Trung Quốc

Giá bán sỉ Mũi khoan định tâm trung quốc các loại, Cung cấp cấp 1 Lưỡi khoan định tâm Trung Quốc các loại

 • Mũi khoan tâm 1.5mm

  Mũi khoan tâm 1.5mm

  Mã sản phẩm MKT TQ 1ly5

  Mũi khoan tâm 1mm trung quốc, Lưỡi khoan tâm 1mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan tâm 2mm

  Mũi khoan tâm 2mm

  Mã sản phẩm MKT TQ 2

  Lưỡi khoan tâm 2mm trung quốc, Mũi khoan tâm 2mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan tâm 2.5mm

  Mũi khoan tâm 2.5mm

  Mã sản phẩm MKT TQ 2ly5

  Mũi khoan tâm M2 trung quốc, Lưỡi khoan tâm 2mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 4410 VND

  Giá bán lẻ : 4830 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan tâm 3mm

  Mũi khoan tâm 3mm

  Mã sản phẩm MKT TQ 3

  Lưỡi khoan tâm 3mm trung quốc, Mũi khoan tâm 3mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 5355 VND

  Giá bán lẻ : 5865 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan tâm 4mm

  Mũi khoan tâm 4mm

  Mã sản phẩm MKT TQ 4

  Mũi khoan tâm 4mm trung quốc, Lưỡi khoan tâm 4mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 8295 VND

  Giá bán lẻ : 9085 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan tâm 5mm

  Mũi khoan tâm 5mm

  Mã sản phẩm MKT TQ 5

  Lưỡi khoan tâm 5mm trung quốc, Mũi khoan tâm 5mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 12600 VND

  Giá bán lẻ : 13800 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan tâm 6mm

  Mũi khoan tâm 6mm

  Mã sản phẩm MKT TQ 6

  Mũi khoan tâm 6mm trung quốc, Lưỡi khoan tâm 6mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 19425 VND

  Giá bán lẻ : 21275 VND

  ...xem chi tiết