Total

Đại lý mua bán Mũi khoan từ Total các loại, Cửa hàng chuyên nghành Mũi khoan hợp kim thép gió Total các loại

 • Mũi khoan từ Total 12ly

  Mũi khoan từ Total 12ly

  Mã sản phẩm MKTHK Total 12

  Mũi khoan từ M12 Total, Mũi khoan hợp kim M12 Total, mũi khoan thép gió M12 Total

  Giá bán sỉ : 242550 VND

  Giá bán lẻ : 265650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan từ Total 14ly

  Mũi khoan từ Total 14ly

  Mã sản phẩm MKTHK Total 14

  Mũi khoan hợp kim M14 Total, mũi khoan thép gió M14 Total, Mũi khoan từ M14 Total

  Giá bán sỉ : 276150 VND

  Giá bán lẻ : 302450 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan từ Total 16ly

  Mũi khoan từ Total 16ly

  Mã sản phẩm MKTHK Total 16

  mũi khoan thép gió M16 Total, Mũi khoan từ M16 Total, Mũi khoan hợp kim M16 Total

  Giá bán sỉ : 302400 VND

  Giá bán lẻ : 331200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan từ Total 18ly

  Mũi khoan từ Total 18ly

  Mã sản phẩm MKTHK Total 18

  Mũi khoan từ M18 Total, Mũi khoan hợp kim M18 Total, mũi khoan thép gió M18 Total

  Giá bán sỉ : 322350 VND

  Giá bán lẻ : 353050 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan từ Total 20ly

  Mũi khoan từ Total 20ly

  Mã sản phẩm MKTHK Total 20

  Mũi khoan hợp kim M20 Total, mũi khoan thép gió M20 Total, Mũi khoan từ M20 Total

  Giá bán sỉ : 355950 VND

  Giá bán lẻ : 389850 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan từ Total 22ly

  Mũi khoan từ Total 22ly

  Mã sản phẩm MKTHK Total 22

  mũi khoan thép gió M22 Total, Mũi khoan từ M22 Total, Mũi khoan hợp kim M22 Total

  Giá bán sỉ : 375900 VND

  Giá bán lẻ : 411700 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan từ Total 24ly

  Mũi khoan từ Total 24ly

  Mã sản phẩm MKTHK Total 24

  Mũi khoan từ M24 Total, Mũi khoan hợp kim M24 Total, mũi khoan thép gió M24 Total

  Giá bán sỉ : 403200 VND

  Giá bán lẻ : 441600 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan từ Total 26ly

  Mũi khoan từ Total 26ly

  Mã sản phẩm MKTHK Total 26

  Mũi khoan hợp kim M26 Total, mũi khoan thép gió M26 Total, Mũi khoan từ M26 Total

  Giá bán sỉ : 443100 VND

  Giá bán lẻ : 485300 VND

  ...xem chi tiết