Asaki

Tổng cung cấp độc quyền Mũi khoan gài Asaki các loại, Mũi khoan bê tông Asaki đầu đuôi chuôi gài, Phân phối cấp 1 Mũi khoan tường

 • Mũi khoan gài Asaki 6x160

  Mũi khoan gài Asaki 6x160

  Mã sản phẩm MKG Asaki 6x160

  Mũi khoan gài 6mm Asaki, Mũi khoan bê tông 6mm Asaki, Mũi khoan tường 6mm Asaki, Mũi khoan 6mm Asaki

  Giá bán sỉ : 17850 VND

  Giá bán lẻ : 18870 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 8x110

  Mũi khoan gài Asaki 8x110

  Mã sản phẩm MKG Asaki 8x110

  Mũi khoan bê tông 8mm Asaki, Mũi khoan tường 8mm Asaki, Mũi khoan gài 8mm Asaki, Mũi khoan 8mm Asaki

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 17760 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 8x160

  Mũi khoan gài Asaki 8x160

  Mã sản phẩm MKG Asaki 8x160

  Mũi khoan tường M8 Asaki, Mũi khoan gài M8 Asaki, Mũi khoan bê tông M8 Asaki, Mũi khoan M8 Asaki

  Giá bán sỉ : 17850 VND

  Giá bán lẻ : 18870 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 10x110

  Mũi khoan gài Asaki 10x110

  Mã sản phẩm MKG Asaki 10x110

  Lưỡi khoan gài 10mm Asaki, Lưỡi khoan bê tông 10mm Asaki, Lưỡi khoan tường 10mm Asaki, Lưỡi khoan 10mm Asaki

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 17760 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 10x160

  Mũi khoan gài Asaki 10x160

  Mã sản phẩm MKG Asaki 10x160

  Lưỡi khoan bê tông M10 Asaki, Lưỡi khoan tường M10 Asaki, Lưỡi khoan gài M10 Asaki, Lưỡi khoan M10 Asaki

  Giá bán sỉ : 17850 VND

  Giá bán lẻ : 18870 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 10x300

  Mũi khoan gài Asaki 10x300

  Mã sản phẩm MKG Asaki 10x300

  Lưỡi khoan tường 10ly Asaki, Lưỡi khoan gài 10ly Asaki, Lưỡi khoan bê tông 10ly Asaki, Lưỡi khoan 10ly Asaki

  Giá bán sỉ : 51450 VND

  Giá bán lẻ : 56350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 12x160

  Mũi khoan gài Asaki 12x160

  Mã sản phẩm MKG Asaki 12x160

  Mũi khoan gài 12mm Asaki, Mũi khoan bê tông 12mm Asaki, Mũi khoan tường 12mm Asaki, Mũi khoan 12mm Asaki

  Giá bán sỉ : 17850 VND

  Giá bán lẻ : 18870 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 12x350

  Mũi khoan gài Asaki 12x350

  Mã sản phẩm MKG Asaki 12x350

  Mũi khoan bê tông M12 Asaki, Mũi khoan tường M12 Asaki, Mũi khoan gài M12 Asaki, Mũi khoan M12 Asaki

  Giá bán sỉ : 51450 VND

  Giá bán lẻ : 56350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 14x160

  Mũi khoan gài Asaki 14x160

  Mã sản phẩm MKG Asaki 14x160

  Mũi khoan tường 14mm Asaki, Mũi khoan gài 14mm Asaki, Mũi khoan bê tông 14mm Asaki, Mũi khoan 14mm Asaki

  Giá bán sỉ : 29400 VND

  Giá bán lẻ : 31080 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 14x350

  Mũi khoan gài Asaki 14x350

  Mã sản phẩm MKG Asaki 14x350

  Lưỡi khoan gài M14 Asaki, Lưỡi khoan bê tông M14 Asaki, Lưỡi khoan tường M14 Asaki, Lưỡi khoan M14 Asaki

  Giá bán sỉ : 55650 VND

  Giá bán lẻ : 60950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 16x160

  Mũi khoan gài Asaki 16x160

  Mã sản phẩm MKG Asaki 16x160

  Lưỡi khoan bê tông 16mm Asaki, Lưỡi khoan tường 16mm Asaki, Lưỡi khoan gài 16mm Asaki, Lưỡi khoan 16mm Asaki

  Giá bán sỉ : 29400 VND

  Giá bán lẻ : 31080 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 16x350

  Mũi khoan gài Asaki 16x350

  Mã sản phẩm MKG Asaki 16x350

  Lưỡi khoan tường M16 Asaki, Lưỡi khoan gài M16 Asaki, Lưỡi khoan bê tông M16 Asaki, Lưỡi khoan M16 Asaki

  Giá bán sỉ : 55650 VND

  Giá bán lẻ : 60950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 18x350

  Mũi khoan gài Asaki 18x350

  Mã sản phẩm MKG Asaki 18x350

  Mũi khoan gài 18mm Asaki, Mũi khoan bê tông 18mm Asaki, Mũi khoan tường 18mm Asaki, Mũi khoan 18mm Asaki

  Giá bán sỉ : 76650 VND

  Giá bán lẻ : 83950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 20x350

  Mũi khoan gài Asaki 20x350

  Mã sản phẩm MKG Asaki 20x350

  Mũi khoan bê tông 20mm Asaki, Mũi khoan tường 20mm Asaki, Mũi khoan gài 20mm Asaki, Mũi khoan 20mm Asaki

  Giá bán sỉ : 76650 VND

  Giá bán lẻ : 83950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 22x350

  Mũi khoan gài Asaki 22x350

  Mã sản phẩm MKG Asaki 22x350

  Mũi khoan tường 22mm Asaki, Mũi khoan gài 22mm Asaki, Mũi khoan bê tông 22mm Asaki, Mũi khoan 22mm Asaki

  Giá bán sỉ : 101850 VND

  Giá bán lẻ : 111550 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Asaki 25x350

  Mũi khoan gài Asaki 25x350

  Mã sản phẩm MKG Asaki 25x350

  lưỡi khoan gài 25mm Asaki, lưỡi khoan bê tông 25mm Asaki, lưỡi khoan tường 25mm Asaki, lưỡi khoan 25mm Asaki

  Giá bán sỉ : 101850 VND

  Giá bán lẻ : 111550 VND

  ...xem chi tiết