Trung Quốc

Cửa hàng chuyên nghiệp Mũi khoan thép Trung Quốc, Chuyên kinh doanh Chính hãng Mũi khoan hợp kim Trung Quốc, Mũi khoan Inox trung quốc

 • Mũi khoan thép 1.5mm

  Mũi khoan thép 1.5mm

  Mã sản phẩm MKT 1ly5 x 70

  Mũi khoan thép 1mm Trung Quốc, Mũi khoan hợp kim 1mm Trung Quốc, Mũi khoan Inox 1mm Trung Quốc, mũi khoan 1mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 1995 VND

  Giá bán lẻ : 2185 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 2mm

  Mũi khoan thép 2mm

  Mã sản phẩm Mũi khoan thép 2ly x 80

  Mũi khoan hợp kim 2mm Trung Quốc, Mũi khoan Inox 2mm Trung Quốc, Mũi khoan thép 2mm Trung Quốc, mũi khoan 2mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 2205 VND

  Giá bán lẻ : 2415 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 2.5mm

  Mũi khoan thép 2.5mm

  Mã sản phẩm MKT 2ly5 x 95

  Mũi khoan Inox M2 Trung Quốc, Mũi khoan thép M2 Trung Quốc, Mũi khoan hợp kim M2 Trung Quốc, mũi khoan M2 Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 2625 VND

  Giá bán lẻ : 2875 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 3mm

  Mũi khoan thép 3mm

  Mã sản phẩm MKT 3ly x 100

  lưỡi khoan thép 3mm Trung Quốc, lưỡi khoan hợp kim 3mm Trung Quốc, lưỡi khoan Inox 3mm Trung Quốc, lưỡi khoan 3mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 3150 VND

  Giá bán lẻ : 3450 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 3.2mm

  Mũi khoan thép 3.2mm

  Mã sản phẩm MKT 3ly2 x 105

  lưỡi khoan hợp kim 3ly Trung Quốc, lưỡi khoan Inox 3ly Trung Quốc, lưỡi khoan thép 3ly Trung Quốc, lưỡi khoan 3ly Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 3465 VND

  Giá bán lẻ : 3795 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 3.5mm

  Mũi khoan thép 3.5mm

  Mã sản phẩm MKT 3ly5 x 110

  lưỡi khoan Inox M3 Trung Quốc, lưỡi khoan thép M3 Trung Quốc, lưỡi khoan hợp kim M3 Trung Quốc, lưỡi khoan M3 Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 3465 VND

  Giá bán lẻ : 3795 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 4mm

  Mũi khoan thép 4mm

  Mã sản phẩm MKT 4ly x 120

  Mũi khoan thép 4mm Trung Quốc, Mũi khoan hợp kim 4mm Trung Quốc, Mũi khoan Inox 4mm Trung Quốc, Mũi khoan 4mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 4.2mm

  Mũi khoan thép 4.2mm

  Mã sản phẩm MKT 4ly2 x 120

  Mũi khoan hợp kim M4 Trung Quốc, Mũi khoan Inox M4 Trung Quốc, Mũi khoan thép M4 Trung Quốc, Mũi khoan M4 Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 4410 VND

  Giá bán lẻ : 4830 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 4.5mm

  Mũi khoan thép 4.5mm

  Mã sản phẩm MKT 4ly5 x 125

  Mũi khoan Inox 4ly Trung Quốc, Mũi khoan thép 4ly Trung Quốc, Mũi khoan hợp kim 4ly Trung Quốc, Mũi khoan 4ly Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 4410 VND

  Giá bán lẻ : 4830 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 5mm

  Mũi khoan thép 5mm

  Mã sản phẩm MKT 5ly x 130

  lưỡi khoan thép 5mm Trung Quốc, lưỡi khoan hợp kim 5mm Trung Quốc, lưỡi khoan Inox 5mm Trung Quốc, lưỡi khoan 5mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 6195 VND

  Giá bán lẻ : 6785 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 5.2mm

  Mũi khoan thép 5.2mm

  Mã sản phẩm MKT 5ly2 x 130

  lưỡi khoan hợp kim M5 Trung Quốc, lưỡi khoan Inox M5 Trung Quốc, lưỡi khoan thép M5 Trung Quốc, lưỡi khoan M5 Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 6720 VND

  Giá bán lẻ : 7360 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 5.5mm

  Mũi khoan thép 5.5mm

  Mã sản phẩm MKT 5ly5 x 140mm

  lưỡi khoan Inox 5ly Trung Quốc, lưỡi khoan thép 5ly Trung Quốc, lưỡi khoan hợp kim 5ly Trung Quốc, lưỡi khoan 5ly Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 6930 VND

  Giá bán lẻ : 7590 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 6mm

  Mũi khoan thép 6mm

  Mã sản phẩm MKT 6ly x 140

  Mũi khoan thép 6mm Trung Quốc, Mũi khoan hợp kim 6mm Trung Quốc, Mũi khoan Inox 6mm Trung Quốc, Mũi khoan 6mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 8610 VND

  Giá bán lẻ : 9430 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 6.5mm

  Mũi khoan thép 6.5mm

  Mã sản phẩm MKT 6ly5 x 145

  Mũi khoan hợp kim M6 Trung Quốc, Mũi khoan Inox M6 Trung Quốc, Mũi khoan thép M6 Trung Quốc, Mũi khoan M6 Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 9450 VND

  Giá bán lẻ : 10350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 7mm

  Mũi khoan thép 7mm

  Mã sản phẩm MKT 7ly x 150

  Mũi khoan Inox 7mm Trung Quốc, Mũi khoan thép 7mm Trung Quốc, Mũi khoan hợp kim 7mm Trung Quốc, Mũi khoan 7mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 11340 VND

  Giá bán lẻ : 12420 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 7.5mm

  Mũi khoan thép 7.5mm

  Mã sản phẩm MKT 7ly5 x 155

  lưỡi khoan thép M7 Trung Quốc, lưỡi khoan hợp kim M7 Trung Quốc, lưỡi khoan Inox M7 Trung Quốc, lưỡi khoan M7 Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 12075 VND

  Giá bán lẻ : 13225 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 8mm

  Mũi khoan thép 8mm

  Mã sản phẩm MKT 8ly x 165

  lưỡi khoan hợp kim 8mm Trung Quốc, lưỡi khoan Inox 8mm Trung Quốc, lưỡi khoan thép 8mm Trung Quốc, lưỡi khoan 8mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 16275 VND

  Giá bán lẻ : 17825 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 8.5mm

  Mũi khoan thép 8.5mm

  Mã sản phẩm MKT 8ly5 x 165

  lưỡi khoan Inox M8 Trung Quốc, lưỡi khoan thép M8 Trung Quốc, lưỡi khoan hợp kim M8 Trung Quốc, lưỡi khoan M8 Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 17325 VND

  Giá bán lẻ : 18975 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 9mm

  Mũi khoan thép 9mm

  Mã sản phẩm MKT 9lyx170

  Mũi khoan thép 9mm Trung Quốc, Mũi khoan hợp kim 9mm Trung Quốc, Mũi khoan Inox 9mm Trung Quốc, Mũi khoan 9mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 19740 VND

  Giá bán lẻ : 21620 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 9.5mm

  Mũi khoan thép 9.5mm

  Mã sản phẩm MKT 9.5x170

  Mũi khoan hợp kim M9 Trung Quốc, Mũi khoan Inox M9 Trung Quốc, Mũi khoan thép M9 Trung Quốc, Mũi khoan M9 Trung Quốc

  Giá bán sỉ : 21210 VND

  Giá bán lẻ : 23230 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan thép 10mm

  Mũi khoan thép 10mm

  Mã sản phẩm MKT 10x180mm TQ

  Mũi khoan Inox 10mm Trung quốc, Mũi khoan thép 10mm Trung quốc, Mũi khoan hợp kim 10mm Trung quốc, Mũi khoan 10mm Trung quốc

  Giá bán sỉ : 23625 VND

  Giá bán lẻ : 25875 VND

  ...xem chi tiết