Makita

Nhà phân phối Tốt nhất Mũi khoan đá Makita đầu đuôi chuôi lục giác,Mũi khoan lục giác Makita, Cung cấp chính hãng Mũi khoan bê tông

 • Mũi khoan lục giác Makita 16ly

  Mũi khoan lục giác Makita 16ly

  Mã sản phẩm MKLG Makita 16

  Mũi khoan đá 16mm Makita, Mũi khoan lục giác 16mm Makita, Mũi khoan bê tông 16mm Makita, Mũi khoan 16mm Makita

  Giá bán sỉ : 90300 VND

  Giá bán lẻ : 95460 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan lục giác Makita 18ly

  Mũi khoan lục giác Makita 18ly

  Mã sản phẩm MKLG Makita 18

  Mũi khoan lục giác 18mm Makita, Mũi khoan bê tông 18mm Makita, Mũi khoan đá 18mm Makita, Mũi khoan 18mm Makita

  Giá bán sỉ : 100800 VND

  Giá bán lẻ : 106560 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan lục giác Makita 20ly

  Mũi khoan lục giác Makita 20ly

  Mã sản phẩm MKLG Makita 20

  Mũi khoan bê tông 20mm Makita, Mũi khoan đá 20mm Makita, Mũi khoan lục giác 20mm Makita, Mũi khoan 20mm Makita

  Giá bán sỉ : 112350 VND

  Giá bán lẻ : 118700 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan lục giác Makita 22ly

  Mũi khoan lục giác Makita 22ly

  Mã sản phẩm MKLG Makita 22

  lưỡi khoan đá 22mm Makita, lưỡi khoan lục giác 22mm Makita, lưỡi khoan bê tông 22mm Makita, lưỡi khoan 22mm Makita

  Giá bán sỉ : 124950 VND

  Giá bán lẻ : 132090 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan lục giác Makita 26ly

  Mũi khoan lục giác Makita 26ly

  Mã sản phẩm Mũi khoan lục giác Makita 26x280

  lưỡi khoan lục giác 26mm Makita, lưỡi khoan bê tông 26mm Makita, lưỡi khoan đá 26mm Makita, lưỡi khoan 26mm Makita

  Giá bán sỉ : 138600 VND

  Giá bán lẻ : 146520 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan lục giác Makita 28ly

  Mũi khoan lục giác Makita 28ly

  Mã sản phẩm MKLG Makita 28

  lưỡi khoan bê tông 28mm Makita, lưỡi khoan đá 28mm Makita, lưỡi khoan lục giác 28mm Makita, lưỡi khoan 28mm Makita

  Giá bán sỉ : 162750 VND

  Giá bán lẻ : 172050 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan lục giác Makita 32ly

  Mũi khoan lục giác Makita 32ly

  Mã sản phẩm MKLG Makita 32

  Mũi khoan đá 32mm Makita, Mũi khoan lục giác 32mm Makita, Mũi khoan bê tông 32mm Makita, Mũi khoan 32mm Makita

  Giá bán sỉ : 253050 VND

  Giá bán lẻ : 267510 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan lục giác Makita 35ly

  Mũi khoan lục giác Makita 35ly

  Mã sản phẩm MKLV Makita 35

  Mũi khoan lục giác 35mm Makita, Mũi khoan bê tông 35mm Makita, Mũi khoan đá 35mm Makita, Mũi khoan 35mm Makita

  Giá bán sỉ : 311850 VND

  Giá bán lẻ : 329670 VND

  ...xem chi tiết