Cooper

Chuyên sản xuất chuyên nghành lưỡi khoan thép Cooper các loại, lưỡi khoan inox Cooper các loại, Bán sỉ lưỡi khoan hợp kim

 • lưỡi khoan Inox M1.5

  lưỡi khoan Inox M1.5

  Mã sản phẩm MKI Cooper 1.5ly

  lưỡi khoan thép Cooper M1, lưỡi khoan inox Cooper M1, lưỡi khoan hợp kim Cooper M1, lưỡi khoan Cooper M1

  Giá bán sỉ : 36750 VND

  Giá bán lẻ : 40250 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M2

  lưỡi khoan Inox M2

  Mã sản phẩm MKI Cooper 2ly

  lưỡi khoan inox Cooper M2, lưỡi khoan hợp kim Cooper M2, lưỡi khoan thép Cooper M2, lưỡi khoan Cooper M2

  Giá bán sỉ : 42000 VND

  Giá bán lẻ : 46000 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M2.5

  lưỡi khoan Inox M2.5

  Mã sản phẩm MKI Cooper 2.5ly

  lưỡi khoan hợp kim Cooper 2ly, lưỡi khoan thép Cooper 2ly, lưỡi khoan inox Cooper 2ly, lưỡi khoan Cooper 2ly

  Giá bán sỉ : 47250 VND

  Giá bán lẻ : 51750 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M3

  lưỡi khoan Inox M3

  Mã sản phẩm MKI Cooper 3ly

  Mũi khoan thép Cooper M3, Mũi khoan inox Cooper M3, Mũi khoan hợp kim Cooper M3, Mũi khoan Cooper M3

  Giá bán sỉ : 54600 VND

  Giá bán lẻ : 59800 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M3.2

  lưỡi khoan Inox M3.2

  Mã sản phẩm MKI Cooper 3.2ly

  Mũi khoan inox Cooper 3mm, Mũi khoan hợp kim Cooper 3mm, Mũi khoan thép Cooper 3mm, Mũi khoan Cooper 3mm

  Giá bán sỉ : 64050 VND

  Giá bán lẻ : 70150 VND

  ...xem chi tiết

 • Lưỡi khoan Inox M3.5

  Lưỡi khoan Inox M3.5

  Mã sản phẩm MKI Cooper 3.5ly

  Mũi khoan hợp kim Cooper 3ly, Mũi khoan thép Cooper 3ly, Mũi khoan inox Cooper 3ly, Mũi khoan Cooper 3ly

  Giá bán sỉ : 71400 VND

  Giá bán lẻ : 78200 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M4

  lưỡi khoan Inox M4

  Mã sản phẩm MKI Cooper 4ly

  lưỡi khoan thép Cooper M4, lưỡi khoan inox Cooper M4, lưỡi khoan hợp kim Cooper M4, lưỡi khoan Cooper M4

  Giá bán sỉ : 95550 VND

  Giá bán lẻ : 104650 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M4.2

  lưỡi khoan Inox M4.2

  Mã sản phẩm MKI Cooper 4.2ly

  lưỡi khoan inox Cooper 4ly, lưỡi khoan hợp kim Cooper 4ly, lưỡi khoan thép Cooper 4ly, lưỡi khoan Cooper 4ly

  Giá bán sỉ : 112350 VND

  Giá bán lẻ : 123050 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M4.5

  lưỡi khoan Inox M4.5

  Mã sản phẩm MKI Cooper 4.5ly

  lưỡi khoan hợp kim Cooper 4mm, lưỡi khoan thép Cooper 4mm, lưỡi khoan inox Cooper 4mm, lưỡi khoan Cooper 4mm

  Giá bán sỉ : 115500 VND

  Giá bán lẻ : 126500 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M5

  lưỡi khoan Inox M5

  Mã sản phẩm MKI Cooper 5ly

  Mũi khoan thép Cooper M5, Mũi khoan inox Cooper M5, Mũi khoan hợp kim Cooper M5, Mũi khoan Cooper M5

  Giá bán sỉ : 126000 VND

  Giá bán lẻ : 138000 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M5.5

  lưỡi khoan Inox M5.5

  Mã sản phẩm MKI Cooper 5.5ly

  Mũi khoan inox Cooper 5ly, Mũi khoan hợp kim Cooper 5ly, Mũi khoan thép Cooper 5ly, Mũi khoan Cooper 5ly

  Giá bán sỉ : 172200 VND

  Giá bán lẻ : 188600 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M6

  lưỡi khoan Inox M6

  Mã sản phẩm MKI Cooper 6ly

  Mũi khoan hợp kim Cooper M6, Mũi khoan thép Cooper M6, Mũi khoan inox Cooper M6, Mũi khoan Cooper M6

  Giá bán sỉ : 187950 VND

  Giá bán lẻ : 205850 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M6.5

  lưỡi khoan Inox M6.5

  Mã sản phẩm MKI Cooper 6.5mm

  lưỡi khoan thép Cooper 6ly, lưỡi khoan inox Cooper 6ly, lưỡi khoan hợp kim Cooper 6ly, lưỡi khoan Cooper 6ly

  Giá bán sỉ : 229950 VND

  Giá bán lẻ : 251850 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M7

  lưỡi khoan Inox M7

  Mã sản phẩm MKI Cooper 7mm

  lưỡi khoan inox Cooper M7, lưỡi khoan hợp kim Cooper M7, lưỡi khoan thép Cooper M7, lưỡi khoan Cooper M7

  Giá bán sỉ : 263500 VND

  Giá bán lẻ : 288650 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M8

  lưỡi khoan Inox M8

  Mã sản phẩm MKI Cooper 8mm

  lưỡi khoan hợp kim Cooper M8, lưỡi khoan thép Cooper M8, lưỡi khoan inox Cooper M8, lưỡi khoan Cooper M8

  Giá bán sỉ : 378000 VND

  Giá bán lẻ : 414000 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M9

  lưỡi khoan Inox M9

  Mã sản phẩm MKI Cooper 9mm

  Mũi khoan thép Cooper M9, Mũi khoan inox Cooper M9, Mũi khoan hợp kim Cooper M9, Mũi khoan Cooper M9

  Giá bán sỉ : 231000 VND

  Giá bán lẻ : 253000 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M10

  lưỡi khoan Inox M10

  Mã sản phẩm MKI Cooper 10mm

  Mũi khoan inox Cooper M10, Mũi khoan hợp kim Cooper M10, Mũi khoan thép Cooper M10, Mũi khoan Cooper M10

  Giá bán sỉ : 309750 VND

  Giá bán lẻ : 339250 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M12

  lưỡi khoan Inox M12

  Mã sản phẩm MKI Cooper 12mm

  Mũi khoan hợp kim Cooper M12, Mũi khoan thép Cooper M12, Mũi khoan inox Cooper M12, Mũi khoan Cooper M12

  Giá bán sỉ : 483500 VND

  Giá bán lẻ : 540500 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M13

  lưỡi khoan Inox M13

  Mã sản phẩm MKI Cooper 13mm

  lưỡi khoan thép Cooper M13, lưỡi khoan inox Cooper M13, lưỡi khoan hợp kim Cooper M13, lưỡi khoan Cooper M13

  Giá bán sỉ : 577500 VND

  Giá bán lẻ : 623500 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M14

  lưỡi khoan Inox M14

  Mã sản phẩm MKI Cooper 14mm

  lưỡi khoan inox Cooper M14, lưỡi khoan hợp kim Cooper M14, lưỡi khoan thép Cooper M14, lưỡi khoan Cooper M14

  Giá bán sỉ : 152250 VND

  Giá bán lẻ : 166750 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M16

  lưỡi khoan Inox M16

  Mã sản phẩm MKI Cooper 16mm

  lưỡi khoan hợp kim Cooper M16, lưỡi khoan thép Cooper M16, lưỡi khoan inox Cooper M16, lưỡi khoan Cooper M16

  Giá bán sỉ : 204750 VND

  Giá bán lẻ : 224250 VND

  ...xem chi tiết

 • lưỡi khoan Inox M18

  lưỡi khoan Inox M18

  Mã sản phẩm MKI Cooper 18mm

  Mũi khoan thép Cooper M18, Mũi khoan inox Cooper M18, Mũi khoan hợp kim Cooper M18, Mũi khoan Cooper M18

  Giá bán sỉ : 267750 VND

  Giá bán lẻ : 293250 VND

  ...xem chi tiết