Mũi khoan rút lõi bê tông

chosikimbien với: Giá Mũi khoan rút lõi bê tông - Mũi khoét rút lõi bê tông - Lưỡi khoan rút lõi bê tông - Mũi khoan rút lõi bê tông: Dùng để khoan khoét: rút lõi bê tông tường gạch đá ceramic granite cẩm thạch đá hoa cương Với chất liệu cao cấp

 • Mũi khoan Granite TQ 6mm

  Mũi khoan Granite TQ 6mm

  Mã sản phẩm mkdTQ6

  Mũi khoan Granite Trung quốc, Mũi khoét cẩm thạch Trung quốc, Lưỡi khoan hoa cương Trung quốc, Giá mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 19530 VND

  Giá bán lẻ : 21390 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đá TPC 16 ly

  Mũi khoan đá TPC 16 ly

  Mã sản phẩm mkrlTp16

  Mũi khoan đá TPC, Mũi khoét Ceramic TPC, Lưỡi khoan Granite TPC, cửa hàng mũi khoét đá TPC

  Giá bán sỉ : 100000 VND

  Giá bán lẻ : 110000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gạch Cooper 25mm

  Mũi khoan gạch Cooper 25mm

  Mã sản phẩm mkrlCP25

  Mũi khoan gạch Cooper, Mũi khoét tường Cooper, Lưỡi khoan đá Cooper, cần bán mũi khoan rút lõi Cooper

  Giá bán sỉ : 171150 VND

  Giá bán lẻ : 187450 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Ceramic King blue 25mm

  Mũi khoan Ceramic King blue 25mm

  Mã sản phẩm mkrlKb25

  Mũi khoan Ceramic King blue, Mũi khoét Granite King blue, Lưỡi khoan cẩm thạch King blue, bảng giá mũi khoét bê tông King blue

  Giá bán sỉ : 140000 VND

  Giá bán lẻ : 154000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Trung quốc M30

  Mũi khoan bê tông Trung quốc M30

  Mã sản phẩm mkrl30

  Mũi khoan bê tông Trung quốc, Mũi khoét gạch Trung quốc, Lưỡi khoan tường Trung quốc, Giá mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 24255 VND

  Giá bán lẻ : 26565 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan tường Total 50mm

  Mũi khoan tường Total 50mm

  Mã sản phẩm mkrlTo50

  Mũi khoan tường Total, Mũi khoét đá Total, Lưỡi khoan bê tông Total, Bán sỉ mũi khoét đá Total

  Giá bán sỉ : 124950 VND

  Giá bán lẻ : 136850 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đá Total 65mm

  Mũi khoan đá Total 65mm

  Mã sản phẩm mkrlTo65

  Mũi khoan đá Total, Mũi khoét bê tông Total, Lưỡi khoan gạch Total, giá bán mũi khoét đá Total

  Giá bán sỉ : 153300 VND

  Giá bán lẻ : 167900 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gạch Trung quốc M35

  Mũi khoan gạch Trung quốc M35

  Mã sản phẩm mkrl35

  Mũi khoan gạch Trung quốc, Mũi khoét tường Trung quốc, Lưỡi khoan đá Trung quốc, Bán sỉ mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 30345 VND

  Giá bán lẻ : 33235 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Granite King Blue 27mm

  Mũi khoan Granite King Blue 27mm

  Mã sản phẩm mkrlKb27

  Mũi khoan Granite King blue, Mũi khoét cẩm thạch King blue, Lưỡi khoan hoa cương King blue, cung cấp mũi khoét bê tông King blue

  Giá bán sỉ : 145000 VND

  Giá bán lẻ : 159500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan tường Cooper 27mm

  Mũi khoan tường Cooper 27mm

  Mã sản phẩm mkrlCp27

  Mũi khoan tường Cooper, Mũi khoét đá Cooper, Lưỡi khoan Ceramic Cooper, bán buôn mũi khoan rút lõi Cooper

  Giá bán sỉ : 176400 VND

  Giá bán lẻ : 193200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Ceramic TPC 18 ly

  Mũi khoan Ceramic TPC 18 ly

  Mã sản phẩm mkrlTP18

  Mũi khoan Ceramic TPC, Mũi khoét Granite TPC, Lưỡi khoan cẩm thạch TPC, Đại lý mũi khoét đá TPC

  Giá bán sỉ : 100000 VND

  Giá bán lẻ : 110000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan cẩm thạch TQ 7mm

  Mũi khoan cẩm thạch TQ 7mm

  Mã sản phẩm mkdtq7

  Mũi khoan cẩm thạch Trung quốc, Mũi khoét hoa cương Trung quốc, Lưỡi khoan rút lõi Trung quốc, Bán sỉ mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 22785 VND

  Giá bán lẻ : 24955 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan hoa cương TQ 8mm

  Mũi khoan hoa cương TQ 8mm

  Mã sản phẩm mkdTQ8

  Mũi khoan hoa cương Trung quốc, Mũi khoét rút lõi Trung quốc, Lưỡi khoan rút lõi bê tông Trung quốc, giá bán mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 26040 VND

  Giá bán lẻ : 28520 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Granite TPC 20 ly

  Mũi khoan Granite TPC 20 ly

  Mã sản phẩm mkrlTp20

  Mũi khoan Granite TPC, Mũi khoét cẩm thạch TPC, Lưỡi khoan hoa cương TPC, báo giá mũi khoét đá TPC

  Giá bán sỉ : 100000 VND

  Giá bán lẻ : 110000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đá Cooper 32mm

  Mũi khoan đá Cooper 32mm

  Mã sản phẩm mkrlCp32

  Mũi khoan đá Cooper, Mũi khoét Ceramic Cooper, Lưỡi khoan Granite Cooper, buôn bán mũi khoan rút lõi Cooper

  Giá bán sỉ : 198450 VND

  Giá bán lẻ : 217350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan cẩm thạch King Blue 32mm

  Mũi khoan cẩm thạch King Blue 32mm

  Mã sản phẩm mkrlKb32

  Mũi khoan cẩm thạch King blue, Mũi khoét hoa cương King blue, Lưỡi khoan rút lõi King blue, Bán lẻ mũi khoét bê tông King blue

  Giá bán sỉ : 160000 VND

  Giá bán lẻ : 176000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan tường trung quốc M40

  Mũi khoan tường trung quốc M40

  Mã sản phẩm mkrl40

  Mũi khoan tường Trung quốc, Mũi khoét đá Trung quốc, Lưỡi khoan Ceramic Trung quốc, giá bán mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 34230 VND

  Giá bán lẻ : 37490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông Total 80mm

  Mũi khoan bê tông Total 80mm

  Mã sản phẩm mkrlTo80

  Mũi khoan bê tông Total, Mũi khoét gạch Total, Lưỡi khoan tường Total, nơi bán mũi khoét đá Total

  Giá bán sỉ : 189000 VND

  Giá bán lẻ : 207000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gạch Total 100mm

  Mũi khoan gạch Total 100mm

  Mã sản phẩm mkrlTo100

  Mũi khoan gạch Total, Mũi khoét tường Total, Lưỡi khoan đá Total, chỗ bán mũi khoét đá Total

  Giá bán sỉ : 283500 VND

  Giá bán lẻ : 310500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan đá Trung quốc M45

  Mũi khoan đá Trung quốc M45

  Mã sản phẩm mkrl45

  Mũi khoan đá Trung quốc, Mũi khoét Ceramic Trung quốc, Lưỡi khoan Granite Trung quốc, nơi bán mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 36435 VND

  Giá bán lẻ : 39905 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan hoa cương King Blue 36mm

  Mũi khoan hoa cương King Blue 36mm

  Mã sản phẩm mkrlKb36

  Mũi khoan hoa cương King blue, Mũi khoét rút lõi King blue, Lưỡi khoan rút lõi bê tông King blue, mua bán mũi khoét bê tông King blue

  Giá bán sỉ : 180000 VND

  Giá bán lẻ : 198000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Ceramic Cooper 36mm

  Mũi khoan Ceramic Cooper 36mm

  Mã sản phẩm mkrlCp36

  Mũi khoan Ceramic Cooper, Mũi khoét Granite Cooper, Lưỡi khoan cẩm thạch Cooper, sản phẩm mũi khoan rút lõi Cooper

  Giá bán sỉ : 215250 VND

  Giá bán lẻ : 235750 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan cẩm thạch TPC 22 ly

  Mũi khoan cẩm thạch TPC 22 ly

  Mã sản phẩm mkrlTp22

  Mũi khoan cẩm thạch TPC, Mũi khoét hoa cương TPC, Lưỡi khoan rút lõi TPC, bảng giá mũi khoét đá TPC

  Giá bán sỉ : 100000 VND

  Giá bán lẻ : 110000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi TQ 9mm

  Mũi khoan rút lõi TQ 9mm

  Mã sản phẩm mkdTQ9

  Mũi khoan rút lõi Trung quốc, Mũi khoét rút lõi bê tông Trung quốc, Lưỡi khoan rút lõi gạch Trung quốc, nơi bán mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 29295 VND

  Giá bán lẻ : 32085 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi bê tông TQ 10mm

  Mũi khoan rút lõi bê tông TQ 10mm

  Mã sản phẩm mkdtq10

  Mũi khoan rút lõi bê tông Trung quốc, Mũi khoét rút lõi gạch Trung quốc, Lưỡi khoan rút lõi tường Trung quốc, chỗ bán mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan hoa cương TPC 25 ly

  Mũi khoan hoa cương TPC 25 ly

  Mã sản phẩm mkrlTp25

  Mũi khoan hoa cương TPC, Mũi khoét rút lõi TPC, Lưỡi khoan rút lõi bê tông TPC, cung cấp mũi khoét đá TPC

  Giá bán sỉ : 100000 VND

  Giá bán lẻ : 110000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Granite Cooper 44mm

  Mũi khoan Granite Cooper 44mm

  Mã sản phẩm mkrlCp44

  Mũi khoan Granite Cooper, Mũi khoét cẩm thạch Cooper, Lưỡi khoan hoa cương Cooper, Giá mũi khoét bê tông Cooper

  Giá bán sỉ : 242550 VND

  Giá bán lẻ : 265650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi King Blue 40mm

  Mũi khoan rút lõi King Blue 40mm

  Mã sản phẩm mkrlKb40

  Mũi khoan rút lõi King blue, Mũi khoét rút lõi bê tông King blue, Lưỡi khoan rút lõi gạch King blue, kinh doanh mũi khoét bê tông King blue

  Giá bán sỉ : 195000 VND

  Giá bán lẻ : 214500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Ceramic Trung quốc M50

  Mũi khoan Ceramic Trung quốc M50

  Mã sản phẩm mkrl50

  Mũi khoan Ceramic Trung quốc, Mũi khoét Granite Trung quốc, Lưỡi khoan cẩm thạch Trung quốc, chỗ bán mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 40215 VND

  Giá bán lẻ : 44045 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan Granite Trung quốc M55

  Mũi khoan Granite Trung quốc M55

  Mã sản phẩm mkrl55

  Mũi khoan Granite Trung quốc, Mũi khoét cẩm thạch Trung quốc, Lưỡi khoan hoa cương Trung quốc, cửa hàng mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 44100 VND

  Giá bán lẻ : 48300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi bê tông King Blue 44mm

  Mũi khoan rút lõi bê tông King Blue 44mm

  Mã sản phẩm mkrlKb44

  Mũi khoan rút lõi bê tông King blue, Mũi khoét rút lõi gạch King blue, Lưỡi khoan rút lõi tường King blue, cần mua mũi khoét bê tông King blue

  Giá bán sỉ : 210000 VND

  Giá bán lẻ : 231000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan cẩm thạch Cooper 46mm

  Mũi khoan cẩm thạch Cooper 46mm

  Mã sản phẩm mkrlCp46

  Mũi khoan cẩm thạch Cooper, Mũi khoét hoa cương Cooper, Lưỡi khoan rút lõi Cooper, Bán sỉ mũi khoét bê tông Cooper

  Giá bán sỉ : 254100 VND

  Giá bán lẻ : 278300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi TPC 27 ly

  Mũi khoan rút lõi TPC 27 ly

  Mã sản phẩm mkrlTp27

  Mũi khoan rút lõi TPC, Mũi khoét rút lõi bê tông TPC, Lưỡi khoan rút lõi gạch TPC, Bán lẻ mũi khoét đá TPC

  Giá bán sỉ : 100000 VND

  Giá bán lẻ : 110000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi gạch TQ 11mm

  Mũi khoan rút lõi gạch TQ 11mm

  Mã sản phẩm mkdtq11

  Mũi khoan rút lõi gạch Trung quốc, Mũi khoét rút lõi tường Trung quốc, Lưỡi khoan rút lõi đá Trung quốc, cửa hàng mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 35805 VND

  Giá bán lẻ : 39215 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi tường TQ 12mm

  Mũi khoan rút lõi tường TQ 12mm

  Mã sản phẩm mkdtq12

  Mũi khoan rút lõi tường Trung quốc, Mũi khoét rút lõi đá Trung quốc, Lưỡi khoan bê tông rẻ Trung quốc, Đại lý mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 39060 VND

  Giá bán lẻ : 42780 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi bê tông TPC 30 ly

  Mũi khoan rút lõi bê tông TPC 30 ly

  Mã sản phẩm mkrlTp30

  Mũi khoan rút lõi bê tông TPC, Mũi khoét rút lõi gạch TPC, Lưỡi khoan rút lõi tường TPC, mua bán mũi khoét đá TPC

  Giá bán sỉ : 110000 VND

  Giá bán lẻ : 121000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan hoa cương Cooper 51mm

  Mũi khoan hoa cương Cooper 51mm

  Mã sản phẩm mkrlCp51

  Mũi khoan hoa cương Cooper, Mũi khoét rút lõi Cooper, Lưỡi khoan rút lõi bê tông Cooper, giá bán mũi khoét bê tông Cooper

  Giá bán sỉ : 264600 VND

  Giá bán lẻ : 289800 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi gạch King Blue 51mm

  Mũi khoan rút lõi gạch King Blue 51mm

  Mã sản phẩm mkrlKb51

  Mũi khoan rút lõi gạch King blue, Mũi khoét rút lõi tường King blue, Lưỡi khoan rút lõi đá King blue, phân phối mũi khoét bê tông King blue

  Giá bán sỉ : 220000 VND

  Giá bán lẻ : 242000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan cẩm thạch Trung quốc M60

  Mũi khoan cẩm thạch Trung quốc M60

  Mã sản phẩm mkrl60

  Mũi khoan cẩm thạch Trung quốc, Mũi khoét hoa cương Trung quốc, Lưỡi khoan rút lõi Trung quốc, Đại lý mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 47985 VND

  Giá bán lẻ : 52555 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan hoa cương Trung quốc M65

  Mũi khoan hoa cương Trung quốc M65

  Mã sản phẩm mkrl65

  Mũi khoan hoa cương Trung quốc, Mũi khoét rút lõi Trung quốc, Lưỡi khoan rút lõi bê tông Trung quốc, báo giá mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 57960 VND

  Giá bán lẻ : 63480 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi tường King Blue 56mm

  Mũi khoan rút lõi tường King Blue 56mm

  Mã sản phẩm mkrlKb56

  Mũi khoan rút lõi tường King blue, Mũi khoét rút lõi đá King blue, Lưỡi khoan bê tông rẻ King blue, cần bán mũi khoét bê tông King blue

  Giá bán sỉ : 230000 VND

  Giá bán lẻ : 253000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi Cooper 63mm

  Mũi khoan rút lõi Cooper 63mm

  Mã sản phẩm mkrlCp63

  Mũi khoan rút lõi Cooper, Mũi khoét rút lõi bê tông Cooper, Lưỡi khoan rút lõi gạch Cooper, nơi bán mũi khoét bê tông Cooper

  Giá bán sỉ : 281400 VND

  Giá bán lẻ : 308200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi gạch TPC 32 ly

  Mũi khoan rút lõi gạch TPC 32 ly

  Mã sản phẩm mkrlTp32

  Mũi khoan rút lõi gạch TPC, Mũi khoét rút lõi tường TPC, Lưỡi khoan rút lõi đá TPC, kinh doanh mũi khoét đá TPC

  Giá bán sỉ : 110000 VND

  Giá bán lẻ : 121000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi đá TQ 13mm

  Mũi khoan rút lõi đá TQ 13mm

  Mã sản phẩm mkdtq13

  Mũi khoan rút lõi đá Trung quốc, Mũi khoét bê tông rẻ Trung quốc, Lưỡi khoan gạch rẻ Trung quốc, báo giá mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 42315 VND

  Giá bán lẻ : 46345 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông rẻ TQ 14mm

  Mũi khoan bê tông rẻ TQ 14mm

  Mã sản phẩm mkdtq14

  Mũi khoan bê tông rẻ Trung quốc, Mũi khoét gạch rẻ Trung quốc, Lưỡi khoan tường rẻ Trung quốc, bảng giá mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 45570 VND

  Giá bán lẻ : 49910 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi tường TPC 36 ly

  Mũi khoan rút lõi tường TPC 36 ly

  Mã sản phẩm mkrlTp36

  Mũi khoan rút lõi tường TPC, Mũi khoét rút lõi đá TPC, Lưỡi khoan bê tông rẻ TPC, cần mua mũi khoét đá TPC

  Giá bán sỉ : 125000 VND

  Giá bán lẻ : 137500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi bê tông Cooper 71mm

  Mũi khoan rút lõi bê tông Cooper 71mm

  Mã sản phẩm mkrlCp71

  Mũi khoan rút lõi bê tông Cooper, Mũi khoét rút lõi gạch Cooper, Lưỡi khoan rút lõi tường Cooper, chỗ bán mũi khoét bê tông Cooper

  Giá bán sỉ : 325500 VND

  Giá bán lẻ : 356500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi đá King Blue 63mm

  Mũi khoan rút lõi đá King Blue 63mm

  Mã sản phẩm mkrlKb63

  Mũi khoan rút lõi đá King blue, Mũi khoét bê tông rẻ King blue, Lưỡi khoan gạch rẻ King blue, bán buôn mũi khoét bê tông King blue

  Giá bán sỉ : 240000 VND

  Giá bán lẻ : 264000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi Trung quốc M70

  Mũi khoan rút lõi Trung quốc M70

  Mã sản phẩm mkrl70

  Mũi khoan rút lõi Trung quốc, Mũi khoét rút lõi bê tông Trung quốc, Lưỡi khoan rút lõi gạch Trung quốc, bảng giá mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 59010 VND

  Giá bán lẻ : 64630 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan rút lõi bê tông trung quốc M75

  Mũi khoan rút lõi bê tông trung quốc M75

  Mã sản phẩm mkrl75

  Mũi khoan rút lõi bê tông Trung quốc, Mũi khoét rút lõi gạch Trung quốc, Lưỡi khoan rút lõi tường Trung quốc, cung cấp mũi khoan rút lõi Trung quốc

  Giá bán sỉ : 0 VND

  ...xem chi tiết