Nurit đen

Sản xuất chính hãng Mũi khoan sắt kim loại Nurit đen các loại, Lưỡi khoan sắt hợp kim Nurit đen dành cho Sản phẩm tốt nhất

 • Mũi khoan đen 1mm

  Mũi khoan đen 1mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 1 ly

  Mũi khoan sắt 1mm, Lưỡi khoan sắt 1mm

  Giá bán sỉ : 336 VND

  Giá bán lẻ : 368 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 1.5mm

  Mũi khoan đen 1.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 1.5 ly

  Mũi khoan sắt M1, Lưỡi khoan sắt M1

  Giá bán sỉ : 415 VND

  Giá bán lẻ : 454 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 2mm

  Mũi khoan đen 2mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 2 ly

  Mũi khoan sắt 2mm, Lưỡi khoan sắt 2mm

  Giá bán sỉ : 515 VND

  Giá bán lẻ : 561 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 2.5mm

  Mũi khoan đen 2.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 2.5 ly

  Mũi khoan sắt M2, Lưỡi khoan sắt M2

  Giá bán sỉ : 557 VND

  Giá bán lẻ : 610 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 3mm

  Mũi khoan đen 3mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 3 ly

  lưỡi khoan kim loại 3mm Rose đen, lưỡi khoan hợp kim 3mm Rose đen, lưỡi khoan sắt 3mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 641 VND

  Giá bán lẻ : 702 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 3.2mm

  Mũi khoan đen 3.2mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 3.2 ly

  lưỡi khoan hợp kim M3 Rose đen, lưỡi khoan sắt M3 Rose đen, lưỡi khoan kim loại M3 Rose đen

  Giá bán sỉ : 683 VND

  Giá bán lẻ : 748 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Đen 3.5mm

  Mũi khoan Đen 3.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 3.5 ly

  Mũi khoan sắt 3ly Rose đen, Mũi khoan kim loại 3ly Rose đen, Mũi khoan hợp kim 3ly Rose đen

  Giá bán sỉ : 746 VND

  Giá bán lẻ : 817 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 4mm

  Mũi khoan đen 4mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 4 ly

  Mũi khoan kim loại 4mm Rose đen, Mũi khoan hợp kim 4mm Rose đen, Mũi khoan sắt 4mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 830 VND

  Giá bán lẻ : 909 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 4.2mm

  Mũi khoan đen 4.2mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 4.2 ly

  Mũi khoan hợp kim M4 Rose đen, Mũi khoan sắt M4 Rose đen, Mũi khoan kim loại M4 Rose đen

  Giá bán sỉ : 977 VND

  Giá bán lẻ : 1070 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 4.5mm

  Mũi khoan đen 4.5mm

  Mã sản phẩm MS Rose đen 4.5 ly

  lưỡi khoan sắt 4ly Rose đen, lưỡi khoan kim loại 4ly Rose đen, lưỡi khoan hợp kim 4ly Rose đen

  Giá bán sỉ : 1040 VND

  Giá bán lẻ : 1139 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 5mm

  Mũi khoan đen 5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 5 ly

  lưỡi khoan kim loại 5mm Rose đen, lưỡi khoan hợp kim 5mm Rose đen, lưỡi khoan sắt 5mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 1281 VND

  Giá bán lẻ : 1403 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 5.2mm

  Mũi khoan đen 5.2mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 5.2 ly

  lưỡi khoan hợp kim M5 Rose đen, lưỡi khoan sắt M5 Rose đen, lưỡi khoan kim loại M5 Rose đen

  Giá bán sỉ : 1365 VND

  Giá bán lẻ : 1495 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 5.5mm

  Mũi khoan đen 5.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 5.5 ly

  Mũi khoan sắt 5ly Rose đen, Mũi khoan kim loại 5ly Rose đen, Mũi khoan hợp kim 5ly Rose đen

  Giá bán sỉ : 1575 VND

  Giá bán lẻ : 1725 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 6mm

  Mũi khoan đen 6mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 6 ly

  Mũi khoan kim loại 6mm Rose đen, Mũi khoan hợp kim 6mm Rose đen, Mũi khoan sắt 6mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 1680 VND

  Giá bán lẻ : 1840 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 6.5mm

  Mũi khoan đen 6.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 6.5 ly

  Mũi khoan hợp kim M6 Rose đen, Mũi khoan sắt M6 Rose đen, Mũi khoan kim loại M6 Rose đen

  Giá bán sỉ : 2027 VND

  Giá bán lẻ : 2220 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 7mm

  Mũi khoan đen 7mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 7 ly

  lưỡi khoan sắt 7mm Rose đen, lưỡi khoan kim loại 7mm Rose đen, lưỡi khoan hợp kim 7mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 2415 VND

  Giá bán lẻ : 2645 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 7.5mm

  Mũi khoan đen 7.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 7.5 ly

  lưỡi khoan kim loại M7 Rose đen, lưỡi khoan hợp kim M7 Rose đen, lưỡi khoan sắt M7 Rose đen

  Giá bán sỉ : 2730 VND

  Giá bán lẻ : 2990 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 8mm

  Mũi khoan đen 8mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 8 ly

  lưỡi khoan hợp kim 8mm Rose đen, lưỡi khoan sắt 8mm Rose đen, lưỡi khoan kim loại 8mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 3255 VND

  Giá bán lẻ : 3565 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 8.5mm

  Mũi khoan đen 8.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 8.5 ly

  Mũi khoan sắt M8 Rose đen, Mũi khoan kim loại M8 Rose đen, Mũi khoan hợp kim M8 Rose đen

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 9mm

  Mũi khoan đen 9mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 9 ly

  Mũi khoan kim loại 9mm Rose đen, Mũi khoan hợp kim 9mm Rose đen, Mũi khoan sắt 9mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 4410 VND

  Giá bán lẻ : 4830 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 9.5mm

  Mũi khoan đen 9.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 9.5 ly

  Mũi khoan hợp kim M9 Rose đen, Mũi khoan sắt M9 Rose đen, Mũi khoan kim loại M9 Rose đen

  Giá bán sỉ : 4725 VND

  Giá bán lẻ : 5175 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 10mm

  Mũi khoan đen 10mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 10 ly

  lưỡi khoan sắt 10mm Rose đen, lưỡi khoan kim loại 10mm Rose đen, lưỡi khoan hợp kim 10mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 5985 VND

  Giá bán lẻ : 6555 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 10.5mm

  Mũi khoan đen 10.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 10.5 ly

  lưỡi khoan kim loại M10 Rose đen, lưỡi khoan hợp kim M10 Rose đen, lưỡi khoan sắt M10 Rose đen

  Giá bán sỉ : 6930 VND

  Giá bán lẻ : 7590 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 11mm

  Mũi khoan đen 11mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 11 ly

  lưỡi khoan hợp kim 11mm Rose đen, lưỡi khoan sắt 11mm Rose đen, lưỡi khoan kim loại 11mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 7980 VND

  Giá bán lẻ : 8740 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 11.5mm

  Mũi khoan đen 11.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 11.5 ly

  Mũi khoan sắt M11 Rose đen, Mũi khoan kim loại M11 Rose đen, Mũi khoan hợp kim M11 Rose đen

  Giá bán sỉ : 8400 VND

  Giá bán lẻ : 9200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 12mm

  Mũi khoan đen 12mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 12 ly

  Mũi khoan kim loại 12mm Rose đen, Mũi khoan hợp kim 12mm Rose đen, Mũi khoan sắt 12mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 8715 VND

  Giá bán lẻ : 9545 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 12.5mm

  Mũi khoan đen 12.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 12.5 ly

  Mũi khoan hợp kim M12 Rose đen, Mũi khoan sắt M12 Rose đen, Mũi khoan kim loại M12 Rose đen

  Giá bán sỉ : 9660 VND

  Giá bán lẻ : 10580 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 13mm

  Mũi khoan đen 13mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 13 ly

  lưỡi khoan sắt 13mm Rose đen, lưỡi khoan kim loại 13mm Rose đen, lưỡi khoan hợp kim 13mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 11130 VND

  Giá bán lẻ : 12190 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 13.5mm

  Mũi khoan đen 13.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 13.5 ly

  lưỡi khoan kim loại M13 Rose đen, lưỡi khoan hợp kim M13 Rose đen, lưỡi khoan sắt M13 Rose đen

  Giá bán sỉ : 12390 VND

  Giá bán lẻ : 13570 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 14mm

  Mũi khoan đen 14mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 14 ly

  lưỡi khoan hợp kim 14mm Rose đen, lưỡi khoan sắt 14mm Rose đen, lưỡi khoan kim loại 14mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 13335 VND

  Giá bán lẻ : 14605 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 14.5mm

  Mũi khoan đen 14.5mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 14.5 ly

  Mũi khoan sắt M14 Rose đen, Mũi khoan kim loại M14 Rose đen, Mũi khoan hợp kim M14 Rose đen

  Giá bán sỉ : 15225 VND

  Giá bán lẻ : 16675 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 15mm

  Mũi khoan đen 15mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 15 ly

  Mũi khoan kim loại 15mm Rose đen, Mũi khoan hợp kim 15mm Rose đen, Mũi khoan sắt 15mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 16170 VND

  Giá bán lẻ : 17710 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 16mm

  Mũi khoan đen 16mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 16 ly

  Mũi khoan hợp kim 16mm Rose đen, Mũi khoan sắt 16mm Rose đen, Mũi khoan kim loại 16mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 18060 VND

  Giá bán lẻ : 19780 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 17mm

  Mũi khoan đen 17mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 17 ly

  lưỡi khoan sắt 17mm Rose đen, lưỡi khoan kim loại 17mm Rose đen, lưỡi khoan hợp kim 17mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 21735 VND

  Giá bán lẻ : 23805 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 18mm

  Mũi khoan đen 18mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 18 ly

  lưỡi khoan kim loại 18mm Rose đen, lưỡi khoan hợp kim 18mm Rose đen, lưỡi khoan sắt 18mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 27405 VND

  Giá bán lẻ : 30015 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 19mm

  Mũi khoan đen 19mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 19 ly

  lưỡi khoan hợp kim 19mm Rose đen, lưỡi khoan sắt 19mm Rose đen, lưỡi khoan kim loại 19mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 29400 VND

  Giá bán lẻ : 32200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đen 20mm

  Mũi khoan đen 20mm

  Mã sản phẩm MKS Rose đen 20 ly

  Mũi khoan sắt 20mm Rose đen, Mũi khoan kim loại 20mm Rose đen, Mũi khoan hợp kim 20mm Rose đen

  Giá bán sỉ : 34125 VND

  Giá bán lẻ : 37375 VND

  ...xem chi tiết