Đá cắt, đĩa cắt, lưỡi cắt

Mũi khoan bê tông YTB các loại

Mua bán lẻ Rẻ nhất Lưỡi khoan bê tông YTB các loại, Lưỡi khoan gạch YTB các loại, Cửa hàng độc quyền Lưỡi khoan tường

 • Mũi khoan bê tông YTB 12mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-120

  Mũi khoan đá 12mm YTB, Mũi khoan tường 12mm YTB, Mũi khoan gạch 12mm YTB, Mũi khoan bê tông 12mm YTB

  Giá bán sỉ : 11550 VND

  Giá bán lẻ : 12650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông YTB 10mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-10

  Mũi khoan bê tông 10mm YTB, Mũi khoan đá 10mm YTB, Mũi khoan tường 10mm YTB, Mũi khoan gạch 10mm YTB

  Giá bán sỉ : 8400 VND

  Giá bán lẻ : 9200 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông YTB 8mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-8

  Mũi khoan gạch 8mm YTB, Mũi khoan bê tông 8mm YTB, Mũi khoan đá 8mm YTB, Mũi khoan tường 8mm YTB

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông YTB 7mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-7

  Mũi khoan tường 7mm YTB, Mũi khoan gạch 7mm YTB, Mũi khoan bê tông 7mm YTB, Mũi khoan đá 7mm YTB

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông YTB 6mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-6

  Mũi khoan đá 6mm YTB, Mũi khoan tường 6mm YTB, Mũi khoan gạch 6mm YTB, Mũi khoan bê tông 6mm YTB

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông YTB 5mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-5

  Mũi khoan bê tông 5mm YTB, Mũi khoan đá 5mm YTB, Mũi khoan tường 5mm YTB, Mũi khoan gạch 5mm YTB

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem giá bán