Mũi khoan bê tông Total

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;
 • Mũi khoan bê tông Total M6 dài 1T

  Mũi khoan bê tông Total M6 dài 1T

  Mã sản phẩm TT61T

  Mũi khoan đá Total dài 100mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Lưỡi khoan Ceramic Total dài 100mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Mũi khoan bê tông Total dài 100mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6

  Giá bán sỉ : 13650 VND

  Giá bán lẻ : 14950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M6 dài 1T5

  Mũi khoan bê tông Total M6 dài 1T5

  Mã sản phẩm TT61T5

  Mũi khoan Ceramic Total dài 150mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Lưỡi khoan Granite Total dài 150mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6, Mũi khoan bê tông Total dài 150mm 6mm - M6 - 6 ly - phi 6

  Giá bán sỉ : 17850 VND

  Giá bán lẻ : 19550 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M8 dài 1T2

  Mũi khoan bê tông Total M8 dài 1T2

  Mã sản phẩm TT81T2

  Mũi khoan Granite Total dài 120mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan cẩm thạch Total dài 120mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Total dài 120mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 18400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M8 dài 1T5

  Mũi khoan bê tông Total M8 dài 1T5

  Mã sản phẩm TT81T5

  Mũi khoan cẩm thạch Total dài 150mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan hoa cương Total dài 150mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Total dài 150mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M8 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Total M8 dài 2T

  Mã sản phẩm TT82T

  Mũi khoan hoa cương Total dài 200mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Lưỡi khoan bê tông đuôi trụ Total dài 200mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8, Mũi khoan bê tông Total dài 200mm 8mm - M8 - 8 ly - phi 8

  Giá bán sỉ : 27300 VND

  Giá bán lẻ : 29900 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M10 dài 1T2

  Mũi khoan bê tông Total M10 dài 1T2

  Mã sản phẩm TT101T2

  Mũi khoan bê tông đuôi trụ Total dài 120mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan bê tông chuôi trụ Total dài 120mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Total dài 120mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 24150 VND

  Giá bán lẻ : 26450 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M10 1T5

  Mũi khoan bê tông Total M10 1T5

  Mã sản phẩm TT101T5

  Mũi khoan bê tông chuôi trụ Total dài 150mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan bê tông đầu trụ Total dài 150mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Total dài 150mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 25200 VND

  Giá bán lẻ : 27600 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M10 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Total M10 dài 2T

  Mã sản phẩm TT102T

  Mũi khoan bê tông đầu trụ Total dài 200mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Lưỡi khoan bê tông đuôi tròn Total dài 200mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10, Mũi khoan bê tông Total dài 200mm 10mm - M10 - 10 ly - phi 10

  Giá bán sỉ : 30450 VND

  Giá bán lẻ : 33350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M12 dài 1T5

  Mũi khoan bê tông Total M12 dài 1T5

  Mã sản phẩm TT121T5

  Mũi khoan bê tông đuôi tròn Total dài 150mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Lưỡi khoan bê tông chuôi tròn Total dài 150mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Mũi khoan bê tông Total dài 150mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12

  Giá bán sỉ : 29400 VND

  Giá bán lẻ : 32200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M12 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Total M12 dài 2T

  Mã sản phẩm TT122T

  Mũi khoan bê tông chuôi tròn Total dài 200mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Lưỡi khoan bê tông đầu tròn Total dài 200mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12, Mũi khoan bê tông Total dài 200mm 12mm - M12 - 12 ly - phi 12

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M14 dài 1T5

  Mũi khoan bê tông Total M14 dài 1T5

  Mã sản phẩm TT141T5

  Mũi khoan bê tông đầu tròn Total dài 150mm 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Lưỡi khoan gạch Total dài 150mm 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Mũi khoan bê tông Total dài 150mm 14mm - M14 - 14 ly - phi 14

  Giá bán sỉ : 35700 VND

  Giá bán lẻ : 39100 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M14 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Total M14 dài 2T

  Mã sản phẩm TT142T

  Mũi khoan gạch Total dài 200mm 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Lưỡi khoan tường Total dài 200mm 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Mũi khoan bê tông Total dài 200mm 14mm - M14 - 14 ly - phi 14

  Giá bán sỉ : 36750 VND

  Giá bán lẻ : 40250 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M16 dài 1T5

  Mũi khoan bê tông Total M16 dài 1T5

  Mã sản phẩm TT161T5

  Mũi khoan tường Total dài 150mm 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Lưỡi khoan đá Total dài 150mm 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Mũi khoan bê tông Total dài 150mm 16mm - M16 - 16 ly - phi 16

  Giá bán sỉ : 42000 VND

  Giá bán lẻ : 46000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total M16 dài 2T

  Mũi khoan bê tông Total M16 dài 2T

  Mã sản phẩm TT162T

  Mũi khoan đá Total dài 200mm 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Lưỡi khoan Ceramic Total dài 200mm 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Mũi khoan bê tông Total dài 200mm 16mm - M16 - 16 ly - phi 16

  Giá bán sỉ : 53550 VND

  Giá bán lẻ : 58650 VND

  ...xem chi tiết