chosikimbien.com với giá đá cắt - lưỡi cắt - đĩa cắt sắt thép inox kim loại hợp kim gạch đá tường bê tông cẩm thạch ceramic granite dành cho cửa hàng

Cooper

Chuyên sản xuất chuyên nghành lưỡi khoan thép Cooper các loại, lưỡi khoan inox Cooper các loại, Bán sỉ lưỡi khoan hợp kim

 • Mũi khoan inox Cooper M1.5 HCM015

  Mũi khoan inox Cooper M1.5 HCM015

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-15

  lưỡi khoan thép Cooper M1, lưỡi khoan inox Cooper M1, lưỡi khoan hợp kim Cooper M1, lưỡi khoan Cooper M1

  Giá bán sỉ : 36750 VND

  Giá bán lẻ : 40250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M2 HCM025

  Mũi khoan inox Cooper M2 HCM025

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-2

  lưỡi khoan inox Cooper M2, lưỡi khoan hợp kim Cooper M2, lưỡi khoan thép Cooper M2, lưỡi khoan Cooper M2

  Giá bán sỉ : 42000 VND

  Giá bán lẻ : 46000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M2.5 HCM025

  Mũi khoan inox Cooper M2.5 HCM025

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-25

  lưỡi khoan hợp kim Cooper 2ly, lưỡi khoan thép Cooper 2ly, lưỡi khoan inox Cooper 2ly, lưỡi khoan Cooper 2ly

  Giá bán sỉ : 47250 VND

  Giá bán lẻ : 51750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M3 HCM030

  Mũi khoan inox Cooper M3 HCM030

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-3

  Mũi khoan thép Cooper M3, Mũi khoan inox Cooper M3, Mũi khoan hợp kim Cooper M3, Mũi khoan Cooper M3

  Giá bán sỉ : 54600 VND

  Giá bán lẻ : 59800 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M3.2 HCM032

  Mũi khoan inox Cooper M3.2 HCM032

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-32

  Mũi khoan inox Cooper 3mm, Mũi khoan hợp kim Cooper 3mm, Mũi khoan thép Cooper 3mm, Mũi khoan Cooper 3mm

  Giá bán sỉ : 64050 VND

  Giá bán lẻ : 70150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M3.5 HCM035

  Mũi khoan inox Cooper M3.5 HCM035

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-35

  Mũi khoan hợp kim Cooper 3ly, Mũi khoan thép Cooper 3ly, Mũi khoan inox Cooper 3ly, Mũi khoan Cooper 3ly

  Giá bán sỉ : 71400 VND

  Giá bán lẻ : 78200 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M4.2 HCM042

  Mũi khoan inox Cooper M4.2 HCM042

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-42

  lưỡi khoan inox Cooper 4ly, lưỡi khoan hợp kim Cooper 4ly, lưỡi khoan thép Cooper 4ly, lưỡi khoan Cooper 4ly

  Giá bán sỉ : 112350 VND

  Giá bán lẻ : 123050 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper 4mm HCM040

  Mũi khoan inox Cooper 4mm HCM040

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-4

  lưỡi khoan thép Cooper M4, lưỡi khoan inox Cooper M4, lưỡi khoan hợp kim Cooper M4, lưỡi khoan Cooper M4

  Giá bán sỉ : 95550 VND

  Giá bán lẻ : 104650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M4.5 HCM045

  Mũi khoan inox Cooper M4.5 HCM045

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-45

  lưỡi khoan hợp kim Cooper 4mm, lưỡi khoan thép Cooper 4mm, lưỡi khoan inox Cooper 4mm, lưỡi khoan Cooper 4mm

  Giá bán sỉ : 115500 VND

  Giá bán lẻ : 126500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M5 HCM050

  Mũi khoan inox Cooper M5 HCM050

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-5

  Mũi khoan thép Cooper M5, Mũi khoan inox Cooper M5, Mũi khoan hợp kim Cooper M5, Mũi khoan Cooper M5

  Giá bán sỉ : 126000 VND

  Giá bán lẻ : 138000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M5.5 HCM055

  Mũi khoan inox Cooper M5.5 HCM055

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-55

  Mũi khoan inox Cooper 5ly, Mũi khoan hợp kim Cooper 5ly, Mũi khoan thép Cooper 5ly, Mũi khoan Cooper 5ly

  Giá bán sỉ : 172200 VND

  Giá bán lẻ : 188600 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M6 HCM060

  Mũi khoan inox Cooper M6 HCM060

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-6

  Mũi khoan hợp kim Cooper M6, Mũi khoan thép Cooper M6, Mũi khoan inox Cooper M6, Mũi khoan Cooper M6

  Giá bán sỉ : 187950 VND

  Giá bán lẻ : 205850 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M6.5 HCM065

  Mũi khoan inox Cooper M6.5 HCM065

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-65

  lưỡi khoan thép Cooper 6ly, lưỡi khoan inox Cooper 6ly, lưỡi khoan hợp kim Cooper 6ly, lưỡi khoan Cooper 6ly

  Giá bán sỉ : 229950 VND

  Giá bán lẻ : 251850 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M7 HCM070

  Mũi khoan inox Cooper M7 HCM070

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-7

  lưỡi khoan inox Cooper M7, lưỡi khoan hợp kim Cooper M7, lưỡi khoan thép Cooper M7, lưỡi khoan Cooper M7

  Giá bán sỉ : 263500 VND

  Giá bán lẻ : 288650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M8 HCM080

  Mũi khoan inox Cooper M8 HCM080

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-8

  lưỡi khoan hợp kim Cooper M8, lưỡi khoan thép Cooper M8, lưỡi khoan inox Cooper M8, lưỡi khoan Cooper M8

  Giá bán sỉ : 378000 VND

  Giá bán lẻ : 414000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M9 HCM090

  Mũi khoan inox Cooper M9 HCM090

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-9

  Mũi khoan thép Cooper M9, Mũi khoan inox Cooper M9, Mũi khoan hợp kim Cooper M9, Mũi khoan Cooper M9

  Giá bán sỉ : 231000 VND

  Giá bán lẻ : 253000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M10 HCM100

  Mũi khoan inox Cooper M10 HCM100

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-10

  Mũi khoan inox Cooper M10, Mũi khoan hợp kim Cooper M10, Mũi khoan thép Cooper M10, Mũi khoan Cooper M10

  Giá bán sỉ : 309750 VND

  Giá bán lẻ : 339250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M12 HCM120

  Mũi khoan inox Cooper M12 HCM120

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-120

  Mũi khoan hợp kim Cooper M12, Mũi khoan thép Cooper M12, Mũi khoan inox Cooper M12, Mũi khoan Cooper M12

  Giá bán sỉ : 483500 VND

  Giá bán lẻ : 540500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M13 HCM130

  Mũi khoan inox Cooper M13 HCM130

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-130

  lưỡi khoan thép Cooper M13, lưỡi khoan inox Cooper M13, lưỡi khoan hợp kim Cooper M13, lưỡi khoan Cooper M13

  Giá bán sỉ : 577500 VND

  Giá bán lẻ : 623500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M14 HCM140

  Mũi khoan inox Cooper M14 HCM140

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-140

  lưỡi khoan inox Cooper M14, lưỡi khoan hợp kim Cooper M14, lưỡi khoan thép Cooper M14, lưỡi khoan Cooper M14

  Giá bán sỉ : 152250 VND

  Giá bán lẻ : 166750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M16 HCM160

  Mũi khoan inox Cooper M16 HCM160

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-160

  lưỡi khoan hợp kim Cooper M16, lưỡi khoan thép Cooper M16, lưỡi khoan inox Cooper M16, lưỡi khoan Cooper M16

  Giá bán sỉ : 204750 VND

  Giá bán lẻ : 224250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M18 HCM180

  Mũi khoan inox Cooper M18 HCM180

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-180

  Mũi khoan thép Cooper M18, Mũi khoan inox Cooper M18, Mũi khoan hợp kim Cooper M18, Mũi khoan Cooper M18

  Giá bán sỉ : 267750 VND

  Giá bán lẻ : 293250 VND

  ...xem giá bán