máy thổi hơi nóng

 • Máy thổi hơi nóng 8.000 °C STEL 670 - 2000 watt

  Máy thổi hơi nóng 8.000 °C STEL 670 - 2000 watt

  Mã sản phẩm Máy thổi hơi nóng 8.000 °C STEL 670 - 2000 watt

  Tags: May Mai khuon Ban; May Bao nhua Cam tay; Ban May Mo oc Cu; May thoi hoi nong 8.000 °C STEL 670 - 2000 watt; Máy Mài khuôn Bàn; Máy Bào nhựa Cầm tay; Bán Máy Mở ốc Cũ; Máy thổi hơi nóng 8.000 °C STEL 670 - 2000 watt;

  Giá bán sỉ 545000 VND

  Giá bán lẻ 572250 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy thổi hơi nóng 500C - 6000C Dewalt D 26414 - 2000 watt

  Máy thổi hơi nóng 500C - 6000C Dewalt D 26414 - 2000 watt

  Mã sản phẩm Máy thổi hơi nóng 500C - 6000C Dewalt D 26414 - 20

  Tags: Ban May Mai khuon Cu; May Bao mu Bosch; May Mo oc Be tong; May thoi hoi nong 500C - 6000C Dewalt D 26414 - 2000 watt; Bán Máy Mài khuôn Cũ; Máy Bào mủ Bosch; Máy Mở ốc Bê tông; Máy thổi hơi nóng 500C - 6000C Dewalt D 26414 - 2000 watt;

  Giá bán sỉ 1350000 VND

  Giá bán lẻ 1417500 VND

  Xem giỏ hàng