Makita

Tổng cung cấp độc quyền Mũi khoan tường Makita đầu đuôi chuôi gài 5 khía, Mũi khoan gài Makita 5 khía, Mũi khoan bê tông Chuyên dùng