Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Mũi khoan bê tông FR135 Pháp

Kinh doanh độc quyền Mũi khoan tường Pháp FR135 các loại, Mũi khoan bê tông Pháp FR135, Giá bán chuyên nghiệp Mũi khoan gạch

 • Mũi khoan bê tông FR135 M16 Pháp

  Mũi khoan bê tông FR135 M16 Pháp

  Mã sản phẩm Betong-Phap-160

  Mũi khoan gạch M16 Pháp, Mũi khoan tường M16 Pháp, Mũi khoan bê tông M16 Pháp, Mũi khoan M16 Pháp

  Giá bán sỉ : 83475 VND

  Giá bán lẻ : 91425 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông FR135 M14 Pháp

  Mũi khoan bê tông FR135 M14 Pháp

  Mã sản phẩm Betong-Phap-140

  Mũi khoan bê tông M14 Pháp, Mũi khoan gạch M14 Pháp, Mũi khoan tường M14 Pháp, Mũi khoan M14 Pháp

  Giá bán sỉ : 67935 VND

  Giá bán lẻ : 74405 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông FR135 M12 Pháp

  Mũi khoan bê tông FR135 M12 Pháp

  Mã sản phẩm Betong-Phap-120

  Mũi khoan tường M12 Pháp, Mũi khoan bê tông M12 Pháp, Mũi khoan gạch M12 Pháp, Mũi khoan M12 Pháp

  Giá bán sỉ : 38745 VND

  Giá bán lẻ : 42435 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông FR135 M10 Pháp

  Mũi khoan bê tông FR135 M10 Pháp

  Mã sản phẩm Betong-Phap-10

  Lưỡi khoan gạch M10 Pháp, Lưỡi khoan tường M10 Pháp, Lưỡi khoan bê tông M10 Pháp, Lưỡi khoan M10 Pháp

  Giá bán sỉ : 30555 VND

  Giá bán lẻ : 33465 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông FR135 M8 Pháp

  Mũi khoan bê tông FR135 M8 Pháp

  Mã sản phẩm Betong-Phap-8

  Lưỡi khoan bê tông M8 Pháp, Lưỡi khoan gạch M8 Pháp, Lưỡi khoan tường M8 Pháp, Lưỡi khoan M8 Pháp

  Giá bán sỉ : 21840 VND

  Giá bán lẻ : 23920 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông FR135 M7 Pháp

  Mũi khoan bê tông FR135 M7 Pháp

  Mã sản phẩm Betong-Phap-7

  Lưỡi khoan tường M7 Pháp, Lưỡi khoan bê tông M7 Pháp, Lưỡi khoan gạch M7 Pháp, Lưỡi khoan M7 Pháp

  Giá bán sỉ : 19005 VND

  Giá bán lẻ : 20815 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông FR135 M6 Pháp

  Mũi khoan bê tông FR135 M6 Pháp

  Mã sản phẩm Betong-Phap-6

  Mũi khoan gạch M6 Pháp, Mũi khoan tường M6 Pháp, Mũi khoan bê tông M6 Pháp, Mũi khoan M6 Pháp

  Giá bán sỉ : 17115 VND

  Giá bán lẻ : 18745 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông FR135 M5 Pháp

  Mũi khoan bê tông FR135 M5 Pháp

  Mã sản phẩm Betong-Phap-5

  Mũi khoan bê tông M5 Pháp, Mũi khoan gạch M5 Pháp, Mũi khoan tường M5 Pháp, Mũi khoan M5 Pháp

  Giá bán sỉ : 15960 VND

  Giá bán lẻ : 17480 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông FR135 M4 Pháp

  Mũi khoan bê tông FR135 M4 Pháp

  Mã sản phẩm Betong-Phap-4

  Mũi khoan tường M4 Pháp, Mũi khoan bê tông M4 Pháp, Mũi khoan gạch M4 Pháp, Mũi khoan M4 Pháp

  Giá bán sỉ : 13440 VND

  Giá bán lẻ : 14720 VND

  ...xem giá bán