Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Mũi khoan sắt Bosch

Tổng sản xuất chuyên nghiệp Mũi khoan sắt kim loại Bosch Đầu đuôi chuôi trụ tròn, Lưỡi khoan sắt hợp kim Bosch Với giá Bán lẻ

 • Mũi khoan sắt Bosch M16

  Mũi khoan sắt Bosch M16

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-160

  lưỡi khoan hợp kim M16 Bosch, lưỡi khoan sắt M16 Bosch, lưỡi khoan kim loại M16 Bosch

  Giá bán sỉ : 212310 VND

  Giá bán lẻ : 232530 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M15

  Mũi khoan sắt Bosch M15

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-150

  lưỡi khoan kim loại M15 Bosch, lưỡi khoan hợp kim M15 Bosch, lưỡi khoan sắt M15 Bosch

  Giá bán sỉ : 191625 VND

  Giá bán lẻ : 209875 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M14

  Mũi khoan sắt Bosch M14

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-140

  lưỡi khoan sắt M14 Bosch, lưỡi khoan kim loại M14 Bosch, lưỡi khoan hợp kim M14 Bosch

  Giá bán sỉ : 181230 VND

  Giá bán lẻ : 198490 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M13

  Mũi khoan sắt Bosch M13

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-130

  Mũi khoan hợp kim M13 Bosch, Mũi khoan sắt M13 Bosch, Mũi khoan kim loại M13 Bosch

  Giá bán sỉ : 118545 VND

  Giá bán lẻ : 129835 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M12.5

  Mũi khoan sắt Bosch M12.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-125

  Mũi khoan kim loại 12mm Bosch, Mũi khoan hợp kim 12mm Bosch, Mũi khoan sắt 12mm Bosch

  Giá bán sỉ : 97965 VND

  Giá bán lẻ : 107295 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M12

  Mũi khoan sắt Bosch M12

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-120

  Mũi khoan sắt M12 Bosch, Mũi khoan kim loại M12 Bosch, Mũi khoan hợp kim M12 Bosch

  Giá bán sỉ : 91980 VND

  Giá bán lẻ : 100740 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M11.5

  Mũi khoan sắt Bosch M11.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-115

  lưỡi khoan hợp kim 11mm Bosch, lưỡi khoan sắt 11mm Bosch, lưỡi khoan kim loại 11mm Bosch

  Giá bán sỉ : 86310 VND

  Giá bán lẻ : 94530 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M11

  Mũi khoan sắt Bosch M11

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-110

  lưỡi khoan kim loại M11 Bosch, lưỡi khoan hợp kim M11 Bosch, lưỡi khoan sắt M11 Bosch

  Giá bán sỉ : 77175 VND

  Giá bán lẻ : 84525 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M10.5

  Mũi khoan sắt Bosch M10.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-105

  lưỡi khoan sắt 10mm Bosch, lưỡi khoan kim loại 10mm Bosch, lưỡi khoan hợp kim 10mm Bosch

  Giá bán sỉ : 68145 VND

  Giá bán lẻ : 74635 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M10

  Mũi khoan sắt Bosch M10

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-10

  Mũi khoan hợp kim M10 Bosch, Mũi khoan sắt M10 Bosch, Mũi khoan kim loại M10 Bosch

  Giá bán sỉ : 58590 VND

  Giá bán lẻ : 64170 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M9.5

  Mũi khoan sắt Bosch M9.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-95

  Mũi khoan kim loại 9mm Bosch, Mũi khoan hợp kim 9mm Bosch, Mũi khoan sắt 9mm Bosch

  Giá bán sỉ : 49665 VND

  Giá bán lẻ : 54395 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M9

  Mũi khoan sắt Bosch M9

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-9

  Mũi khoan sắt M9 Bosch, Mũi khoan kim loại M9 Bosch, Mũi khoan hợp kim M9 Bosch

  Giá bán sỉ : 47670 VND

  Giá bán lẻ : 52210 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M8.5

  Mũi khoan sắt Bosch M8.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-85

  lưỡi khoan hợp kim 8mm Bosch, lưỡi khoan sắt 8mm Bosch, lưỡi khoan kim loại 8mm Bosch

  Giá bán sỉ : 42945 VND

  Giá bán lẻ : 47035 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M8

  Mũi khoan sắt Bosch M8

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-8

  lưỡi khoan kim loại M8 Bosch, lưỡi khoan hợp kim M8 Bosch, lưỡi khoan sắt M8 Bosch

  Giá bán sỉ : 39375 VND

  Giá bán lẻ : 43125 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M7.5

  Mũi khoan sắt Bosch M7.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-75

  lưỡi khoan sắt 7ly Bosch, lưỡi khoan kim loại 7ly Bosch, lưỡi khoan hợp kim 7ly Bosch

  Giá bán sỉ : 29085 VND

  Giá bán lẻ : 31855 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M7.2

  Mũi khoan sắt Bosch M7.2

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-72

  Mũi khoan hợp kim 7mm Bosch, Mũi khoan sắt 7mm Bosch, Mũi khoan kim loại 7mm Bosch

  Giá bán sỉ : 29085 VND

  Giá bán lẻ : 31855 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M7

  Mũi khoan sắt Bosch M7

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-7

  Mũi khoan kim loại M7 Bosch, Mũi khoan hợp kim M7 Bosch, Mũi khoan sắt M7 Bosch

  Giá bán sỉ : 24780 VND

  Giá bán lẻ : 27140 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M6.5

  Mũi khoan sắt Bosch M6.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-65

  Mũi khoan sắt 6ly Bosch, Mũi khoan kim loại 6ly Bosch, Mũi khoan hợp kim 6ly Bosch

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M6.2

  Mũi khoan sắt Bosch M6.2

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-62

  lưỡi khoan hợp kim 6mm Bosch, lưỡi khoan sắt 6mm Bosch, lưỡi khoan kim loại 6mm Bosch

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M6

  Mũi khoan sắt Bosch M6

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-6

  lưỡi khoan kim loại M6 Bosch, lưỡi khoan hợp kim M6 Bosch, lưỡi khoan sắt M6 Bosch

  Giá bán sỉ : 18585 VND

  Giá bán lẻ : 20355 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M5.5

  Mũi khoan sắt Bosch M5.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-55

  lưỡi khoan sắt 5ly Bosch, lưỡi khoan kim loại 5ly Bosch, lưỡi khoan hợp kim 5ly Bosch

  Giá bán sỉ : 16275 VND

  Giá bán lẻ : 17825 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M5.2

  Mũi khoan sắt Bosch M5.2

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-52

  Mũi khoan hợp kim 5mm Bosch, Mũi khoan sắt 5mm Bosch, Mũi khoan kim loại 5mm Bosch

  Giá bán sỉ : 16275 VND

  Giá bán lẻ : 17825 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M5

  Mũi khoan sắt Bosch M5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-5

  Mũi khoan kim loại M5 Bosch, Mũi khoan hợp kim M5 Bosch, Mũi khoan sắt M5 Bosch

  Giá bán sỉ : 13860 VND

  Giá bán lẻ : 15180 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M4.5

  Mũi khoan sắt Bosch M4.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-45

  Mũi khoan sắt 4ly Bosch, Mũi khoan kim loại 4ly Bosch, Mũi khoan hợp kim 4ly Bosch

  Giá bán sỉ : 11970 VND

  Giá bán lẻ : 13110 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M4.2

  Mũi khoan sắt Bosch M4.2

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-42

  lưỡi khoan hợp kim 4mm Bosch, lưỡi khoan sắt 4mm Bosch, lưỡi khoan kim loại 4mm Bosch

  Giá bán sỉ : 11970 VND

  Giá bán lẻ : 13110 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M4

  Mũi khoan sắt Bosch M4

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-4

  lưỡi khoan kim loại M4 Bosch, lưỡi khoan hợp kim M4 Bosch, lưỡi khoan sắt M4 Bosch

  Giá bán sỉ : 11970 VND

  Giá bán lẻ : 13110 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M3.5

  Mũi khoan sắt Bosch M3.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-35

  lưỡi khoan sắt 3ly Bosch, lưỡi khoan kim loại 3ly Bosch, lưỡi khoan hợp kim 3ly Bosch

  Giá bán sỉ : 9555 VND

  Giá bán lẻ : 10465 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M3.2

  Mũi khoan sắt Bosch M3.2

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-32

  Mũi khoan hợp kim 3mm Bosch, Mũi khoan sắt 3mm Bosch, Mũi khoan kim loại 3mm Bosch

  Giá bán sỉ : 9555 VND

  Giá bán lẻ : 10465 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M3

  Mũi khoan sắt Bosch M3

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-3

  Mũi khoan kim loại M3 Bosch, Mũi khoan hợp kim M3 Bosch, Mũi khoan sắt M3 Bosch

  Giá bán sỉ : 7980 VND

  Giá bán lẻ : 8740 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan sắt Bosch M2.5

  Mũi khoan sắt Bosch M2.5

  Mã sản phẩm MKS-Bosch-25

  Mũi khoan sắt M2 Bosch, Mũi khoan kim loại M2 Bosch, Mũi khoan hợp kim M2 Bosch

  Giá bán sỉ : 6405 VND

  Giá bán lẻ : 7015 VND

  ...xem giá bán