh

  Mã sản phẩm DNK8x4

  Mũi khoan đa năng King Blue 8mm - M8 - phi 8 2 cạnh chuôi lục giác, Mũi khoan gạch King Blue 8mm - M8 - phi 8 2 cạnh chuôi lục giác, Lưỡi khoan đá King Blue 8mm - M8 - phi 8 2 cạnh chuôi lục giác

  Giá bán sỉ : 19000 VND

  Giá bán lẻ : 20900 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đa năng King Blue M10 4 cạnh

  Mũi khoan đa năng King Blue M10 4 cạnh

  Mã sản phẩm DNK10x4

  Mũi khoan đa năng King Blue 10mm - M10 - phi 10 2 cạnh chuôi lục giác, Mũi khoan đá King Blue 10mm - M10 - phi 10 2 cạnh chuôi lục giác, Lưỡi khoan tường King Blue 10mm - M10 - phi 10 2 cạnh chuôi lục giác

  Giá bán sỉ : 24000 VND

  Giá bán lẻ : 26400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đa năng King Blue M12 4 cạnh

  Mũi khoan đa năng King Blue M12 4 cạnh

  Mã sản phẩm DNK12x4

  Mũi khoan đa năng King Blue 12mm - M12 - phi 12 2 cạnh chuôi lục giác, Mũi khoan tường King Blue 12mm - M12 - phi 12 2 cạnh chuôi lục giác, Lưỡi khoan bê tông King Blue 12mm - M12 - phi 12 2 cạnh chuôi lục giác

  Giá bán sỉ : 29000 VND

  Giá bán lẻ : 31900 VND

  ...xem chi tiết