Mũi khoan

Giá bán lưỡi khoan bê tông gạch đá kiếng hợp kim col tâm lục giác gài các loại, lưỡi khoan sắt thép inox kim loại dành cho Nhà sản xuất Rẻ nhất

 • Mũi khoan col 14mm

  Mũi khoan col 14mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 14ly

  Mũi khoan côn 14mm trung quốc, mũi khoan đầu col 14mm trung quốc, Mũi khoan chuôi côn 14mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 29610 VND

  Giá bán lẻ : 32430 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 14.5mm

  Mũi khoan col 14.5mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 14.5ly

  mũi khoan đầu col M14 trung quốc, Mũi khoan chuôi côn M14 trung quốc, Mũi khoan côn M14 trung quốc

  Giá bán sỉ : 29610 VND

  Giá bán lẻ : 32430 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 15mm

  Mũi khoan col 15mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 15ly

  Mũi khoan chuôi côn 15mm trung quốc, Mũi khoan côn 15mm trung quốc, mũi khoan đầu col 15mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 29610 VND

  Giá bán lẻ : 32430 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 15.5mm

  Mũi khoan col 15.5mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 15.5ly

  lưỡi khoan côn M15 trung quốc, lưỡi khoan đầu col M15 trung quốc, lưỡi khoan chuôi côn M15 trung quốc

  Giá bán sỉ : 34335 VND

  Giá bán lẻ : 37605 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 16mm

  Mũi khoan col 16mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 16ly

  lưỡi khoan đầu col 16mm trung quốc, lưỡi khoan chuôi côn 16mm trung quốc, lưỡi khoan côn 16mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 34335 VND

  Giá bán lẻ : 37605 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 16.5mm

  Mũi khoan col 16.5mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 16.5ly

  lưỡi khoan chuôi côn M16 trung quốc, lưỡi khoan côn M16 trung quốc, lưỡi khoan đầu col M16 trung quốc

  Giá bán sỉ : 39480 VND

  Giá bán lẻ : 43240 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 17mm

  Mũi khoan col 17mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 17ly

  Mũi khoan côn 17mm trung quốc, Mũi khoan đầu col 17mm trung quốc, Mũi khoan chuôi côn 17mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 39480 VND

  Giá bán lẻ : 43240 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 4x110

  Mũi khoan gài Makita 4x110

  Mã sản phẩm MKG Makita 4x110

  mũi khoan tường 4mm makita, Mũi khoan gài 4mm makita, Mũi khoan bê tông 4mm makita, Mũi khoan 4mm makita

  Giá bán sỉ : 15750 VND

  Giá bán lẻ : 16650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 5x110

  Mũi khoan gài Makita 5x110

  Mã sản phẩm MKG Makita 5x110

  Mũi khoan gài 5mm Makita, Mũi khoan bê tông 5mm Makita, mũi khoan tường 5mm Makita, Mũi khoan 5mm Makita

  Giá bán sỉ : 15750 VND

  Giá bán lẻ : 16650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 17.5mm

  Mũi khoan col 17.5mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 17.5ly

  Mũi khoan đầu col M17 trung quốc, Mũi khoan chuôi côn M17 trung quốc, Mũi khoan côn M17 trung quốc

  Giá bán sỉ : 42000 VND

  Giá bán lẻ : 46000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 18mm

  Mũi khoan col 18mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 18ly

  Mũi khoan chuôi côn 18mm trung quốc, Mũi khoan côn 18mm trung quốc, Mũi khoan đầu col 18mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 42000 VND

  Giá bán lẻ : 46000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 5x160

  Mũi khoan gài Makita 5x160

  Mã sản phẩm MKG Makita 5x160

  Mũi khoan bê tông M5 makita, mũi khoan tường M5 makita, Mũi khoan gài M5 makita, Mũi khoan M5 makita

  Giá bán sỉ : 15750 VND

  Giá bán lẻ : 16650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 6x110

  Mũi khoan gài Makita 6x110

  Mã sản phẩm MKG Makita 6x110

  Lưỡi khoan tường 6mm makita, Lưỡi khoan gài 6mm makita, Lưỡi khoan bê tông 6mm makita, Lưỡi khoan 6mm makita

  Giá bán sỉ : 15750 VND

  Giá bán lẻ : 16650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 18.5mm

  Mũi khoan col 18.5mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 18.5ly

  lưỡi khoan côn M18 trung quốc, lưỡi khoan đầu col M18 trung quốc, lưỡi khoan chuôi côn M18 trung quốc

  Giá bán sỉ : 45990 VND

  Giá bán lẻ : 50370 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 19mm

  Mũi khoan col 19mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 19ly

  lưỡi khoan đầu col 19mm trung quốc, lưỡi khoan chuôi côn 19mm trung quốc, lưỡi khoan côn 19mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 45990 VND

  Giá bán lẻ : 50370 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 6x160

  Mũi khoan gài Makita 6x160

  Mã sản phẩm MKG Makita 6x160

  Lưỡi khoan gài M6 makita, Lưỡi khoan bê tông M6 makita, Lưỡi khoan tường M6 makita, Lưỡi khoan M6 makita

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 17760 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 6x210

  Mũi khoan gài Makita 6x210

  Mã sản phẩm MKG Makita 6x210

  Lưỡi khoan bê tông 6ly makita, Lưỡi khoan tường 6ly makita, Lưỡi khoan gài 6ly makita, Lưỡi khoan 6ly makita

  Giá bán sỉ : 19950 VND

  Giá bán lẻ : 21090 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 19.5mm

  Mũi khoan col 19.5mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 19.5ly

  lưỡi khoan chuôi côn M19 trung quốc, lưỡi khoan côn M19 trung quốc, lưỡi khoan đầu col M19 trung quốc

  Giá bán sỉ : 52395 VND

  Giá bán lẻ : 57385 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 20mm

  Mũi khoan col 20mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 20ly

  Mũi khoan côn 20mm trung quốc, Mũi khoan đầu col 20mm trung quốc, Mũi khoan chuôi côn 20mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 52395 VND

  Giá bán lẻ : 57385 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 7x110

  Mũi khoan gài Makita 7x110

  Mã sản phẩm MKG Makita 7x110

  Mũi khoan tường 7mm makita, Mũi khoan gài 7mm makita, Mũi khoan bê tông 7mm makita, Mũi khoan 7mm makita

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 17760 VND

  ...xem chi tiết

 • khoét gỗ 15mm

  khoét gỗ 15mm

  Mã sản phẩm mkgd-15

  Mũi khoan gỗ 15mm đầu dẹp, Mũi khoét gỗ 15mm đầu dẹp

  Giá bán sỉ : 5985 VND

  Giá bán lẻ : 6555 VND

  ...xem chi tiết

 • khoét gỗ 16mm

  khoét gỗ 16mm

  Mã sản phẩm mkgd-16

  Mũi khoan gỗ 16mm đầu dẹp, Mũi khoét gỗ 16mm đầu dẹp

  Giá bán sỉ : 6384 VND

  Giá bán lẻ : 6992 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 7x160

  Mũi khoan gài Makita 7x160

  Mã sản phẩm MKG Makita 7x160

  Mũi khoan gài M7 makita, Mũi khoan bê tông M7 makita, Mũi khoan tường M7 makita, Mũi khoan M7 makita

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 17760 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 20.5mm

  Mũi khoan col 20.5mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 20.5ly

  Mũi khoan đầu col M20 trung quốc, Mũi khoan chuôi côn M20 trung quốc, Mũi khoan côn M20 trung quốc

  Giá bán sỉ : 62790 VND

  Giá bán lẻ : 68770 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 21mm

  Mũi khoan col 21mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 21ly

  Mũi khoan chuôi côn 21mm trung quốc, Mũi khoan côn 21mm trung quốc, Mũi khoan đầu col 21mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 62790 VND

  Giá bán lẻ : 68770 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 8x110

  Mũi khoan gài Makita 8x110

  Mã sản phẩm MKG Makita 8x110

  Mũi khoan bê tông 8mm makita, Mũi khoan tường 8mm makita, Mũi khoan gài 8mm makita, Mũi khoan 8mm makita

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 17760 VND

  ...xem chi tiết

 • khoét gỗ 17mm

  khoét gỗ 17mm

  Mã sản phẩm mkgd-17

  Mũi khoan gỗ 17mm đầu dẹp, Mũi khoét gỗ 17mm đầu dẹp

  Giá bán sỉ : 6783 VND

  Giá bán lẻ : 7429 VND

  ...xem chi tiết

 • khoét gỗ 18mm

  khoét gỗ 18mm

  Mã sản phẩm mkgd-18

  Mũi khoan gỗ 18mm đầu dẹp, Mũi khoét gỗ 18mm đầu dẹp

  Giá bán sỉ : 7182 VND

  Giá bán lẻ : 7866 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 8x160

  Mũi khoan gài Makita 8x160

  Mã sản phẩm MKG Makita 8x160

  Lưỡi khoan tường M8 makita, Lưỡi khoan gài M8 makita, Lưỡi khoan bê tông M8 makita, Lưỡi khoan M8 makita

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 17760 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 21.5mm

  Mũi khoan col 21.5mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 21.5ly

  lưỡi khoan côn M21 trung quốc, lưỡi khoan đầu col M21 trung quốc, lưỡi khoan chuôi côn M21 trung quốc

  Giá bán sỉ : 65625 VND

  Giá bán lẻ : 71875 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 22mm

  Mũi khoan col 22mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 22ly

  lưỡi khoan đầu col 22mm trung quốc, lưỡi khoan chuôi côn 22mm trung quốc, lưỡi khoan côn 22mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 65625 VND

  Giá bán lẻ : 71875 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Inox 1mm

  Mũi khoan Inox 1mm

  Mã sản phẩm MKI Pháp Trắng 1

  Mũi khoan inox 1mm Pháp, Mũi khoan hợp kim 1mm Pháp, mũi khoan thép 1mm Pháp

  Giá bán sỉ : 2100 VND

  Giá bán lẻ : 2300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Inox 1ly

  Mũi khoan Inox 1ly

  Mã sản phẩm MKI Pháp Vàng 1

  Mũi khoan hợp kim 1 ly Pháp vàng, mũi khoan thép 1 ly Pháp vàng, Mũi khoan inox 1 ly Pháp vàng, mũi khoan 1 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 2310 VND

  Giá bán lẻ : 2530 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan vàng M1

  Mũi khoan vàng M1

  Mã sản phẩm MKS Rose vàng 1

  mũi khoan hợp kim M1 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M1 Rose Vàng, mũi khoan kim loại M1 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 425 VND

  Giá bán lẻ : 466 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 8x210

  Mũi khoan gài Makita 8x210

  Mã sản phẩm MKG Makita 8x210

  Lưỡi khoan gài 8ly makita, Lưỡi khoan bê tông 8ly makita, Lưỡi khoan tường 8ly makita, Lưỡi khoan 8ly makita

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 22200 VND

  ...xem chi tiết

 • khoét gỗ 19mm

  khoét gỗ 19mm

  Mã sản phẩm mkgd-19

  Mũi khoan gỗ 19mm đầu dẹp, Mũi khoét gỗ 19mm đầu dẹp

  Giá bán sỉ : 7581 VND

  Giá bán lẻ : 8303 VND

  ...xem chi tiết

 • khoét gỗ 20mm

  khoét gỗ 20mm

  Mã sản phẩm mkgd-20

  Mũi khoan gỗ 20mm đầu dẹp, Mũi khoét gỗ 20mm đầu dẹp

  Giá bán sỉ : 7980 VND

  Giá bán lẻ : 8740 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 8x260

  Mũi khoan gài Makita 8x260

  Mã sản phẩm MKG Makita 8x260

  Lưỡi khoan bê tông D8 makita, Lưỡi khoan tường D8 makita, Lưỡi khoan gài D8 makita, Lưỡi khoan D8 makita

  Giá bán sỉ : 24150 VND

  Giá bán lẻ : 25530 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan vàng M1.5

  Mũi khoan vàng M1.5

  Mã sản phẩm MKS Rose vàng 1.5

  Mũi khoan sắt 1mm Rose Vàng, mũi khoan kim loại 1mm Rose Vàng, mũi khoan hợp kim 1mm Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 504 VND

  Giá bán lẻ : 552 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Inox 1.5ly

  Mũi khoan Inox 1.5ly

  Mã sản phẩm MKI Pháp Vàng 1.5

  mũi khoan thép 1mm Pháp vàng, Mũi khoan inox 1mm Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 1mm Pháp vàng, mũi khoan 1mm Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 2310 VND

  Giá bán lẻ : 2530 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 22.5mm

  Mũi khoan col 22.5mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 22.5ly

  lưỡi khoan chuôi côn M22 trung quốc, lưỡi khoan côn M22 trung quốc, lưỡi khoan đầu col M22 trung quốc

  Giá bán sỉ : 74340 VND

  Giá bán lẻ : 81420 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Inox 1,5mm

  Mũi khoan Inox 1,5mm

  Mã sản phẩm MKI Pháp Trắng 1.5

  Mũi khoan hợp kim M1 Pháp, mũi khoan thép M1 Pháp, Mũi khoan inox M1 Pháp

  Giá bán sỉ : 2100 VND

  Giá bán lẻ : 2300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Inox 2mm

  Mũi khoan Inox 2mm

  Mã sản phẩm MKI Pháp Trắng 2

  mũi khoan thép 2mm Pháp, Mũi khoan inox 2mm Pháp, Mũi khoan hợp kim 2mm Pháp

  Giá bán sỉ : 2100 VND

  Giá bán lẻ : 2300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col 23mm

  Mũi khoan col 23mm

  Mã sản phẩm MKDC Rose 23ly

  Mũi khoan côn 23mm trung quốc, Mũi khoan đầu col 23mm trung quốc, Mũi khoan chuôi côn 23mm trung quốc

  Giá bán sỉ : 74340 VND

  Giá bán lẻ : 81420 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Inox 2ly

  Mũi khoan Inox 2ly

  Mã sản phẩm MKI Pháp Vàng 2

  Mũi khoan inox 2 ly Pháp vàng, Mũi khoan hợp kim 2 ly Pháp vàng, mũi khoan thép 2 ly Pháp vàng, mũi khoan 2 ly Pháp vàng

  Giá bán sỉ : 2310 VND

  Giá bán lẻ : 2530 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan vàng M2

  Mũi khoan vàng M2

  Mã sản phẩm Mũi khoan sắt Rose vàng 2

  mũi khoan kim loại M2 Rose Vàng, mũi khoan hợp kim M2 Rose Vàng, Mũi khoan sắt M2 Rose Vàng

  Giá bán sỉ : 588 VND

  Giá bán lẻ : 644 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 10x160

  Mũi khoan gài Makita 10x160

  Mã sản phẩm MKG Makita 10x160

  Mũi khoan tường 10mm makita, Mũi khoan gài 10mm makita, Mũi khoan bê tông 10mm makita, Mũi khoan 10mm makita

  Giá bán sỉ : 18900 VND

  Giá bán lẻ : 19980 VND

  ...xem chi tiết

 • khoét gỗ 21mm

  khoét gỗ 21mm

  Mã sản phẩm mkgd-21

  Mũi khoan gỗ 21mm đầu dẹp, Mũi khoét gỗ 21mm đầu dẹp

  Giá bán sỉ : 8379 VND

  Giá bán lẻ : 9177 VND

  ...xem chi tiết

 • khoét gỗ 22mm

  khoét gỗ 22mm

  Mã sản phẩm mkgd-22

  Mũi khoan gỗ 22mm đầu dẹp, Mũi khoét gỗ 22mm đầu dẹp

  Giá bán sỉ : 8778 VND

  Giá bán lẻ : 9614 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Makita 10x210

  Mũi khoan gài Makita 10x210

  Mã sản phẩm MKG Makita 10x210

  Mũi khoan gài M10 makita, Mũi khoan bê tông M10 makita, Mũi khoan tường M10 makita, Mũi khoan M10 makita

  Giá bán sỉ : 23100 VND

  Giá bán lẻ : 24420 VND

  ...xem chi tiết