chosikimbien.com với giá đá cắt - lưỡi cắt - đĩa cắt sắt thép inox kim loại hợp kim gạch đá tường bê tông cẩm thạch ceramic granite dành cho cửa hàng

Asaki

Chuyên phân phối Chính hãng lưỡi khoan hợp kim Asaki các loại, lưỡi khoan thép Asaki các loại, Giá bán lưỡi khoan inox

 • Mũi khoan inox Asaki 1ly AK3530

  Mũi khoan inox Asaki 1ly AK3530

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-1

  lưỡi khoan hợp kim Asaki M1, lưỡi khoan thép Asaki M1, lưỡi khoan inox Asaki M1, lưỡi khoan Asaki M1

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 1.2ly AK3531

  Mũi khoan inox Asaki 1.2ly AK3531

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-12

  lưỡi khoan thép Asaki 1mm, lưỡi khoan inox Asaki 1mm, lưỡi khoan hợp kim Asaki 1mm, lưỡi khoan Asaki 1mm

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 1.5ly AK3534

  Mũi khoan inox Asaki 1.5ly AK3534

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-15

  lưỡi khoan inox Asaki 1ly, lưỡi khoan hợp kim Asaki 1ly, lưỡi khoan thép Asaki 1ly, lưỡi khoan Asaki 1ly

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 1.8ly AK3535

  Mũi khoan inox Asaki 1.8ly AK3535

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-18

  Mũi khoan hợp kim Asaki D1, Mũi khoan thép Asaki D1, Mũi khoan inox Asaki D1, Mũi khoan Asaki D1

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 2ly AK3536

  Mũi khoan inox Asaki 2ly AK3536

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-2

  Mũi khoan thép Asaki 2 ly, Mũi khoan inox Asaki 2 ly, Mũi khoan hợp kim Asaki 2 ly, Mũi khoan Asaki 2 ly

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 2.5ly AK3537

  Mũi khoan inox Asaki 2.5ly AK3537

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-25

  Mũi khoan inox Asaki 2mm, Mũi khoan hợp kim Asaki 2mm, Mũi khoan thép Asaki 2mm, Mũi khoan Asaki 2mm

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 2.8ly AK3538

  Mũi khoan inox Asaki 2.8ly AK3538

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-28

  lưỡi khoan hợp kim Asaki M2, lưỡi khoan thép Asaki M2, lưỡi khoan inox Asaki M2, lưỡi khoan Asaki M2

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 3ly AK3539

  Mũi khoan inox Asaki 3ly AK3539

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-3

  lưỡi khoan thép Asaki 3 ly, lưỡi khoan inox Asaki 3 ly, lưỡi khoan hợp kim Asaki 3 ly, lưỡi khoan Asaki 3 ly

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 3.2ly AK3540

  Mũi khoan inox Asaki 3.2ly AK3540

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-32

  lưỡi khoan inox Asaki 3mm, lưỡi khoan hợp kim Asaki 3mm, lưỡi khoan thép Asaki 3mm, lưỡi khoan Asaki 3mm

  Giá bán sỉ : 8400 VND

  Giá bán lẻ : 9200 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 3.5ly AK3541

  Mũi khoan inox Asaki 3.5ly AK3541

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-35

  Mũi khoan hợp kim Asaki M3, Mũi khoan thép Asaki M3, Mũi khoan inox Asaki M3, Mũi khoan Asaki M3

  Giá bán sỉ : 9450 VND

  Giá bán lẻ : 10350 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 3.8ly AK3542

  Mũi khoan inox Asaki 3.8ly AK3542

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-38

  Mũi khoan thép Asaki D3, Mũi khoan inox Asaki D3, Mũi khoan hợp kim Asaki D3, Mũi khoan Asaki D3

  Giá bán sỉ : 10500 VND

  Giá bán lẻ : 11500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 4ly AK3543

  Mũi khoan inox Asaki 4ly AK3543

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-4

  Mũi khoan inox Asaki 4 ly, Mũi khoan hợp kim Asaki 4 ly, Mũi khoan thép Asaki 4 ly, Mũi khoan Asaki 4 ly

  Giá bán sỉ : 10500 VND

  Giá bán lẻ : 11500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 4.2ly AK3544

  Mũi khoan inox Asaki 4.2ly AK3544

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-42

  lưỡi khoan hợp kim Asaki 4mm, lưỡi khoan thép Asaki 4mm, lưỡi khoan inox Asaki 4mm, lưỡi khoan Asaki 4mm

  Giá bán sỉ : 11550 VND

  Giá bán lẻ : 12650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 4.5ly AK3545

  Mũi khoan inox Asaki 4.5ly AK3545

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-45

  lưỡi khoan thép Asaki D4, lưỡi khoan inox Asaki D4, lưỡi khoan hợp kim Asaki D4, lưỡi khoan Asaki D4

  Giá bán sỉ : 13650 VND

  Giá bán lẻ : 14950 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 4.8ly AK3546

  Mũi khoan inox Asaki 4.8ly AK3546

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-48

  lưỡi khoan inox Asaki M4, lưỡi khoan hợp kim Asaki M4, lưỡi khoan thép Asaki M4, lưỡi khoan Asaki M4

  Giá bán sỉ : 14700 VND

  Giá bán lẻ : 16100 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 5ly AK3547

  Mũi khoan inox Asaki 5ly AK3547

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-5

  Mũi khoan hợp kim Asaki 5ly, Mũi khoan thép Asaki 5ly, Mũi khoan inox Asaki 5ly, Mũi khoan Asaki 5ly

  Giá bán sỉ : 14700 VND

  Giá bán lẻ : 16100 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 5.2ly AK3548

  Mũi khoan inox Asaki 5.2ly AK3548

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-52

  Mũi khoan thép Asaki 5mm, Mũi khoan inox Asaki 5mm, Mũi khoan hợp kim Asaki 5mm, Mũi khoan Asaki 5mm

  Giá bán sỉ : 15750 VND

  Giá bán lẻ : 17250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 5.5ly AK3549

  Mũi khoan inox Asaki 5.5ly AK3549

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-55

  Mũi khoan inox Asaki M5, Mũi khoan hợp kim Asaki M5, Mũi khoan thép Asaki M5, Mũi khoan Asaki M5

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 18400 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 6ly AK3551

  Mũi khoan inox Asaki 6ly AK3551

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-6

  lưỡi khoan hợp kim Asaki 6ly, lưỡi khoan thép Asaki 6ly, lưỡi khoan inox Asaki 6ly, lưỡi khoan Asaki 6ly

  Giá bán sỉ : 19950 VND

  Giá bán lẻ : 21850 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 6.2ly AK3552

  Mũi khoan inox Asaki 6.2ly AK3552

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-62

  lưỡi khoan thép Asaki 6mm, lưỡi khoan inox Asaki 6mm, lưỡi khoan hợp kim Asaki 6mm, lưỡi khoan Asaki 6mm

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 6.5ly AK3553

  Mũi khoan inox Asaki 6.5ly AK3553

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-65

  lưỡi khoan inox Asaki M6, lưỡi khoan hợp kim Asaki M6, lưỡi khoan thép Asaki M6, lưỡi khoan Asaki M6

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 6.8ly AK3554

  Mũi khoan inox Asaki 6.8ly AK3554

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-68

  Mũi khoan hợp kim Asaki AK3554 6.8 ly, Mũi khoan thép Asaki AK3554 6.8 ly, Mũi khoan inox Asaki AK3554 6.8 ly, Mũi khoan Asaki AK3554 6.8 ly

  Giá bán sỉ : 27300 VND

  Giá bán lẻ : 29900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 7ly AK3555

  Mũi khoan inox Asaki 7ly AK3555

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-7

  Mũi khoan thép Asaki M7, Mũi khoan inox Asaki M7, Mũi khoan hợp kim Asaki M7, Mũi khoan Asaki M7

  Giá bán sỉ : 27300 VND

  Giá bán lẻ : 29900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 7.2ly AK3556

  Mũi khoan inox Asaki 7.2ly AK3556

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-72

  Mũi khoan inox Asaki 7mm, Mũi khoan hợp kim Asaki 7mm, Mũi khoan thép Asaki 7mm, Mũi khoan Asaki 7mm

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 7.5ly AK3557

  Mũi khoan inox Asaki 7.5ly AK3557

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-75

  lưỡi khoan hợp kim Asaki 7ly, lưỡi khoan thép Asaki 7ly, lưỡi khoan inox Asaki 7ly, lưỡi khoan Asaki 7ly

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 8ly AK3558

  Mũi khoan inox Asaki 8ly AK3558

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-8

  lưỡi khoan thép Asaki 8ly, lưỡi khoan inox Asaki 8ly, lưỡi khoan hợp kim Asaki 8ly, lưỡi khoan Asaki 8ly

  Giá bán sỉ : 39900 VND

  Giá bán lẻ : 43700 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 8.2ly AK3559

  Mũi khoan inox Asaki 8.2ly AK3559

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-82

  lưỡi khoan inox Asaki M8, lưỡi khoan hợp kim Asaki M8, lưỡi khoan thép Asaki M8, lưỡi khoan Asaki M8

  Giá bán sỉ : 46200 VND

  Giá bán lẻ : 50600 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 8.5ly AK3560

  Mũi khoan inox Asaki 8.5ly AK3560

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-85

  Mũi khoan hợp kim Asaki 8mm, Mũi khoan thép Asaki 8mm, Mũi khoan inox Asaki 8mm, Mũi khoan Asaki 8mm

  Giá bán sỉ : 48300 VND

  Giá bán lẻ : 52900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 9ly AK3561

  Mũi khoan inox Asaki 9ly AK3561

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-9

  Mũi khoan thép Asaki 9ly, Mũi khoan inox Asaki 9ly, Mũi khoan hợp kim Asaki 9ly, Mũi khoan Asaki 9ly

  Giá bán sỉ : 50400 VND

  Giá bán lẻ : 55200 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 9.5ly AK3562

  Mũi khoan inox Asaki 9.5ly AK3562

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-95

  Mũi khoan inox Asaki 9mm, Mũi khoan hợp kim Asaki 9mm, Mũi khoan thép Asaki 9mm, Mũi khoan Asaki 9mm

  Giá bán sỉ : 57750 VND

  Giá bán lẻ : 63250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 10ly AK3563

  Mũi khoan inox Asaki 10ly AK3563

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-10

  lưỡi khoan hợp kim Asaki 10ly, lưỡi khoan thép Asaki 10ly, lưỡi khoan inox Asaki 10ly, lưỡi khoan Asaki 10ly

  Giá bán sỉ : 64050 VND

  Giá bán lẻ : 70150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 10.5ly AK3564

  Mũi khoan inox Asaki 10.5ly AK3564

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-105

  lưỡi khoan thép Asaki M10, lưỡi khoan inox Asaki M10, lưỡi khoan hợp kim Asaki M10, lưỡi khoan Asaki M10

  Giá bán sỉ : 68250 VND

  Giá bán lẻ : 74750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 11ly AK3565

  Mũi khoan inox Asaki 11ly AK3565

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-110

  lưỡi khoan inox Asaki 11ly, lưỡi khoan hợp kim Asaki 11ly, lưỡi khoan thép Asaki 11ly, lưỡi khoan Asaki 11ly

  Giá bán sỉ : 77700 VND

  Giá bán lẻ : 85100 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 11.5ly AK3566

  Mũi khoan inox Asaki 11.5ly AK3566

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-115

  Mũi khoan hợp kim Asaki M11, Mũi khoan thép Asaki M11, Mũi khoan inox Asaki M11, Mũi khoan Asaki M11

  Giá bán sỉ : 87150 VND

  Giá bán lẻ : 95450 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 12ly AK3566

  Mũi khoan inox Asaki 12ly AK3566

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-120

  Mũi khoan thép Asaki 12ly, Mũi khoan inox Asaki 12ly, Mũi khoan hợp kim Asaki 12ly, Mũi khoan Asaki 12ly

  Giá bán sỉ : 91350 VND

  Giá bán lẻ : 100050 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 12.5ly AK3568

  Mũi khoan inox Asaki 12.5ly AK3568

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-125

  Mũi khoan inox Asaki M12, Mũi khoan hợp kim Asaki M12, Mũi khoan thép Asaki M12, Mũi khoan Asaki M12

  Giá bán sỉ : 100800 VND

  Giá bán lẻ : 110400 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 13ly AK3569

  Mũi khoan inox Asaki 13ly AK3569

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-130

  lưỡi khoan hợp kim Asaki 13ly, lưỡi khoan thép Asaki 13ly, lưỡi khoan inox Asaki 13ly, lưỡi khoan Asaki 13ly

  Giá bán sỉ : 107100 VND

  Giá bán lẻ : 117300 VND

  ...xem giá bán