Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Mũi khoan sắt Nurit vàng

Tổng cung cấp chuyên nghiệp Mũi khoan sắt kim loại Nurit Vàng đầu đuôi chuôi tròn, Lưỡi khoan sắt hợp kim Nurit vàng dành cho Tổng đại lý chính hãng

 • Mũi khoan sắt Nurit M20 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M20 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-200

  lưỡi khoan kim loại M20 Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim M20 Rose Vàng, lưỡi khoan sắt M20 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 0 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M19 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M19 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-190

  lưỡi khoan sắt M19 Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại M19 Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim M19 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 0 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M18.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M18.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-185

  lưỡi khoan hợp kim 18mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 18mm Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại 18mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 35490 VND

  Giá bán lẻ : 38870 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M18 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M18 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-180

  Mũi khoan kim loại M18 Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim M18 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M18 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 35490 VND

  Giá bán lẻ : 38870 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M17.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M17.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-175

  Mũi khoan sắt 17mm Rose Vàng, Mũi khoan kim loại 17mm Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim 17mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 35490 VND

  Giá bán lẻ : 38870 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M17 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M17 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-170

  Mũi khoan hợp kim M17 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M17 Rose Vàng, Mũi khoan kim loại M17 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 0 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M16.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M16.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-165

  lưỡi khoan kim loại 16mm Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim 16mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 16mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 0 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M16 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M16 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-160

  lưỡi khoan sắt M16 Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại M16 Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim M16 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 24360 VND

  Giá bán lẻ : 26680 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M15.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M15.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-155

  lưỡi khoan hợp kim 15mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 15mm Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại 15mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 22995 VND

  Giá bán lẻ : 25185 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M15 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M15 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-150

  Mũi khoan kim loại M15 Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim M15 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M15 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 22365 VND

  Giá bán lẻ : 24495 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M14.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M14.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-145

  Mũi khoan sắt 14mm Rose Vàng, Mũi khoan kim loại 14mm Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim 14mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 22365 VND

  Giá bán lẻ : 24495 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M14 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M14 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-140

  Mũi khoan hợp kim M14 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M14 Rose Vàng, Mũi khoan kim loại M14 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 15855 VND

  Giá bán lẻ : 17365 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M13.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M13.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-135

  lưỡi khoan kim loại 13mm Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim 13mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 13mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 0 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M13 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M13 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-130

  lưỡi khoan sắt M13 Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại M13 Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim M13 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 13545 VND

  Giá bán lẻ : 14835 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M12.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M12.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-125

  lưỡi khoan hợp kim 12mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 12mm Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại 12mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 11760 VND

  Giá bán lẻ : 12880 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M12 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M12 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-120

  Mũi khoan kim loại M12 Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim M12 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M12 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 10920 VND

  Giá bán lẻ : 11960 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M11.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M11.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-115

  Mũi khoan sắt 11mm Rose Vàng, Mũi khoan kim loại 11mm Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim 11mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 9765 VND

  Giá bán lẻ : 10695 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M11 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M11 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-110

  Mũi khoan hợp kim M11 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M11 Rose Vàng, Mũi khoan kim loại M11 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 9030 VND

  Giá bán lẻ : 9890 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M10.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M10.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-105

  lưỡi khoan kim loại 10mm Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim 10mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 10mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 8190 VND

  Giá bán lẻ : 8970 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M10 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M10 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-10

  lưỡi khoan sắt M10 Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại M10 Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim M10 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M9.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M9.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-95

  lưỡi khoan hợp kim 9mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 9mm Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại 9mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 6510 VND

  Giá bán lẻ : 7130 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M9 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M9 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-9

  Mũi khoan kim loại M9 Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim M9 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M9 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 5880 VND

  Giá bán lẻ : 6440 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M8.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M8.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-85

  Mũi khoan sắt 8mm Rose Vàng, Mũi khoan kim loại 8mm Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim 8mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 4725 VND

  Giá bán lẻ : 5175 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M8 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M8 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-8

  Mũi khoan hợp kim M8 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M8 Rose Vàng, Mũi khoan kim loại M8 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 4095 VND

  Giá bán lẻ : 4485 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M7.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M7.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-75

  lưỡi khoan kim loại 7mm Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim 7mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 7mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 3150 VND

  Giá bán lẻ : 3450 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M7 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M7 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-7

  lưỡi khoan sắt M7 Rose Vàng , lưỡi khoan kim loại M7 Rose Vàng , lưỡi khoan hợp kim M7 Rose Vàng 

  Giá bán sỉ : 3045 VND

  Giá bán lẻ : 3335 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M6.8 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M6.8 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-68

  lưỡi khoan hợp kim 6ly Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 6ly Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại 6ly Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 2940 VND

  Giá bán lẻ : 3220 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M6.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M6.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-65

  Mũi khoan kim loại 6mm Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim 6mm Rose Vàng, Mũi khoan sắt 6mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 2625 VND

  Giá bán lẻ : 2875 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M6 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M6 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-6

  Mũi khoan sắt M6 Rose Vàng, Mũi khoan kim loại M6 Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim M6 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 2310 VND

  Giá bán lẻ : 2530 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M5.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M5.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-55

  Mũi khoan hợp kim 5ly Rose Vàng, Mũi khoan sắt 5ly Rose Vàng, Mũi khoan kim loại 5ly Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 1995 VND

  Giá bán lẻ : 2185 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M5.2 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M5.2 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-52

  lưỡi khoan kim loại 5mm Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim 5mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 5mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 1712 VND

  Giá bán lẻ : 1875 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-5

  lưỡi khoan sắt M5 Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại M5 Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim M5 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 1628 VND

  Giá bán lẻ : 1783 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M4.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M4.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-45

  lưỡi khoan hợp kim 4ly Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 4ly Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại 4ly Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 1386 VND

  Giá bán lẻ : 1518 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M4.2 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M4.2 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-42

  Mũi khoan kim loại 4mm Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim 4mm Rose Vàng, Mũi khoan sắt 4mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 1155 VND

  Giá bán lẻ : 1265 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M4 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M4 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-4

  Mũi khoan sắt M4 Rose Vàng, Mũi khoan kim loại M4 Rose Vàng, Mũi khoan hợp kim M4 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 1092 VND

  Giá bán lẻ : 1196 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M3.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M3.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-35

  Mũi khoan hợp kim 3ly Rose Vàng, Mũi khoan sắt 3ly Rose Vàng, Mũi khoan kim loại 3ly Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 914 VND

  Giá bán lẻ : 1001 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M3.2 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M3.2 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-32

  lưỡi khoan kim loại 3mm Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim 3mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 3mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 809 VND

  Giá bán lẻ : 886 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M3 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M3 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-3

  lưỡi khoan sắt M3 Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại M3 Rose Vàng, lưỡi khoan hợp kim M3 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 777 VND

  Giá bán lẻ : 851 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M2.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M2.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-25

  lưỡi khoan hợp kim 2mm Rose Vàng, lưỡi khoan sắt 2mm Rose Vàng, lưỡi khoan kim loại 2mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 688 VND

  Giá bán lẻ : 753 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M2 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M2 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-2

  mũi khoan kim loại M2 Rose Vàng, mũi khoan hợp kim M2 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M2 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 588 VND

  Giá bán lẻ : 644 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M1.5 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M1.5 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-15

  Mũi khoan sắt 1mm Rose Vàng, mũi khoan kim loại 1mm Rose Vàng, mũi khoan hợp kim 1mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 504 VND

  Giá bán lẻ : 552 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Nurit M1 vàng

  Mũi khoan sắt Nurit M1 vàng

  Mã sản phẩm MKS-Vang-1

  mũi khoan hợp kim M1 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M1 Rose Vàng, mũi khoan kim loại M1 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 425 VND

  Giá bán lẻ : 466 VND

  ...xem giá bán