Mũi khoan bê tông YTB

Chosikimbien với: buôn bán mũi khoan bê tông - Mũi khoan gạch - Mũi khoan tường - Mũi khoan bê tông YTB Các loại dùng để khoan: bê tông - tường - đá - gạch - hoa cương - ceramic - granite - cẩm thạch Được sản xuất từ chất liệu cao cấp

 • Mũi khoan bê tông YTB 12mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-120

  Mũi khoan đá 12mm YTB, Mũi khoan tường 12mm YTB, Mũi khoan gạch 12mm YTB, Mũi khoan bê tông 12mm YTB

  Giá bán sỉ : 11550 VND

  Giá bán lẻ : 12650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông YTB 10mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-10

  Mũi khoan bê tông 10mm YTB, Mũi khoan đá 10mm YTB, Mũi khoan tường 10mm YTB, Mũi khoan gạch 10mm YTB

  Giá bán sỉ : 8400 VND

  Giá bán lẻ : 9200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông YTB 8mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-8

  Mũi khoan gạch 8mm YTB, Mũi khoan bê tông 8mm YTB, Mũi khoan đá 8mm YTB, Mũi khoan tường 8mm YTB

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông YTB 7mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-7

  Mũi khoan tường 7mm YTB, Mũi khoan gạch 7mm YTB, Mũi khoan bê tông 7mm YTB, Mũi khoan đá 7mm YTB

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông YTB 6mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-6

  Mũi khoan đá YTB, Lưỡi khoan Ceramic YTB, Khoan Granite YTB, các loại mũi khoan bê tông YTB

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan bê tông YTB 5mm

  Mã sản phẩm Betong-YTB-5

  Mũi khoan bê tông 5mm YTB, Mũi khoan đá 5mm YTB, Mũi khoan tường 5mm YTB, Mũi khoan gạch 5mm YTB

  Giá bán sỉ : 6300 VND

  Giá bán lẻ : 6900 VND

  ...xem chi tiết