đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

Bosch

Thương hiệu chuyên nghành Mũi khoan bê tông Bosch đầu đuôi chuôi gài 5 khía, Mũi khoan tường Bosch 5 khía, Mũi khoan gài Chính hãng