chosikimbien.com với giá đá cắt - lưỡi cắt - đĩa cắt sắt thép inox kim loại hợp kim gạch đá tường bê tông cẩm thạch ceramic granite dành cho cửa hàng

Pháp FR135 vàng

Chuyên cung cấp Rẻ nhất Mũi khoan hợp kim Pháp FR 135 Vàng, mũi khoan thép Pháp FR 135 Vàng, Mũi khoan inox Cao cấp

 • Mũi khoan inox pháp FR135 1ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 1ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-1

  Mũi khoan hợp kim 1 ly Pháp vàng, mũi khoan thép 1 ly Pháp vàng, Mũi khoan inox 1 ly Pháp vàng, mũi khoan 1 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 2310 VND

  Giá bán lẻ : 2530 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 1.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 1.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-15

  mũi khoan thép 1mm Pháp vàng, Mũi khoan inox 1mm Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 1mm Pháp vàng, mũi khoan 1mm Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 2310 VND

  Giá bán lẻ : 2530 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 2ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 2ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-2

  Mũi khoan inox 2 ly Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 2 ly Pháp vàng, mũi khoan thép 2 ly Pháp vàng, mũi khoan 2 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 2310 VND

  Giá bán lẻ : 2530 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 2.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 2.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-25

  lưỡi khoan hợp kim 2mm Pháp Vàng, lưỡi khoan thép 2mm Pháp Vàng, lưỡi khoan inox 2mm Pháp Vàng, lưỡi khoan 2mm Pháp Vàng

  Giá bán sỉ : 2625 VND

  Giá bán lẻ : 2875 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 3ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 3ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-3

  lưỡi khoan thép 3 ly Pháp Vàng, lưỡi khoan inox 3 ly Pháp Vàng, lưỡi khoan hợp kim 3 ly Pháp Vàng, lưỡi khoan 3 ly Pháp Vàng

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 3.2ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 3.2ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-32

  lưỡi khoan inox 3mm Pháp Vàng, lưỡi khoan hợp kim 3mm Pháp Vàng, lưỡi khoan thép 3mm Pháp Vàng, lưỡi khoan 3mm Pháp Vàng

  Giá bán sỉ : 4410 VND

  Giá bán lẻ : 4830 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 3.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 3.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-35

  Mũi khoan hợp kim M3 Pháp vàng, Mũi khoan thép M3 Pháp vàng, Mũi khoan inox M3 Pháp vàng, Mũi khoan M3 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 4935 VND

  Giá bán lẻ : 5405 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 4ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 4ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-4

  Mũi khoan thép 4 ly Pháp vàng, Mũi khoan inox 4 ly Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 4 ly Pháp vàng, Mũi khoan 4 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 6195 VND

  Giá bán lẻ : 6785 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 4.2ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 4.2ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-42

  Mũi khoan inox 4mm Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 4mm Pháp vàng, Mũi khoan thép 4mm Pháp vàng, Mũi khoan 4mm Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 7560 VND

  Giá bán lẻ : 8280 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 4.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 4.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-45

  lưỡi khoan hợp kim M4 Pháp vàng, lưỡi khoan thép M4 Pháp vàng, lưỡi khoan inox M4 Pháp vàng, lưỡi khoan M4 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 7560 VND

  Giá bán lẻ : 8280 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-5

  lưỡi khoan thép 5 ly Pháp vàng, lưỡi khoan inox 5 ly Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim 5 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 5 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 8715 VND

  Giá bán lẻ : 9545 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 5.2ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 5.2ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-52

  lưỡi khoan inox M5 Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim M5 Pháp vàng, lưỡi khoan thép M5 Pháp vàng, lưỡi khoan M5 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 10290 VND

  Giá bán lẻ : 11270 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 5.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 5.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-55

  Mũi khoan hợp kim 5mm Pháp vàng, Mũi khoan thép 5mm Pháp vàng, Mũi khoan inox 5mm Pháp vàng, Mũi khoan 5mm Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 10290 VND

  Giá bán lẻ : 11270 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 6ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 6ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-6

  Mũi khoan thép 6 ly Pháp vàng, Mũi khoan inox 6 ly Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 6 ly Pháp vàng, Mũi khoan 6 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 10605 VND

  Giá bán lẻ : 11615 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 6.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 6.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-65

  Mũi khoan inox M6 Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim M6 Pháp vàng, Mũi khoan thép M6 Pháp vàng, Mũi khoan M6 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 13230 VND

  Giá bán lẻ : 14490 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 7ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 7ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-7

  lưỡi khoan hợp kim 7 ly Pháp vàng, lưỡi khoan thép 7 ly Pháp vàng, lưỡi khoan inox 7 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 7 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 18165 VND

  Giá bán lẻ : 19895 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 7.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 7.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-75

  lưỡi khoan thép M7 Pháp vàng, lưỡi khoan inox M7 Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim M7 Pháp vàng, lưỡi khoan M7 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 18165 VND

  Giá bán lẻ : 19895 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 8ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 8ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-8

  lưỡi khoan inox 8 ly Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim 8 ly Pháp vàng, lưỡi khoan thép 8 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 8 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 24255 VND

  Giá bán lẻ : 26565 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 8.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 8.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-85

  Mũi khoan hợp kim M8 Pháp vàng, Mũi khoan thép M8 Pháp vàng, Mũi khoan inox M8 Pháp vàng, Mũi khoan M8 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 24255 VND

  Giá bán lẻ : 26565 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 9ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 9ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-9

  Mũi khoan thép 9 ly Pháp vàng, Mũi khoan inox 9 ly Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 9 ly Pháp vàng, Mũi khoan 9 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 28665 VND

  Giá bán lẻ : 31395 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 9.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 9.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-95

  Mũi khoan inox M9 Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim M9 Pháp vàng, Mũi khoan thép M9 Pháp vàng, Mũi khoan M9 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 28665 VND

  Giá bán lẻ : 31395 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 10ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 10ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-10

  lưỡi khoan hợp kim 10 ly Pháp vàng, lưỡi khoan thép 10 ly Pháp vàng, lưỡi khoan inox 10 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 10 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 39690 VND

  Giá bán lẻ : 43470 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 10.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 10.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-105

  lưỡi khoan thép M10 Pháp vàng, lưỡi khoan inox M10 Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim M10 Pháp vàng, lưỡi khoan M10 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 40950 VND

  Giá bán lẻ : 44850 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 11ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 11ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-110

  lưỡi khoan inox 11 ly Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim 11 ly Pháp vàng, lưỡi khoan thép 11 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 11 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 41895 VND

  Giá bán lẻ : 45885 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 11.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 11.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-115

  Mũi khoan hợp kim M11 Pháp vàng, Mũi khoan thép M11 Pháp vàng, Mũi khoan inox M11 Pháp vàng, Mũi khoan M11 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 46725 VND

  Giá bán lẻ : 51175 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 12ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 12ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-120

  Mũi khoan thép 12 ly Pháp vàng, Mũi khoan inox 12 ly Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 12 ly Pháp vàng, Mũi khoan 12 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 59535 VND

  Giá bán lẻ : 65205 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 12.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 12.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-125

  Mũi khoan inox M12 Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim M12 Pháp vàng, Mũi khoan thép M12 Pháp vàng, Mũi khoan M12 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 62265 VND

  Giá bán lẻ : 68195 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 13ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 13ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-130

  lưỡi khoan hợp kim 13 ly Pháp vàng, lưỡi khoan thép 13 ly Pháp vàng, lưỡi khoan inox 13 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 13 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 63525 VND

  Giá bán lẻ : 69575 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 13.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 13.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-135

  lưỡi khoan thép M13 Pháp vàng, lưỡi khoan inox M13 Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim M13 Pháp vàng, lưỡi khoan M13 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 76860 VND

  Giá bán lẻ : 84180 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 14ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 14ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-140

  lưỡi khoan inox 14 ly Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim 14 ly Pháp vàng, lưỡi khoan thép 14 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 14 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 87885 VND

  Giá bán lẻ : 96255 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 14.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 14.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-145

  Mũi khoan hợp kim M14 Pháp vàng, Mũi khoan thép M14 Pháp vàng, Mũi khoan inox M14 Pháp vàng, Mũi khoan M14 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 93240 VND

  Giá bán lẻ : 102120 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 15ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 15ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-150

  Mũi khoan thép 15 ly Pháp vàng, Mũi khoan inox 15 ly Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 15 ly Pháp vàng, Mũi khoan 15 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 103635 VND

  Giá bán lẻ : 113505 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 15.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 15.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-155

  Mũi khoan inox M15 Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim M15 Pháp vàng, Mũi khoan thép M15 Pháp vàng, Mũi khoan M15 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 109200 VND

  Giá bán lẻ : 119600 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 16ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 16ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-160

  lưỡi khoan hợp kim 16 ly Pháp vàng, lưỡi khoan thép 16 ly Pháp vàng, lưỡi khoan inox 16 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 16 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 115500 VND

  Giá bán lẻ : 126500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 16.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 16.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-165

  lưỡi khoan thép M16 Pháp vàng, lưỡi khoan inox M16 Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim M16 Pháp vàng, lưỡi khoan M16 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 120750 VND

  Giá bán lẻ : 132250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 17ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 17ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-170

  lưỡi khoan inox 17 ly Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim 17 ly Pháp vàng, lưỡi khoan thép 17 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 17 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 126000 VND

  Giá bán lẻ : 138000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 17.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 17.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-175

  Mũi khoan hợp kim M17 Pháp vàng, Mũi khoan thép M17 Pháp vàng, Mũi khoan inox M17 Pháp vàng, Mũi khoan M17 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 131250 VND

  Giá bán lẻ : 143750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 18ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 18ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-180

  Mũi khoan thép 18 ly Pháp vàng, Mũi khoan inox 18 ly Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 18 ly Pháp vàng, Mũi khoan 18 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 142800 VND

  Giá bán lẻ : 156400 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 18.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 18.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-185

  Mũi khoan inox M18 Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim M18 Pháp vàng, Mũi khoan thép M18 Pháp vàng, Mũi khoan M18 Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 153300 VND

  Giá bán lẻ : 167900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 19ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 19ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-190

  lưỡi khoan hợp kim 19 ly Pháp vàng, lưỡi khoan thép 19 ly Pháp vàng, lưỡi khoan inox 19 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 19 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 164850 VND

  Giá bán lẻ : 180550 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 19.5ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 19.5ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-195

  lưỡi khoan thép M19 Phá vàng, lưỡi khoan inox M19 Phá vàng, lưỡi khoan hợp kim M19 Phá vàng, lưỡi khoan M19 Phá vàng

  Giá bán sỉ : 170100 VND

  Giá bán lẻ : 186300 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox pháp FR135 20ly vàng

  Mũi khoan inox pháp FR135 20ly vàng

  Mã sản phẩm Inox-Vang-200

  lưỡi khoan inox 20 ly Pháp vàng, lưỡi khoan hợp kim 20 ly Pháp vàng, lưỡi khoan thép 20 ly Pháp vàng, lưỡi khoan 20 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 174300 VND

  Giá bán lẻ : 190900 VND

  ...xem giá bán