chosikimbien.com với giá đá cắt - lưỡi cắt - đĩa cắt sắt thép inox kim loại hợp kim gạch đá tường bê tông cẩm thạch ceramic granite dành cho cửa hàng

Mũi khoan inox

Giá bán phân phối Mũi khoan inox các loại, Mũi khoan hợp kim các loại, Nhà kinh doanh chuyên nghành mũi khoan thép

 • Mũi khoan inox Cooper M1.5 HCM015

  Mũi khoan inox Cooper M1.5 HCM015

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-15

  lưỡi khoan thép Cooper M1, lưỡi khoan inox Cooper M1, lưỡi khoan hợp kim Cooper M1, lưỡi khoan Cooper M1

  Giá bán sỉ : 36750 VND

  Giá bán lẻ : 40250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M2 HCM025

  Mũi khoan inox Cooper M2 HCM025

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-2

  lưỡi khoan inox Cooper M2, lưỡi khoan hợp kim Cooper M2, lưỡi khoan thép Cooper M2, lưỡi khoan Cooper M2

  Giá bán sỉ : 42000 VND

  Giá bán lẻ : 46000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M2.5 HCM025

  Mũi khoan inox Cooper M2.5 HCM025

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-25

  lưỡi khoan hợp kim Cooper 2ly, lưỡi khoan thép Cooper 2ly, lưỡi khoan inox Cooper 2ly, lưỡi khoan Cooper 2ly

  Giá bán sỉ : 47250 VND

  Giá bán lẻ : 51750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M3 HCM030

  Mũi khoan inox Cooper M3 HCM030

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-3

  Mũi khoan thép Cooper M3, Mũi khoan inox Cooper M3, Mũi khoan hợp kim Cooper M3, Mũi khoan Cooper M3

  Giá bán sỉ : 54600 VND

  Giá bán lẻ : 59800 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M3.2 HCM032

  Mũi khoan inox Cooper M3.2 HCM032

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-32

  Mũi khoan inox Cooper 3mm, Mũi khoan hợp kim Cooper 3mm, Mũi khoan thép Cooper 3mm, Mũi khoan Cooper 3mm

  Giá bán sỉ : 64050 VND

  Giá bán lẻ : 70150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M3.5 HCM035

  Mũi khoan inox Cooper M3.5 HCM035

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-35

  Mũi khoan hợp kim Cooper 3ly, Mũi khoan thép Cooper 3ly, Mũi khoan inox Cooper 3ly, Mũi khoan Cooper 3ly

  Giá bán sỉ : 71400 VND

  Giá bán lẻ : 78200 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M4.2 HCM042

  Mũi khoan inox Cooper M4.2 HCM042

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-42

  lưỡi khoan inox Cooper 4ly, lưỡi khoan hợp kim Cooper 4ly, lưỡi khoan thép Cooper 4ly, lưỡi khoan Cooper 4ly

  Giá bán sỉ : 112350 VND

  Giá bán lẻ : 123050 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper 4mm HCM040

  Mũi khoan inox Cooper 4mm HCM040

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-4

  lưỡi khoan thép Cooper M4, lưỡi khoan inox Cooper M4, lưỡi khoan hợp kim Cooper M4, lưỡi khoan Cooper M4

  Giá bán sỉ : 95550 VND

  Giá bán lẻ : 104650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M4.5 HCM045

  Mũi khoan inox Cooper M4.5 HCM045

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-45

  lưỡi khoan hợp kim Cooper 4mm, lưỡi khoan thép Cooper 4mm, lưỡi khoan inox Cooper 4mm, lưỡi khoan Cooper 4mm

  Giá bán sỉ : 115500 VND

  Giá bán lẻ : 126500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M5 HCM050

  Mũi khoan inox Cooper M5 HCM050

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-5

  Mũi khoan thép Cooper M5, Mũi khoan inox Cooper M5, Mũi khoan hợp kim Cooper M5, Mũi khoan Cooper M5

  Giá bán sỉ : 126000 VND

  Giá bán lẻ : 138000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M5.5 HCM055

  Mũi khoan inox Cooper M5.5 HCM055

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-55

  Mũi khoan inox Cooper 5ly, Mũi khoan hợp kim Cooper 5ly, Mũi khoan thép Cooper 5ly, Mũi khoan Cooper 5ly

  Giá bán sỉ : 172200 VND

  Giá bán lẻ : 188600 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M6 HCM060

  Mũi khoan inox Cooper M6 HCM060

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-6

  Mũi khoan hợp kim Cooper M6, Mũi khoan thép Cooper M6, Mũi khoan inox Cooper M6, Mũi khoan Cooper M6

  Giá bán sỉ : 187950 VND

  Giá bán lẻ : 205850 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M6.5 HCM065

  Mũi khoan inox Cooper M6.5 HCM065

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-65

  lưỡi khoan thép Cooper 6ly, lưỡi khoan inox Cooper 6ly, lưỡi khoan hợp kim Cooper 6ly, lưỡi khoan Cooper 6ly

  Giá bán sỉ : 229950 VND

  Giá bán lẻ : 251850 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M7 HCM070

  Mũi khoan inox Cooper M7 HCM070

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-7

  lưỡi khoan inox Cooper M7, lưỡi khoan hợp kim Cooper M7, lưỡi khoan thép Cooper M7, lưỡi khoan Cooper M7

  Giá bán sỉ : 263500 VND

  Giá bán lẻ : 288650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M8 HCM080

  Mũi khoan inox Cooper M8 HCM080

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-8

  lưỡi khoan hợp kim Cooper M8, lưỡi khoan thép Cooper M8, lưỡi khoan inox Cooper M8, lưỡi khoan Cooper M8

  Giá bán sỉ : 378000 VND

  Giá bán lẻ : 414000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M9 HCM090

  Mũi khoan inox Cooper M9 HCM090

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-9

  Mũi khoan thép Cooper M9, Mũi khoan inox Cooper M9, Mũi khoan hợp kim Cooper M9, Mũi khoan Cooper M9

  Giá bán sỉ : 231000 VND

  Giá bán lẻ : 253000 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M10 HCM100

  Mũi khoan inox Cooper M10 HCM100

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-10

  Mũi khoan inox Cooper M10, Mũi khoan hợp kim Cooper M10, Mũi khoan thép Cooper M10, Mũi khoan Cooper M10

  Giá bán sỉ : 309750 VND

  Giá bán lẻ : 339250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M12 HCM120

  Mũi khoan inox Cooper M12 HCM120

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-120

  Mũi khoan hợp kim Cooper M12, Mũi khoan thép Cooper M12, Mũi khoan inox Cooper M12, Mũi khoan Cooper M12

  Giá bán sỉ : 483500 VND

  Giá bán lẻ : 540500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M13 HCM130

  Mũi khoan inox Cooper M13 HCM130

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-130

  lưỡi khoan thép Cooper M13, lưỡi khoan inox Cooper M13, lưỡi khoan hợp kim Cooper M13, lưỡi khoan Cooper M13

  Giá bán sỉ : 577500 VND

  Giá bán lẻ : 623500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M14 HCM140

  Mũi khoan inox Cooper M14 HCM140

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-140

  lưỡi khoan inox Cooper M14, lưỡi khoan hợp kim Cooper M14, lưỡi khoan thép Cooper M14, lưỡi khoan Cooper M14

  Giá bán sỉ : 152250 VND

  Giá bán lẻ : 166750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M16 HCM160

  Mũi khoan inox Cooper M16 HCM160

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-160

  lưỡi khoan hợp kim Cooper M16, lưỡi khoan thép Cooper M16, lưỡi khoan inox Cooper M16, lưỡi khoan Cooper M16

  Giá bán sỉ : 204750 VND

  Giá bán lẻ : 224250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Cooper M18 HCM180

  Mũi khoan inox Cooper M18 HCM180

  Mã sản phẩm Inox-Cooper-180

  Mũi khoan thép Cooper M18, Mũi khoan inox Cooper M18, Mũi khoan hợp kim Cooper M18, Mũi khoan Cooper M18

  Giá bán sỉ : 267750 VND

  Giá bán lẻ : 293250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 1ly AK3530

  Mũi khoan inox Asaki 1ly AK3530

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-1

  lưỡi khoan hợp kim Asaki M1, lưỡi khoan thép Asaki M1, lưỡi khoan inox Asaki M1, lưỡi khoan Asaki M1

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 1.2ly AK3531

  Mũi khoan inox Asaki 1.2ly AK3531

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-12

  lưỡi khoan thép Asaki 1mm, lưỡi khoan inox Asaki 1mm, lưỡi khoan hợp kim Asaki 1mm, lưỡi khoan Asaki 1mm

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 1.5ly AK3534

  Mũi khoan inox Asaki 1.5ly AK3534

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-15

  lưỡi khoan inox Asaki 1ly, lưỡi khoan hợp kim Asaki 1ly, lưỡi khoan thép Asaki 1ly, lưỡi khoan Asaki 1ly

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 1.8ly AK3535

  Mũi khoan inox Asaki 1.8ly AK3535

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-18

  Mũi khoan hợp kim Asaki D1, Mũi khoan thép Asaki D1, Mũi khoan inox Asaki D1, Mũi khoan Asaki D1

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 2ly AK3536

  Mũi khoan inox Asaki 2ly AK3536

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-2

  Mũi khoan thép Asaki 2 ly, Mũi khoan inox Asaki 2 ly, Mũi khoan hợp kim Asaki 2 ly, Mũi khoan Asaki 2 ly

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 2.5ly AK3537

  Mũi khoan inox Asaki 2.5ly AK3537

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-25

  Mũi khoan inox Asaki 2mm, Mũi khoan hợp kim Asaki 2mm, Mũi khoan thép Asaki 2mm, Mũi khoan Asaki 2mm

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 2.8ly AK3538

  Mũi khoan inox Asaki 2.8ly AK3538

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-28

  lưỡi khoan hợp kim Asaki M2, lưỡi khoan thép Asaki M2, lưỡi khoan inox Asaki M2, lưỡi khoan Asaki M2

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 3ly AK3539

  Mũi khoan inox Asaki 3ly AK3539

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-3

  lưỡi khoan thép Asaki 3 ly, lưỡi khoan inox Asaki 3 ly, lưỡi khoan hợp kim Asaki 3 ly, lưỡi khoan Asaki 3 ly

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 3.2ly AK3540

  Mũi khoan inox Asaki 3.2ly AK3540

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-32

  lưỡi khoan inox Asaki 3mm, lưỡi khoan hợp kim Asaki 3mm, lưỡi khoan thép Asaki 3mm, lưỡi khoan Asaki 3mm

  Giá bán sỉ : 8400 VND

  Giá bán lẻ : 9200 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 3.5ly AK3541

  Mũi khoan inox Asaki 3.5ly AK3541

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-35

  Mũi khoan hợp kim Asaki M3, Mũi khoan thép Asaki M3, Mũi khoan inox Asaki M3, Mũi khoan Asaki M3

  Giá bán sỉ : 9450 VND

  Giá bán lẻ : 10350 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 3.8ly AK3542

  Mũi khoan inox Asaki 3.8ly AK3542

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-38

  Mũi khoan thép Asaki D3, Mũi khoan inox Asaki D3, Mũi khoan hợp kim Asaki D3, Mũi khoan Asaki D3

  Giá bán sỉ : 10500 VND

  Giá bán lẻ : 11500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 4ly AK3543

  Mũi khoan inox Asaki 4ly AK3543

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-4

  Mũi khoan inox Asaki 4 ly, Mũi khoan hợp kim Asaki 4 ly, Mũi khoan thép Asaki 4 ly, Mũi khoan Asaki 4 ly

  Giá bán sỉ : 10500 VND

  Giá bán lẻ : 11500 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 4.2ly AK3544

  Mũi khoan inox Asaki 4.2ly AK3544

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-42

  lưỡi khoan hợp kim Asaki 4mm, lưỡi khoan thép Asaki 4mm, lưỡi khoan inox Asaki 4mm, lưỡi khoan Asaki 4mm

  Giá bán sỉ : 11550 VND

  Giá bán lẻ : 12650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 4.5ly AK3545

  Mũi khoan inox Asaki 4.5ly AK3545

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-45

  lưỡi khoan thép Asaki D4, lưỡi khoan inox Asaki D4, lưỡi khoan hợp kim Asaki D4, lưỡi khoan Asaki D4

  Giá bán sỉ : 13650 VND

  Giá bán lẻ : 14950 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 4.8ly AK3546

  Mũi khoan inox Asaki 4.8ly AK3546

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-48

  lưỡi khoan inox Asaki M4, lưỡi khoan hợp kim Asaki M4, lưỡi khoan thép Asaki M4, lưỡi khoan Asaki M4

  Giá bán sỉ : 14700 VND

  Giá bán lẻ : 16100 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 5ly AK3547

  Mũi khoan inox Asaki 5ly AK3547

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-5

  Mũi khoan hợp kim Asaki 5ly, Mũi khoan thép Asaki 5ly, Mũi khoan inox Asaki 5ly, Mũi khoan Asaki 5ly

  Giá bán sỉ : 14700 VND

  Giá bán lẻ : 16100 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 5.2ly AK3548

  Mũi khoan inox Asaki 5.2ly AK3548

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-52

  Mũi khoan thép Asaki 5mm, Mũi khoan inox Asaki 5mm, Mũi khoan hợp kim Asaki 5mm, Mũi khoan Asaki 5mm

  Giá bán sỉ : 15750 VND

  Giá bán lẻ : 17250 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 5.5ly AK3549

  Mũi khoan inox Asaki 5.5ly AK3549

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-55

  Mũi khoan inox Asaki M5, Mũi khoan hợp kim Asaki M5, Mũi khoan thép Asaki M5, Mũi khoan Asaki M5

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 18400 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 6ly AK3551

  Mũi khoan inox Asaki 6ly AK3551

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-6

  lưỡi khoan hợp kim Asaki 6ly, lưỡi khoan thép Asaki 6ly, lưỡi khoan inox Asaki 6ly, lưỡi khoan Asaki 6ly

  Giá bán sỉ : 19950 VND

  Giá bán lẻ : 21850 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 6.2ly AK3552

  Mũi khoan inox Asaki 6.2ly AK3552

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-62

  lưỡi khoan thép Asaki 6mm, lưỡi khoan inox Asaki 6mm, lưỡi khoan hợp kim Asaki 6mm, lưỡi khoan Asaki 6mm

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 6.5ly AK3553

  Mũi khoan inox Asaki 6.5ly AK3553

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-65

  lưỡi khoan inox Asaki M6, lưỡi khoan hợp kim Asaki M6, lưỡi khoan thép Asaki M6, lưỡi khoan Asaki M6

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 6.8ly AK3554

  Mũi khoan inox Asaki 6.8ly AK3554

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-68

  Mũi khoan hợp kim Asaki AK3554 6.8 ly, Mũi khoan thép Asaki AK3554 6.8 ly, Mũi khoan inox Asaki AK3554 6.8 ly, Mũi khoan Asaki AK3554 6.8 ly

  Giá bán sỉ : 27300 VND

  Giá bán lẻ : 29900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 7ly AK3555

  Mũi khoan inox Asaki 7ly AK3555

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-7

  Mũi khoan thép Asaki M7, Mũi khoan inox Asaki M7, Mũi khoan hợp kim Asaki M7, Mũi khoan Asaki M7

  Giá bán sỉ : 27300 VND

  Giá bán lẻ : 29900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 7.2ly AK3556

  Mũi khoan inox Asaki 7.2ly AK3556

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-72

  Mũi khoan inox Asaki 7mm, Mũi khoan hợp kim Asaki 7mm, Mũi khoan thép Asaki 7mm, Mũi khoan Asaki 7mm

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 7.5ly AK3557

  Mũi khoan inox Asaki 7.5ly AK3557

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-75

  lưỡi khoan hợp kim Asaki 7ly, lưỡi khoan thép Asaki 7ly, lưỡi khoan inox Asaki 7ly, lưỡi khoan Asaki 7ly

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 8ly AK3558

  Mũi khoan inox Asaki 8ly AK3558

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-8

  lưỡi khoan thép Asaki 8ly, lưỡi khoan inox Asaki 8ly, lưỡi khoan hợp kim Asaki 8ly, lưỡi khoan Asaki 8ly

  Giá bán sỉ : 39900 VND

  Giá bán lẻ : 43700 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 8.2ly AK3559

  Mũi khoan inox Asaki 8.2ly AK3559

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-82

  lưỡi khoan inox Asaki M8, lưỡi khoan hợp kim Asaki M8, lưỡi khoan thép Asaki M8, lưỡi khoan Asaki M8

  Giá bán sỉ : 46200 VND

  Giá bán lẻ : 50600 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan inox Asaki 8.5ly AK3560

  Mũi khoan inox Asaki 8.5ly AK3560

  Mã sản phẩm MK-Inox-Asaki-85

  Mũi khoan hợp kim Asaki 8mm, Mũi khoan thép Asaki 8mm, Mũi khoan inox Asaki 8mm, Mũi khoan Asaki 8mm

  Giá bán sỉ : 48300 VND

  Giá bán lẻ : 52900 VND

  ...xem giá bán