Pháp FR135

Bảng giá lẻ mũi khoan đầu col Pháp FR135 các loại, Nhà cung cấp Mũi khoan chuôi côn Pháp FR135, Mũi khoan côn Với giá Mua bán lẻ Chuyên nghiệp

 • Mũi khoan col M20

  Mũi khoan col M20

  Mã sản phẩm MKDC Pháp 20ly

  mũi khoan đầu col M20 Pháp, Mũi khoan chuôi côn M20 Pháp, Mũi khoan côn M20 Pháp

  Giá bán sỉ : 198450 VND

  Giá bán lẻ : 217350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M20.5

  Mũi khoan col M20.5

  Mã sản phẩm MKDC Pháp 20.5ly

  Mũi khoan chuôi côn 20mm Pháp, Mũi khoan côn 20mm Pháp, mũi khoan đầu col 20mm Pháp

  Giá bán sỉ : 205800 VND

  Giá bán lẻ : 225400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M21

  Mũi khoan col M21

  Mã sản phẩm MKDC Pháp 21ly

  Mũi khoan côn M21 Pháp, mũi khoan đầu col M21 Pháp, Mũi khoan chuôi côn M21 Pháp

  Giá bán sỉ : 218400 VND

  Giá bán lẻ : 239200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M21.5

  Mũi khoan col M21.5

  Mã sản phẩm MKDC Pháp 21.5ly

  lưỡi khoan đầu col 21mm Pháp, lưỡi khoan chuôi côn 21mm Pháp, lưỡi khoan côn 21mm Pháp

  Giá bán sỉ : 225750 VND

  Giá bán lẻ : 247250 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M22

  Mũi khoan col M22

  Mã sản phẩm MKDC Pháp 22ly

  lưỡi khoan chuôi côn M22 Pháp, lưỡi khoan côn M22 Pháp, lưỡi khoan đầu col M22 Pháp

  Giá bán sỉ : 239400 VND

  Giá bán lẻ : 262200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M22.5

  Mũi khoan col M22.5

  Mã sản phẩm MKDC FR135 Pháp 22.5ly

  lưỡi khoan côn 22mm Pháp, lưỡi khoan đầu col 22mm Pháp, lưỡi khoan chuôi côn 22mm Pháp

  Giá bán sỉ : 246750 VND

  Giá bán lẻ : 270250 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M23

  Mũi khoan col M23

  Mã sản phẩm MKDC FR135 Pháp 23ly

  Mũi khoan đầu col M23 Pháp, Mũi khoan chuôi côn M23 Pháp, Mũi khoan côn M23 Pháp

  Giá bán sỉ : 262500 VND

  Giá bán lẻ : 287500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M24

  Mũi khoan col M24

  Mã sản phẩm MKDC FR135 Pháp 24ly

  Mũi khoan chuôi côn M24 Pháp, Mũi khoan côn M24 Pháp, Mũi khoan đầu col M24 Pháp

  Giá bán sỉ : 304500 VND

  Giá bán lẻ : 333500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M25

  Mũi khoan col M25

  Mã sản phẩm MKDC FR135 Pháp 25ly

  Mũi khoan côn M25 Pháp, Mũi khoan đầu col M25 Pháp, Mũi khoan chuôi côn M25 Pháp

  Giá bán sỉ : 317100 VND

  Giá bán lẻ : 347300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M26

  Mũi khoan col M26

  Mã sản phẩm MKDC FR135 Pháp 26ly

  lưỡi khoan đầu col M26 Pháp, lưỡi khoan chuôi côn M26 Pháp, lưỡi khoan côn M26 Pháp

  Giá bán sỉ : 349650 VND

  Giá bán lẻ : 382950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M27

  Mũi khoan col M27

  Mã sản phẩm MKDC FR135 Pháp 27ly

  lưỡi khoan chuôi côn M27 Pháp, lưỡi khoan côn M27 Pháp, lưỡi khoan đầu col M27 Pháp

  Giá bán sỉ : 375900 VND

  Giá bán lẻ : 411700 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M28

  Mũi khoan col M28

  Mã sản phẩm MKDC FR135 Pháp 28ly

  lưỡi khoan côn M28 Pháp, lưỡi khoan đầu col M28 Pháp, lưỡi khoan chuôi côn M28 Pháp

  Giá bán sỉ : 401100 VND

  Giá bán lẻ : 439300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M30

  Mũi khoan col M30

  Mã sản phẩm MKDC FR135 Pháp 30ly

  Mũi khoan đầu col M30 Pháp, Mũi khoan chuôi côn M30 Pháp, Mũi khoan côn M30 Pháp

  Giá bán sỉ : 462000 VND

  Giá bán lẻ : 506000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M32

  Mũi khoan col M32

  Mã sản phẩm MKDC FR135 Pháp 32ly

  Mũi khoan chuôi côn M32 Pháp, Mũi khoan côn M32 Pháp, Mũi khoan đầu col M32 Pháp

  Giá bán sỉ : 623700 VND

  Giá bán lẻ : 683100 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col M34

  Mũi khoan col M34

  Mã sản phẩm MKDC FR135 Pháp 34ly

  Mũi khoan côn M34 Pháp, Mũi khoan đầu col M34 Pháp, Mũi khoan chuôi côn M34 Pháp

  Giá bán sỉ : 698250 VND

  Giá bán lẻ : 764750 VND

  ...xem chi tiết